1 milyon kişi maaşlı çalışmaya başladı

Köyden şehre göç eden 1 milyon kişi maaşlı çalışmaya başladı. Ekonomideki
büyümeye paralel işsizlik oranı yüzde 10,8’e düşerken, istihdamın niteliğinde de
sevindirici gelişmeler yaşanıyor. TÜİK’in verilerine göre, son 8 yılda ücretsiz
aile işçilerinin oranı yüzde 7 azaldı. Buna karşılık maaşlı veya yevmiyeli
çalışanların oranı yüzde 11 arttı. Aynı dönemde katma değeri az olan tarım
sektörünün istihdamdaki payı yüzde 10 gerilerken, sanayi, hizmetler ve inşaatın
payında ise ciddi artış var.


Türkiye’de işsizlik hızla azalırken çalışanların elde ettiği gelir ve iş
sürekliliği de büyük iyileşme gösteriyor. Ücretsiz aile işçileri, yerini maaşlı
çalışanlara bırakıyor. Toplam istihdam içerisinde tarımın payı hızla azalırken
sanayi ve hizmetler sektörünün payı yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) verilerine göre toplam istihdam içerisinde ücretsiz aile işçilerinin
oranı, 8 yılda yüzde 7 azaldı. 1 milyon ücretsiz aile işçisi, maaşlı çalışan
durumuna geldi ve düzenli gelire kavuştu.


TÜİK, her ay işsizlik rakamlarını anket yoluyla tespit ediyor. Mart
verilerine göre işsizlik yüzde 10,8’e gerilerken istihdam edilenlerin sayısı 1
milyon 545 bin kişi arttı. Toplam çalışan sayısı da 23 milyon 286 bin kişiye
yükseldi. Bu rakama, ücretsiz aile işçileri de dahil. Bu kişiler, tarım başta
olmak üzere ailesinin işinde çalışan, istihdam katılan ancak kendine ait gelir
elde edemeyen kişilerden oluşuyor. Ücretsiz aile işçilerinin toplam istihdam
içerisindeki oranı, istihdam piyasası açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlara
göre tarım istihdamının ve ücretsiz aile işçilerinin oranı azalırken Türkiye’nin
istihdam piyasası sağlıklı bir yapıya kavuşuyor. TÜİK’in verileri, bu alanda
önemli iyileşme sağlandığını ortaya koydu. 2002 yılında toplam çalışanların
yüzde 20’si ücretsiz aile işçilerinden oluşurken bu oran 2010’da yüzde 13’e
geriledi. 2011 yılı Mart itibarıyla istihdam edilenlerin sayısının 23 milyon 286
bin kişi olduğu dikkate alındığında, bunların yüzde 13’ünü oluşturan 3 milyonu
ücretsiz aile işçisinden oluştu. 2002’de ise toplam istihdam 20 milyon 584 bin
kişiydi. Bunların yüzde 20’sini oluşturan 4 milyonu, ücretsiz aile işçilerinden
oluşuyordu. Aradan geçen 8 yıllık dönemde 1 milyon ücretsiz aile işçisi, maaşlı
çalışan durumuna geçti. Toplam istihdam da 3 milyon arttı.


8 yılık dönemde ücretsiz aile işçilerinin oranı yüzde 7 azalırken maaşlı veya
yevmiyeli çalışanların oranı yüzde 11 arttı. 2002’de toplam çalışanların yüzde
49,8’i maaşlı çalışırken bu oran 2010’da 60,9’a çıktı. Aynı dönemde esnaf ve
işveren sayısı da azaldı. 2002’de toplam çalışanların yüzde 29,4’ü esnaf ve
işverenlerden oluşurken bu oran 2010’da yüzde 25,5’e geriledi.


Benzer bir değişim, istihdam edilenlerin sektörel dağılımı açısından yaşandı.
2002’de tarım sektörünün istihdam içerisindeki payı yüzde 34,9 iken bu oran
geçen yıl yaklaşık 10 puanlık düşüşle yüzde 25,2’ye geriledi. Sanayi, hizmetler
ve inşaat sektörünün payı ise ciddi oranda arttı. Hizmetler sektörü 6 puanlık
artışla yüzde 42’den 48’e yükseldi. Sanayi sektörünün payı ise yüzde 18,5’ten
19,9’a çıktı. Toplam istihdam içerisinde inşaatın payı da yükseldi. 2002’de
yüzde 4,5 olan inşaatın payı, 2010’da 6,3’e çıktı. Uzmanlar, istihdamın sektörel
dağılım açısından tarımın payının düşmesini, buna karşın sanayi, hizmetler ve
inşaatın payının artmasını sağlıklı gidişatın göstergesi olarak
değerlendiriyor.Zaman

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here