paramobil para
technolog parakazanma
haci hevi
yetenek rulomat
Morfikirler

Hibe ve Teşvik Programları - Sayfa 9

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, et işleme tesislerine 1 milyon avro’ya kadar yatırım yapan...
TÜBİTAK, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda üniversite ve kamu araştırma kurumlarının yürüteceği ürün ve sürece dönük projelere...
Avrupa Komisyonu tarafından Girişimcilik ve Yenilik (EIP) programı altında “CIP Eko-Yenilik: İlk uygulama ve Pazar...
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu yıl sonuna kadar 288 teknogirişimciye geri ödemesiz 100 bin lira...
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yeni hazırladıkları “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile...
Sağlıktan, enerjiye, gıdadan sosyo-ekonomik ve beşeri araştırmalarınıza ve çevreye kadar birçok alanda projelerinize destek alabilirsiniz....