AB ‘Yenilikçi girişimlere vergi indirimi sağlanması”nı tartışıyor

Avrupa’nın genç yenilikçi girişimcilere mali destek sağlanması yönündeki sıkıntılar nedeniyle birliğin küresel yarışta geri kalmasına sebep olacağı kaydediliyor. İş dünyası lobisi hükümetlere vergi teşvikleriyle girişimcileri desteklemeleri çağırısında bulunuyor.

Avrupa uzun süredir girişimciler için doğru ortamı yaratma konusunda zorluklar yaşıyor. Öte yandan ABD ve Japonya yenilikçi girişimlere daha fazla destek veriyor.

Dolayısıyla Avrupa Komisyonu önümüzdeki ilkbahara kadar yeni bir Avrupa Yenilikçilik Sözleşmesi yayımlamaya hazırlanıyor. Politika yapıcılar da 2009 sonunda yürürlük süresi sona erecek olan Lizbon Büyüme ve İstihdam Gündemi’yle yeni sözleşmenin nasıl yer değiştirebileceği konusunda çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso yeni Komiserler Kurulu’nun yenilikçilik politikasına daha fazla nasıl yoğunlaşabileceği üzerine kafa yoruyor.

Küçük işletme grupları AB Yenilikçilik Sözleşmesi’nde patent haklarının korunması konusuna mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirtiyor.

AB’de yenilikçiliğin canlandırılması için hazırlanan raporda BusinessEurope, Avrupa Yatırım Bankası’nın sunduğu ve bankaların yeni teknolojiler üzerine pervasızca kumar oynamalarının önüne geçen risk paylaşımını gerektiren ürünlerin genişletilmesi çağırısında bulunuyor.

Bütünleştirilmiş risk sermayesi piyasası

Birlik içerisinde bütünleştirilmiş bir risk sermayesi piyasası kurulmasının tavsiye edildiği raporda piyasaya yenilikler sunabilen yeni kurulan firmalara ne tür vergi indirimi sağlanabileceği açıklanıyor.

Aynı belgede Fransa’nın 2004’te başlattığı “Jeune Entreprise Innovante” projesinin AR-GE’ye yıllık toplam harcamalarının yüzde 15’inden fazla yatırım yapan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için vergi muafiyetleri sunduğu hatırlatılıyor.

Böyle bir girişime hak kazanabilecek firmaların kurumsal vergilerin tamamından ve kuruluşlarından sonra sekiz yıl süreyle değer artış vergisinden muaf olabilecekleri kaydediliyor.

BusinessEurope “Avrupa yanlısı bir girişime ilham veren bu örnekle birlikte AB devlet teşvik kanunlarında ve ulusal mali politikalarda genç ve yenilikçi şirketlerin özel tanınmalarına destek veriyoruz, bunun AB’de yenilikçilik kapasitesini canlandıracağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Raporda ayrıca AB’nin ulusal AR-GE politikaları arasındaki eşgüdümü güçlendirici çabaların artırılması gerektiğine dikkat çekilirken Avrupa Araştırma Bölgesi’nde (ERA) “etkin idari sistem eksikliği” bulunduğu uyarısı yapıldı.

BusinessEurope Avrupa’da Joint Technology Initiatives (JTI) gibi AR-GE programlarının finansman ve kadro konusunda katı kurallara tabi olmaması gerektiğini savundu. JIT’ler ve benzeri girişimler Topluluk Statüsü yasaları kapsamında ele alınıyor ve rapora göre bu durum yenilikçiliğin önüne set çekiyor.

AR-GE yatırımları istenilen düzeyde değil

Raporda Avrupa’nın temiz teknolojiye yaptığı yatırımları tatmin edici olduğu ve AB ülkelerinin yenilenebilir enerji alanlarında ABD’ninkine eş değer sayıda patent sahibi olduğu ifade ediliyor.

Ancak ulusal bütçelerin AR-GE yatırım oranı Avrupa’da yüzde 2’nin altında kalıyor, oysa bu oran Amerika’da ve Japonya’da yüzde 2,7-3,4 seviyelerine çıkıyor. En büyük sorun ise AR-GE sonrası sektörde yani yeniliklerin pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesi sırasında yaşanıyor.

BusinessEurope bunun için risk sermayesi gibi özel finansman erişiminin sağlanması gerektiğini ileri sürüyor. Risk sermayesinin ilk basamağı oldukça zayıf ve gelecek vaat eden birçok yenilikçi proje ABD’den mali destek alıyor.

Temiz teknoloji örneğine geri dönecek olursak, adı geçen raporda AB’nin 2007’de bu sektöre yaklaşık $1,5 milyar ABD’nin ise $4 milyar yatırım yaptığı kaydediliyor.

Taraflar:

BusinessEurope Genel Müdürü Philippe de Buch mali krizin Avrupa’nın yenilikçilik ekosisteminin acilen canlandırılması gerektiğini söyledi.

“Avrupa ekonomisi ve toplumunun karşılaştığı zorlukların boyutu, krizin içeriği ve küresel düzeyde daha zorlu rekabet nedeniyle araştırma ve yenilikçiliğe destek konusunda çok daha fazla çaba harcamalıyız. Avrupa kararlı ve atak bir plan uygulamalıdır.”

BusinessEurope Başkanı Jürgen R. Thumann ilk Barroso Komisyonu’nun böylesine geniş kapsamlı bir yenilikçilik stratejisinin geliştirilmesi ihtiyacını anladığını söyledi.

“Bu vizyonu kararlılıkla uygulamak gerekir. Yeni Avrupa Yenilikçilik Planı ve daha uzun vadede 8. Avrupa Çerçeve Programı ile Mali Perspektifler (2014-2020) bu süreçte çok önemli dönüm noktalarıdır.”
Kaynak:Euractiv.com.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here