AB yenilik projelerine 45 milyon avro verecek

Avrupa Birliği (AB), yenilik projeleri için 45 milyon avroluk hibe paketi açtı. Türkiye’de koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan “AB Girişimcilik ve Yenilik Programı” için 3 alanda proje çağrısına çıkıldı.


Başvurular, şubat ayına kadar alınacak.


Desteklenecek alanlardan ilki, yenilikçi ürün ve hizmetlere talebin desteklenmesi için kamu ihale ağları olarak belirlendi. Toplam 3 milyon avroyla 3 veya 4 projenin destekleneceği programla, kamu ihalesinden sorumlu kuruluşların belirlenen lider pazarlarda yeni ve iyileştirilmiş çözümlerle hizmet ve ürünler satın alınmasının desteklenmesi amaçlanıyor. Lider pazarlar inşaat, koruyucu tekstil ürünleri, bio-ürünler, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji olarak seçildi. Bu sayede piyasalarda yenilik talebinin artırılması hedefleniyor. “Pazar Liderliği Girişiminin Desteklenmesinde Kamu İhale Ağları: Yenilikçi Ürün ve Hizmetlere Talebin Desteklenmesi” adı altında yapılan çağrı için proje başvuruları 27 Şubat’a kadar alınacak.


Başvuruların ticari amaç gütmemesi ve en az 3 ülkeden 3 tüzel kişiliğin işbirliğini içermesi gerekiyor.


Desteklenecek alanlar; ihale stratejileri ve uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişi, karşılıklı öğrenme faaliyetleri, lider pazarlardaki sanayi ve potansiyel tedarikçilerle etkileşim, eğitim faaliyetleri, diğer kamu ihale ağlarıyla etkileşim olarak sıralanıyor. Her projeye azami AB katkısı 1 milyon avro olacak ve projeler 1 yıl sürecek.

KOBİLER ÖNE ÇIKIYOR


26,5 milyon avro bütçeli “Avrupa Innova: Kümeler, Bilgi Yoğun Hizmet Sektörleri, Eko-İnovasyon için Avrupa Yenilik Platformu ve Yenilik Desteği İçin Yeni Araçlar ve Hizmet Kavramlarının Geliştirilmesi” çağrısı altında ise, yine en az 3 farklı ülkeden inovasyon programlarının uygulanması veya finansmanını sağlayan en az 3 ulusal veya bölgesel otoritenin ortaklığı gerekiyor. Bu kapsamda oluşturulacak küme ortaklıklarıyla “Avrupa Küme Gözlemevi”nin geliştirilmiş versiyonu tamamlanarak, gözlemevinin ilgilenen şirketler ve yatırımcılara spesifik küme örgütlerinin müşterilerine sağladıkları hizmetler hakkında tam bir bilgi hizmeti sağlanacak.


Avrupa Küme Gözlemevi, yenilikçi kobilere küme faaliyetlerinden daha fazla yararlanmalarında yardımcı olacak. Çağrının bilgi yoğun hizmet sektörlerine ve eko-inovasyona (çevre inovasyonu) ilişkin kısmında da yenilikçikobi için bilgi aktarımına ilişkin araçlar ile iş destek hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İNOVASYON HAFTALARI DÜZENLENECEK


Son çağrı olan ve 15,5 milyon avro bütçeli “Pro Inno Avrupa: İnovasyonun Desteklenmesi için Sınır ötesi İşbirliğinin Teşviki” kapsamında da, uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik inovasyondan sorumlu kamu aktörleri bir araya getiriliyor. Yapılacaklar arasında Avrupa İnovasyon Haftaları ile bölgesel diyaloğu artırmak, farklı kurum ve organizasyonları yakınlaştırmak, bölgesel inovasyon sistemlerini güçlendirmek ve üniversite ile şirketler arası işbirliğini geliştirmek amaçlanıyor. Son 2 çağrı için başvurular 12 Şubat’a kadar alınacak.


Kaynak: Tutku Ayvaz – Referans

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here