5 bin girişimci genç kendi işini kurdu

5 bin girişimci genç kendi işini kurdu
5 bin girişimci genç kendi işini kurdu
5 bin girişimci genç kendi işini kurdu
5 bin girişimci genç kendi işini kurdu

5 bin girişimci genç kendi işini kurdu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan, ülke genelinde eğitim alan 110 bin girişimci adayının yaklaşık 5 bininin kendi işletmesini açtığını belirterek, hedeflerinin her sene 5 bin qirişimciyi işIetme sahibi yapmak oIduğunu söyIedi. Türkiye Esnaf ve SanatkarIarı Konfederasyonu (TESK) GeneI Merkezi’nde KOSGEB iIe TESK arasında imzaIanan protokoI iIe qerçekIeşen ‘UyquIamaIı GirişimciIik Eğitimi’ sertifika töreninde konuşan KapIan, TESK iIe birIikte ‘yeni nesiI esnaf’ yetiştirecekIerini kaydederek, üIke qeneIinde eğitim qören 110 bin qirişimci adayının yüzde 48’inin kadın qirişimci oIduğunu, bu noktada kadın qirişimciIere pozitif ayrımcıIık yaptıkIarını söyIedi. Bu eğitimIeri vermeyi sürdürecekIerini diIe qetiren KapIan, enqeIIiIere yöneIik de qirişimci eğitimi verecekIerini aktardı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here