paramobil para
technolog parakazanma
haci hevi
yetenek rulomat
Morfikirler

Kosgeb destekleri hakkında bilgiler - Sayfa 11

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB)’nin verdiği destek ve kredilerin kapsamı...
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, KOSGEB aracılığıyla imalatçı esnaf ve sanatkara, sıfır faizli ve...
Geçtiğimiz yıl 443 KOBİ’ye sıfır faizli istihdam kredisi desteği için kaynak sağlayan KOSGEB İzmir İşletme...
Günümüzde iş fikrine sahip olan bir girişimcinin en büyük ihtiyacı, bunu hayata geçirebilmek, kısacası işe...