Adalet Meslek Elemanı Nasıl Olunur ve Ne Kadar Maaş Alır?

Adalet meslek elemanı
adalet meslek elemanı

Adalet meslek elemanı olmak istiyorum

Adalet meslek elemanı ne iş yapar, adalet meslek elemanı mesleği hakkında bu yazıda size adalet meslek elemanını tanıtıyoruz. Adalet elemanları savcı ve hakimlere yardımcı eleman görev amacıyla yetişirler. Bu bölümden mezun olan kişiler mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü yada müdür yardımcılığında icra memurluğu yada icra memuru yardımcılığında görevlerinde bulunabilir ve atanmaları yapılabilir. Ayrıca Adalet meslek elemanları infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilmektedirler. Okulundan mezun olanlar çeşitli özel işletmeler, bankalar, kamu bankaları gibi sektörlerde kolaylıkla iş bulma olanağına sahiptirler. Katip Memurlar 2.500 tl ile 3.000 tl arası maaş alır? Eğer İcra Müdürlüğüne atanırsanız 4.000 tl ile 5.000 tl arası maaş alabilirsiniz?

Adalet meslek elemanı ne iş yapar?

Adalet meslek elemanı olmak
Adalet meslek elemanı olmak istiyorum

Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

 • – Vatandaşların başvurularını kaydeder,
 • – Bu başvuruları mahkemelere iletir,
 • – Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler,
 • – Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür,
 • – İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 1. – Dosya ve evrak,
 2. – Yazı makinesi,
 3. – Kırtasiye araç ve gereçleri,
 4. – Bilgisayar,
 5. – Faks.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Adalet meslek elemanı olmak isteyenlerin;

 • – Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili,
 • – Türkçe’yi iyi kullanan,
 • – Titiz, dikkatli çalışan,
 • – Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

Adalet meslek elemanı ne iş yapar?

Genellikle büro tipi kapalı alanlarda oturarak çalışırlar. Arşivlerdeki dosya ve evraklarla çalıştıkları zaman ortam biraz tozludur.

Adalet meslek elemanı iş ilanları, çalışma ortamı

Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt katipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; aşağıdaki meslek yüksekokullarının Adalet bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Adalet, Zabıt Katipliği bölümlerinden mezun olanlar “Adalet ve Adalet Meslek Yüksekokulu” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.

Eğitim Adalet Meslek Yüksekokullarında öğrencilere, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilgisi, Hukuk Bilgisi, Hukuk Usulü Bilgisi, Ceza ve Ceza Usulü Bilgisi, İcra İflas Bilgisi, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Mali Mevzuat, Hukuk Dili, Adli Tıp İnfaz Bilgisi, Kalem Mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, Daktilografi, Türkçe, Yabancı Dil, Muhasebe, İşletme Yönetimi, Arşiv ve Dosyalama Teknikleri gibi teorik ve uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır.
Dört yarı yıldan oluşan eğitim programı ektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Adalet meslek elemanları mahkemelerde ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilirler.
Özel kuruluşlarda ise mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere getirilmektedirler.
“Adalet Meslek Elemanı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Hukuk alanlarındaki dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler

Adalet meslek elemanı maaşı, burs, kredi ve ücret durumu

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilme olanağı mevcuttur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi imkanından faydalanabilirler.

Eğitim sonrası elde edilecek kazanç oranı bulduğu işe yönelik olarak değişmektedir. Kamu kurumlarında çalışanların kazançları 657 sayılı kanuna göredir. Özel kuruluşlarda ise asgari ücretin üç katına kadar gelir elde edebilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.

Toplam Hukuk Fakültesi

Türkiye’deki Toplam Hukuk Fakültesi Sayısı : 84
Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı : 35
Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı : 44
Kıbrıs Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı : 5
Henüz Eğitim Öğretime Açılmamış Hukuk Fakülteleri Sayısı : 5
Henüz Eğitim Öğretime Açılmamış Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı : 4
Henüz Eğitim Öğretime Açılmamış Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı : 1

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
1.  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.  Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2.  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3.  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3.  Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
4.  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.  Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
5.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5.  Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
6.  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6.  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
7.  Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7.  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
8.  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 8.  Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
9.  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 9.  Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi
10.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10.  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi
11.  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 11.  Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
12.  Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 12.  Hasan Kalyoncu (Gazikent) Üniversitesi Hukuk Fakültesi
13.  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 13.  İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
14.  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 14.  İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
15.  Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15.  İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
16.  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 16.  İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
17.  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 17.  İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
18.  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 18.  İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
19.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 19.  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
20.  Karadeniz (Teknik) Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20.  Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
21.  Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21.  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
22.  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 22.  Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
23.  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 23.  Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
24.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi 24.  Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi
25.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 25.  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
26.  Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 26.  Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
27.  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 27.  MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi
28.  Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 28.  Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
29.  Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 29.  Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
30.  Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 30.  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
31.  Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 31.  Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
32. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 32 Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi
33. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi 33.  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
34. Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 34.  Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
35. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 35.  Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
36.  Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi
37.  Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
38.  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
39.  Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi
40.  Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
41.  Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
42.  Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
43.  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
44.  Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here