Ağaç oymacısı

Ağaç üzerinde tasarımı yapılan model veya şekli, özel kesici aletlerle oyma tekniğine uygun olarak işleyen ve ağaca şekil veren kişidir.

GÖREVLER

– Tasarımı yapılan işler için araç-gereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın alır,
– Sağlanan malzemeyi uygun bir şekilde yerleştirir,
– Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okur, yorumlar ve ağaç üzerine çizim yapar,
– Malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak, keser, Ağaç oymacısı işini;
– Kesme oyma (Dekupe),
– Yüzey oymacılığı (Rölyef),
– Alçak yüzey oymacılığı,
– Derin yüzey oymacılığı,
– Doğal şekil oymacılığı,tekniklerinden birini veya birkaçını bir arada kullanarak yapar.
– İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren atölyeye gönderir; özel sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim eder ve gerekiyorsa monte eder,
– Kullanılan makine araç ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlar, gerekirse basit arızaları onarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ağaç oyma makineleri (dekupaj makineleri, el oyma makineleri ve bıçakları, oyma-kopya makineleri),
– Oyma kalemleri,
– Rendeleme aletleri (rendeler, düztabanlar, planyalar vb.),
– Testereler,
– Çekiç, tokmak, kerpeten, tornavida vb.
– Eğe, törpü, sistre,
– Ölçme, markalama ve kontrol aletleri,
– Teknik resim araç ve gereçleri,
– Çeşitli malzemeler (ağaç, tutkal, çivi, zımpara, vida ve gereçler, boya, vernik, cila vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Parçalar arasındaki ilişkileri görebilen,
– Tasarım, çizim yeteneğine ve el becerisine sahip,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilme yeteneğine sahip,
– Makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Bedensel bakımdan güçlü,
– Ayrıntılara dikkat edebilen,
– Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ağaç oymacısı atölyelerde çalışır. Genellikle güç pozisyonlarda ve ayakta çalışan ağaç oymacısı ağaçların taşınması, kaldırılması gibi faaliyetlerde bulunur. Çalışma ortamı çok gürültülü, tozlu ve kirlidir. Çalışırken az da olsa makine kazası, elektrik çarpması, kesilme gibi iş tehlikelerine maruz kalabilir. Çalışma saatleri düzenli olup tam gün ve hafta sonu çalışabilir. Çalışırken çıraklarla, mobilyacılarla, meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mobilya imal eden atölyeler, ağaç oymacılığı üzerine çalışan atölyeler bunların başında gelmektedir. Hediyelik eşya imal eden işyerleri de önemli istihdam yerleridir.
Ağaç oymacılığı alanında yetişmiş kişi için istihdam alanları oldukça sınırlıdır. Bir çok atölye başka alanlara kaydığı veya kapandığı için bir yandan yeni eleman yetişmemekte, diğer yandan yetişmiş eleman isteği pek olmamaktadır. Üretim artmadığı, piyasa canlanmadığı için atölyeler mevcut kadrolarını korumakla varlığını sürdürmektedir.
Ağaç oymacılığı mesleği teknolojik gelişmelerin sonucunda eski önemini yitirmiştir. Bunun en önemli nedeni de el emeğiyle üretilen malların, makinelerle yapılan seri üretim karşısında rekabet şansının kalmamasıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde, “Ağaç İşleri” alanı “Ağaç Oymacılığı” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– 14 yaşını doldurmuş yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Ağaç Oymacılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
Çıraklık eğitimine devam ederek meslek öğrenmek isteyen kişi hem teorik hem de pratik olarak yetiştirilir. Haftanın bir günü teorik ders görerek, diğer günler usta öğreticilerin gözetiminde pratik çalışma yaparak meslek öğrenilmektedir.
Teorik olarak verilen eğitimde; Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi ortak derslerin yanında, Teknik Resim, Meslek Resmi ve Meslek Bilgisi gibi meslek dersleri de verilmektedir.
Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra Toplam Kalite Yönetimi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik ile İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
Ayrıca çalıştığı işyerinde yönetim kademelerine de gelebilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı yasa kapsamında meslek öğrenen bir kişi, yasanın öngördüğü gibi yaşına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadır. Ancak işveren isterse bu miktardan fazlasını verebilmektedir. Ayrıca işyerlerinde işçilere sağlanan ikramiye, iş elbisesi, gıda yardımı gibi yardımlardan çıraklar da yararlandırılmaktadır.
Mesleki eğitim sonrası ücret durumu ise kalfalık düzeyindeki kişi için asgari ücretin 2 katı; ustalık seviyesinde olanlar için de 4 katı olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Mesleki Eğitim Merkezleri,
– Meslek Elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

  1. ben mustafa soytürk istanbuldan agaç oymacılıgı na büyük bir merakım var bir eletrik üretme fabrikasında çalışıyorum hafta sonu ögrenmek amaçlı çalışacagım bir yer varmı küçük freze makina alacagım birşeyler yapmaya çalışacagım vereceginiz bilgiler için şimdiden teşekkür edrim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here