1 milyon yeni buluş yolda

İş dünyasında önem kazanan patent konusu, liselere sıçradı. Türkiye’de 21.
yüzyıl standartlarında markalaşma ve patent almanın önemini kavrayan birçok
sektör ve işletme, rakipleriyle rekabet etmek vemarkalaşma süreçlerini
tamamlamak için çalışıyor. Girişimciler ve şirketler buldukları fikrin ve ürünün
değerini anladı, şimdi sıra gençlerde. Gençlerin bilime, teknolojiye ilgi
duyması ve düşünce ürünleri geliştirmelerinin teşvik edilmesi amacıyla
çalışmalar ilköğretimdöneminde başlatılmaya başladı. Gelecek yıllarda bu
konudaki bilincin gençlerle birlikte yetişmesiyle daha da artması, patente
ilgide yüksek artış yaşanması planlanıyor. Patentte hedefse 10 yıl içinde bir
milyon patente ulaşmak.


Patentin sahibine tanıdığı haklar
Patenti olan ya da
olmayan bir buluş için üretim yapılabilir. Ancak, patentli bir buluş, buluş
sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, satılamaz, ihracatı-
ithalatı yapılamaz. Patentli bir ürün hakkında başvuru sahibinden izin alınmadan
yapılan faaliyetler için cezai yaptırımlar var.


Patentin sağladığı avantajları:
Özel
haklar:
Patentler, sadece patent sahibine özel olan, başvuru tarihinden
itibaren 20 yıl boyunca buluşun kullanımı, üretilmesi ve satılması ile ilgili
haklar sağlıyor


Pazarda güçlü yer: Elde edilen bu özel haklarla,
başkalarının buluşu ticari anlamda kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünü
artırıyor.


Yatırımların kara dönüşmesi: Gelişmiş ürünler üretmek için
ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılıyor. Patent koruması ile sağlanan
özel haklarla harcamalar kâra dönüştürülebiliyor.


Buluş için lisans ve devir anlaşması yapabilme fırsatı:
Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da
devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz.


LİSE VE ÜNİVERSİTELERİN İLGİSİ ARTTI
Türk Patent
Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, enstitünün sınaimülkiyet
bilincinin kamuda yaygınlaştırılması çalışmalarına paralel olarak, tüm
kesimlerden alınan artan sayıdaki yerli başvuruların içinde, lise ve dengi
okullardan yapılan patent ve faydalımodel başvurularının da bulunduğunu
söylüyor.


Asan, TPE olarak bu kapsamda kamuoyunu bilinçlendirmek için başta
üniversiteler ve sanayi – ticaret odaları olmak üzere kurumlarla işbirliği
içinde olduklarını belirtti ve ekledi: “Ülke genelinde seminer, sempozyumve
konferanslar düzenlemekte, orta öğretim kurumları ile oluşturduğumuz
etkinliklerle de gençler arasında sınaimülkiyet bilincinin oluşturulması
çalışmalarında bulunuyoruz”


Türk Patent Enstitüsü, gençlerin bilime, teknolojiye ilgi duyması ve düşünce
ürünleri geliştirmelerinin teşvik edilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve İlköğretim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle
düzenlediği bir etkinlikle 6. 7. ve 8. sınıflarda okutulan “Teknoloji ve Tasarım
Dersi” kapsamında öğrencilerin yaptıkları çalışmaları değerlendiriyor. Asan,
2008 yılından bu yana gerçekleştirilen sergiye olan ilginin her geçen sene
arttığını ve sergilenen çalışmaların niteliklerinin de yükseldiğini söylüyor.
Ayrıca Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında Ankara’daki ilköğretim
öğretmenlerine ve öğrencilerine gerek TPE’de gerekse ilköğretim okullarında
seminerler veriliyor. Asan, yapılan tüm bu aktivitelerle ilgili şunları
söylüyor: “Potansiyel buluş sahibi olarak gördüğümüz gençlerimiz patent
konusunda bilinçlendirilmekte ve ilerleyen yıllarda yerli patent sayısında çok
daha fazla artışlar kaydedilmesi yönünde beklentilerimiz artıyor”


BULUŞU BUL, BAŞVUR VE ONLİNE TAKİP ET
Ülkemizde patent
konusundaki başvurular direkt Türk Patent Enstitüsü’ne yapılabiliyor isteyen
özel patent danışmanlık hizmetlerini de tercih edebiliyor. Patent başvurusunda
birçok kural var, örneğin başvuru yapacağınız konu bir problemin çözümünde işe
yarayan teknik özellikleri olan yeni bir buluş ise Patent ya da Faydalı Model
Başvurusu’nda bulunulabiliyor. Başvuru ayrımları bunlarla da sınırlı değil bir
ürünün dış görünüm özellikleri korunmak isteniyorsa Endüstriyel Tasarım
Başvurusu, yöreye özgü bir ürüne ilişkin tescil talebi varsa Coğrafi İşaret
Tescili Başvurusu yapılabiliyor. Başvuru süreci adım adım internet üzerinden
takip edebiliyor


ÇEVRECİ ÜRÜNLER PATENTTE ÖNE ÇIKTI
Türkiye’de en çok
patent başvurusu yapan sektörleri mobilya ve makine olarak sıralayan Adres
Patent Genel Müdürü Av. Ali Çavuşoğlu, özellikle ev ürünleriyle ilgili patent
başvurularında her sene önemli bir yoğunluk yaşandığını da vurguluyor.
Çavuşoğlu, “Son dönemde özellikle çevreci enerji üretim tekniklerinde önemli
çalışmalar yapıldığı başvuru oranları ile kendini göstermekte. Bunun yanında
alternatif ısıtma sistemleri ile ilgili de önemli bir artış olduğunu
söyleyebiliriz” diyor.


1 MİLYON PATENT HEDEFİ
Çavuşoğlu, günümüzde Ar-Ge ve
Ar-Ge’nin öneminin farkına varmaya başlayan firmaların tüketici ihtiyaçlarını
kolaylıkla belirleyerek etkin buluşlar ortaya koyabildiklerini vurguluyor.
2010’da 6 bin 500 yerli patent başvurusu yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, bu
sayının gelişmiş ülkelerin milyonları bulan patent başvurularının yanında çok az
gibi göründüğüne ancak 1995’den bu yana başvuruların 35 kat arttığına dikkat
çekiyor. Çavuşoğlu, “Bir buluş yapmak için dahi olmaya değil doğru stratejiye
ihtiyaç var. Türkiye 10 yılda 1 milyon patent hedefine ulaşabilecek. Son yıldaki
artış bunun en önemli göstergelerinden biri zaten” diye konuşuyor.Habertürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here