Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvancılık Ahır Destekleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hayvancılık devlet tarafından destekleniyor. Bir çok hayvan türünde ticari yetiştiriciliğin özendirilmesi amacı ile ahır destekleri sağlanıyor.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvancılık Ahır Destekleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
13 dk
Son güncellenme: 08/10/2021
Tüm Başlıklar

Hayvansal gıdaların ve ürünlerin elde edilmesi amacı ile gerçekleştirilen; hayvanın yetiştirilmesini, beslenmesini ve bakımını kapsayan tarım kolu hayvancılık olarak adlandırılır. Hayvancılık kapsamı sadece hayvanların bakımı, beslenmesi, yetiştirilmesi ve ıslahı ile sınırlı değildir. Hayvancılık aynı zamanda ekonominin, işletme teknolojilerinin ve pazarlamanın da içerisinde bulunduğu pek çok üretime yönelik bilimsel öğeleri de kapsayan geniş bir alan olarak ele alınmalıdır. Bu alandaki faaliyetler ahır destekleri ile teşvik edilmektedir.

Hayvancılık artık hayvan gücünün ve hayvansal ürünlerin artan talebi karşılayabilmesi için ekonomik bir değere dönüştürülmesini amaçlayan bir meslek kolu olarak değerlendiriliyor. Çok daha fazla miktarda hayvansal ürün elde edilebilmesi için kaliteli ırkların yetiştirilmesi gerekiyor. Ancak bu faaliyetler yerine getirilirken ekonomik sürdürülebilirlik ilkesinin de göz önünde bulundurulması zorunluluğundan tüm hayvancılık faaliyetleri minimum maliyet ile maksimum ürüne ulaşabilmeyi hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Tarım ve Hayvancılık Politikaları

Ülkemizde izlenmekte olan tarım ve hayvancılığı destekleme politikaları; tarım ve hayvancılıktaki mevcut yapıların iyileştirilmesini, sektörde üretime devam eden işletmelerin rasyonelleşmesi ile üreticilerin korunmasını ve belli bölgeleri öncelikli olmak üzere kalkındırmaya yönelik sunulan yapılan özel hizmetleri ve teşvikleri kapsıyor. Türkiye’de tarım ve hayvancılık önemini korumakla birlikte, ülke ekonomisi içerisindeki ağırlığının göreceli olarak azaldığı görülebiliyor. Bu nedenle hükümetin tarım ve hayvancılığa yönelik politikaları çok geniş bir kesimi ilgilendirmeye devam ediyor.

Önerilen İçerik: Hayvancılık Destekleme Uygulamaları Tebliği Neleri Kapsıyor?

Türkiye’de hayvansal ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi için genelde iç fiyatları destekleyici politikalar uygulamaya koyuluyor. Ülkemizde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin fiyatlarının genelde serbest piyasa şartlarında olduğu söyleniyor. Ancak az sayıda olmasına rağmen güçlü konumdaki alıcılara karşı kırsal kesimde çoğunluğu teşkil eden üreticiler zayıf pazarlık gücüne sahip bulunuyorlar. Ayrıca Et ve Balık Kurumu ile Süt Endüstrisi Kurumları’nın alımları da fiyatları düzenleme gücünden uzak kalıyor. Bu durumlar topluca değerlendirildiğinde üretimi ve kaliteyi olumsuz etkiledikleri görülüyor. Hayvansal üretimde artışın sağlanmasına yönelik devlet politikaları izlenmekle birlikte hayvan ve hayvansal ürünler ile ilgili olarak taban fiyat uygulamasının yürürlükte olması belirlenen hedeflerin altında kalınmasında etkili oluyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı adı altında birleştirildi. Bakanlık faaliyete geçtiğinden bu yana planlı tarım ve hayvancılık uygulamalarını kapsayacak şekilde gerekli yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada hayvancılıkla geçimini sağlayan ya da bu alanda yatırım yapmak isteyen kişilerin daha rahat ekonomik koşullar ile hareket edebilmesini sağlayacak olan hayvancılık destekleri devreye giriyor. Bu destekler ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi konusunda oldukça büyük bir katkı sağlıyor.

Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Ahır Destekleri Nelerdir?

Hayvancılık sektörünün gelişmesinin sağlanabilmesi için mevcuttaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinin alt yapılarının geliştirilmesi ile hayvansal üretimdeki verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar büyük önem taşıyor. Devlet tarafından ülkemizdeki çiftçilere, hayvan yetiştiricilerine, tarımsal üretim yapmak için teşvik alma ihtiyacı olanlara ve köye dönüş yaparak çiftlik kurmak isteyenlere hibe, teşvik ve destekler sağlanıyor. Bu kapsamda hayvancılığın daha modern şartlarda gerçekleştirilebiliyor olması için yeni ahırların ve ağılların daha modern şartlarda yapılmasına yönelik hibe desteği de veriliyor. 2023’e kadar faydalanılabilecek olan hibe desteği sayesinde modern ahırların yapılması planlanıyor. Modern ahırların hayvancılık sektörüne kazandırılması ile işçilik giderlerinin azalması, hayvanların refah düzeyinin artması ve üreticilerin hayvancılıktan elde ettiği gelirlerin yükseltilmesi hedefleniyor. Hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin 10 ile 50 baş arası büyükbaş hayvan ahırı ve 100 ile 200 baş arası küçükbaş hayvan ağılı yapım projelerine bu kapsamda % 50 hibe desteği sağlanıyor.

Önrilen İçerik: Hayvancılık Desteklerinden Yararlanmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar Nelerdir?

Bu destek kapsamında 2019 – 2023 yılları arasında her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında hibe programından yararlanmak isteyen çiftçilerimiz için başvuru süreci başlatılıyor. Hayvancılık Hibe Desteği Kapsamında; Konya Ovası, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yer alan illere hayvancılık yatırımları ve ahır destekleri sağlanıyor.

Çiftçilere Ahır Yapma Kredisi Devlet Hibesi Verilen 4 Proje şu şekildedir.

 • *Konya Ovası Projesi (KOP)
 • *Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP)
 • *Doğu Anadolu Projesi (DAP)
 • *Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)

Bu projeler kapsamında çiftçilerin tarım ve hayvancılık alanlarındaki yatırımlarının desteklenmesi amacı ile devlet tarafından yeni bir paket ve uygulama rehberi yayınlanarak, çiftçilere ahır yapmaları için verilecek olan % 50 oranındaki geri ödemesiz hibe için yapılacak başvurunun şartları duyuruluyor.

Devlet tarafından yürütülen hibe programı;

Konya Ovası Projesi (KOP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında bulunmakta olan illerde, mevcuttaki büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonuna yönelik olarak yapılacak ahır-ağıl tadilatlarını ya da yeni inşaatlar ile koç-teke alımını; Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan illerde, mevcut işletmelerin et üretimindeki verimliliğin ve kalitenin artırılmasını; bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak yapılacak olan etçi ve kombine ırklar arasından damızlık boğa alımı yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri, yatırıma dahil edilme koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemesini, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini kapsıyor.

Ahır ve ağıl yapımına, koç – teke konusuna yönelik olarak verilecek hibe kapsamında yer alan iller:

 • Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında, verilen hibelerden yararlanabilecek olan iller: Aksaray, Niğde, Konya, Karaman
 • Doğu Anadolu Projesi (DAP)  ahır ve ağıl yapımına ayrıca koç ve teke alımına yönelik olarak verilecek hibe kapsamında yer alan iller: Bingöl, Tunceli, Ağrı, Erzurum, Elazığ, Kars, Bitlis, Van, Hakkari, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Malatya, Muş
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında verilecek olan hibelerden yararlanabilecek olan iller: Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Giresun, Samsun
 • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında ahır yapımı için geri ödemesiz olarak destek sağlanacak iller: Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Kilis, Batman
 • Damızlık boğa yatırımı için Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yer alan iller başvuruda bulunabiliyorlar. Damızlık boğa yatırımı için yalnızca Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illere destek sağlanmıyor.

Hayvancılık ve Ahır Destekleri’nden Kimler Yararlanabilir?

Hayvancılık ile uğraşan ya da hayvancılık yapmak isteyen kişilere yönelik olarak ülkemizde hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de bu bakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından pek çok destek sağlanıyor. Hayvancılık desteklerinden büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık ile uğraşanlar, arıcılık, ipekböceği ve su ürünleri yetiştiriciliği yapanlar yararlanabiliyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan bu desteklerin her birinde farklı miktarlarda destekler değişen kriterler ile veriliyor. Aynı şekilde bu desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru tarihleri de yararlanacakları destek türüne göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle desteklerden yararlanmayı düşünen kişilerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden ya da il ve ilçe müdürlüklerinden yapılan duyuruları takip etmeleri  gerekiyor.

Hayvancılık yatırımlarında % 50 oranındaki hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin en az bir yıldır aktif olarak çiftçilik yapıyor olması koşulunun yanı sıra Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın sistemine de kayıtlı bulunmaları gerekiyor.

Bu hibe desteği kapsamında; Büyükbaş hayvancılık ile aktif olarak ilgilenen çiftçiler için en az 10 en fazla 50 büyükbaş anaç hayvan kapasiteli,

Aktif olarak küçükbaş keçi ve koyun yetiştiriciliği yapan çiftçiler için de en az 100 en çok 200 baş anaç hayvan kapasiteli olmak üzere sıfırdan yeni ağıl ve ahır yapılması, ahırların ve ağılların tadilatının gerçekleştirilmesi, damızlık boğa alımı yapılabilmesi, damızlık koç / teke alımı ile makine ve ekipman alımları konularında desteklerden yararlanılabiliyor.

Bu hibe desteği kapsamda yer alan damızlık hayvan alımındaki % 50 yalnızca teke, koç ve boğa alımı için veriliyor ve dişi hayvan alımı kapsam dışında tutuluyor. Hayvan çiftliği kurulumunun ve yeni ahır veya ağıl yapımının sağlanabilmesi için de % 50 hibe kullandırılıyor.

Bunun yanı sıra hayvancılık ve ahır destekleri kapsamında farklı türden hayvanlara yönelik uygulanan devlet destekleri bölgelere de ayrılmış olabiliyor. Bu konudaki güncel bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesindeki “Hayvancılık Desteklemesi” bölümünden kontrol edilebiliyor.

2019 – 2013 Yılları Arasında Verilecek Hibe Oranları Nedir?

Ahır – ağıl tadilatı ya da yeni yapılacak açık, yarı açık ve kapalı sistemli ahır ve ağıllar için % 50 oranında hibe veriliyor. Damızlık erkek hayvan alımı yatırımına yönelik olarak % 50 oranında hibe sağlanıyor. Bu hibe damızlık boğa ile damızlık koç ve teke alımını kapsıyor. Makine alet ve ekipman alım tutarının % 50’si oranında hibe veriliyor. İnşaat yatırımları, hayvan alımı ve makine alımına yönelik olan hibeler GAP, DOKAP, DAP ve KOP kapsamındaki illerde uygulanıyor. Ayrıca damızlık boğa yatırımı GAP, DOKAP ve DAP kapsamındaki illerde uygulanıyor.

Yapılacak olan yatırımlarda, hem damızlık erkek materyal alımlarında hem de inşaatlarda geçerli olmak üzere bazı sınırlamalar bulunuyor. Büyükbaş işletmelerinde anaç varlığı olarak; alt sınır 10 baş üst sınır 50 baş olarak, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baş olarak uygulanıyor. Büyükbaş işletmelerde 50 baştan, küçükbaş işletmelerde 200 baştan büyük işletme kapasitesine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlanabiliyorlar. 

Başvurular Ne Zaman Ve Nereden Yapılıyor?

Başvurular her yıl 01 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında yapılıyor. Genel müdürlüğün, gerekli gördüğü takdirde merkez proje değerlendirme komisyonunun kararı ile başvuru süresini uzatma hakkı bulunuyor. Yine aynı şekilde genel müdürlük başvuru süresini kısaltma ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapma haklarına da sahip bulunuyor.

İnşaat yatırımı ya da makine, alet ve ekipman alımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı yapacakları yerdeki İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabiliyorlar. Damızlık boğa ile koç – teke alımına yönelik hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar İl/İlçe Müdürlükleri her üç yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise İl Müdürlükleri aracılığı ile başvuruda bulunabiliyorlar.

Yapılan başvurular, başvurunun yapıldığı yıl için geçerli oluyor. O yıl yapılan başvuru ile hibelerden yararlanılamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuruda bulunulması gerekiyor. Önceki yıllarda başvuruda bulunup yatırımı onaylanan ancak yatırımı yapmaktan vazgeçen yatırımcılar yeniden başvuruda bulunduğu takdirde puanlama esnasında bu yatırımcılara önceki başvurularını değerlendirmemeleri sebebiyle eksi puan veriliyor.

Yatırımcılar ile İl Müdürlükleri arasında, yatırımcının daha önce aynı yatırım ile ilgili olarak Bakanlık ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanan herhangi bir faiz indiriminden veya hibe desteğinden yararlanmadığına; eğer yararlandı ise hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair bir taahhütname imzalanması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı; damızlık boğa, koç – teke alımı ile inşaat yatırımı, makine alet ve ekipman alımı başvurularına yönelik olarak istenilecek belgeleri belirliyor, uygulama rehberi ile birlikte belgeleri yayınlıyor.

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabiliyor?

Yayımlanmış olan karardaki yatırım konularının gerçekleştirilebilmesi için hem gerçek hem de tüzel kişiler başvuruda bulunabiliyorlar. Ancak başvuruda bulunacak olan gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmiş olan bazı şartları yerine getirebilmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak olan gerçek kişilerin başvuru tarihinden en az bir yıl önce olmak koşulu ile Bakanlık Türkvet veri tabanına ya da Koyun Keçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihi itibari ile en az 10 en çok 49 baş anaç sığır ya da en az 100 en çok 200 baş anaç koyun – keçi kapasitesi olan aktif işletme sahibi olmaları koşulu aranıyor.

Hibelerden yararlanma amacı ile başvuru yapacak olan tüzel kişilerin de başvuru tarihinden en az bir yıl önce olmak koşulu ile Bakanlık Türkvet veri tabanına ya da Koyun Keçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekiyor. Aynı şekilde başvuru tarihi itibari ile en az 10 en çok 49 baş anaç sığır ya da en az 100 en çok 200 baş anaç koyun – keçi kapasitesi olan aktif işletme sahibi olan tüzel kişiler de başvuruda bulunabiliyorlar.

Hibe Krediye Başvurmak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Başvuruda bulunacak olan gerçek ya da tüzel kişilerin aşağıda belirttiğimiz evrakları ibraz etmeleri gerekiyor.

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Onaylı Tapu Kaydı
 • Hibe Başvuru Formu
 • Ön Proje Formatı
 • Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu
 • Hayvan Listesi
 • Çiftçi Kayıt Belgesi
 • İşletme Tescil Belgesi
 • Varsa hayvancılık konusunda sahip olunan eğitim belgesi ya da sertifikalar

Başvuruda bulunacak olan çiftçilerin belirtilen illerde ikamet etmesi gerekiyor. Çiftçiler hazırladıkları projeleri Tarım ve Hayvancılık İl / İlçe Müdürlükleri’ne sunup proje ile ahır yapım ve hayvan hibesi için başvuruda bulunabiliyorlar. Hayvan hibesinden yararlanmak isteyenler damızlık boğa, teke ya da koçtan sadece birisi için müracaatta bulunabiliyorlar. Hem büyükbaş hibesi hem de küçükbaş hibesi için yapılan müracaatlar kabul edilmiyor. Bu durumda başvuru sahibine yalnızca tek bir hayvancılık alanı için hibe veriliyor. Ahır yapımına yönelik olarak verilen hibeler; gübre çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası, silaj çukuru, yem deposu ve gübre sıyırıcı alanların inşaatına ya da tadilatına yönelik olarak kullanılabiliyor. Başvuru sahibi olan her vatandaş hayvan ya da ahır hibesinden yalnızca bir kez yararlanabiliyor.

Hayvan Hibesi Verilecek Olan Damızlık Boğalarda Bulunması Gereken Nitelikler

Damızlık boğaların dış görünüş itibari ile ortak ırk özelliklerini taşıması aranan koşullar arasında yer alıyor. Ayrıca damızlık boğaların (Brown – Swiss, Limuzini Angus, Şarole, Simental, Montbeliard, Hereford) Önsoy kütüğüne kayıtlı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra döl verimi, vücut ağırlığı ve verim özellikleri yönünden ırk ortalamasının üzerinde olması, ayrıca hayvanların tırnaklarının ve bacaklarının da sağlam olması koşulu aranıyor.

Hayvan Hibesi Verilecek Olan Damızlık Koç ve Tekelerde Bulunması Gereken Nitelikler

Damızlık olarak seçilecek olan koçların ve tekelerin seçim tarihi itibari ile 12 – 30 ay arasında bulunmaları gerekiyor. Damızlık boğalarda olduğu gibi damızlık koçların ve tekelerin de dış görünüş itibari ile ortak ırk özelliklerini taşıması önemli noktalar arasında bulunuyor.

 • Konya Ovası Projesi (KOP) için;Akkaraman, Kıl, Orta Anadolu Merinos ve Honamlı keçisi,
 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) için Morkaraman, Akkaraman, Karakaş, Şavak Akkaraman, Hemşin, Norduz;
 • Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) için İvesi, Zom Koyunu, Karakaş, Koçeri, Kıl, Tiftik Keçisi;
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) için; Hemşin, Bafra, Kıl Keçisi, Akkaraman, Karakaya olması gerekiyor.
 • Hibe Alan Çiftçilerin Projeyi 3 Yıl Sürdürmesi Şartı

Hayvan hibesi ve ahır desteği alan çiftçilerin başlattıkları projeyi 3 yıl boyunca sürdürmesi gerekiyor. Projenin devam edip etmediği yetkililer tarafından kontrol ediliyor. Projenin başlangıç aşamasında çiftçilerin ve üreticilerin hayvan hibesi için taahhütname imzalaması talep ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre hayvan hibeleri 2019 ve 2020 yıllarında da verilmeye devam edecek. Devlet milli tarımı desteklemek amacı ile hayvan almak isteyenlere % 80, ahır yapmak isteyenlere ise % 50 oranında geri ödemesiz hibe ve teşvik kredileri desteği sağlamayı sürdürecek.

Hayvancılık Neden Önemlidir?

Çok yüzeysel olarak değerlendirirsek, insanların sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için günlük olarak belli miktarda hayvansal besinler tüketmeleri gerektiğini ifade edebiliriz. Hayvancılık insanların dengeli beslenme için ihtiyaç duydukları hayvansal gıdaları üretmesi, iş sahası yaratıyor olması, insanların gıda olarak tüketemedikleri bitkileri ve bitkisel atıkları değerlendirmesi nedeni ile önemli bir sektör olarak kabul ediliyor.

Tarımsal sektörler arasında katma değer yaratma imkanı en fazla olanın hayvancılık olduğu biliniyor. Hayvancılık hayvansal gıdaların yanı sıra; doğrudan hayvancılığa dayalı olan yem, ilaç ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlayabiliyor.

Ülkemiz stratejik konumuna bağlı olarak farklı iklim yapılarına, değişik türden ve ırktan çeşitli hayvan varlığına ve kırsal kesimde yaşayıp bunu gelir kaynağı olarak sürdüren bir nüfusa sahip olduğu için ülkemizde hayvancılığa ayrı bir önem verilmesi gerekiyor. Son yıllarda gelişmiş ülkelerin tamamında hayvansal üretimin toplam tarımsal üretim içerisindeki payının artması da bu çıkarımı doğruluyor. Dünya genelinde hayvancılığa verilen önemin arttığı somut verilerle ortaya koyulsa da Türkiye’de benzer verilerin oluşmaması hayvancılığın geri kaldığı yönünde sinyaller veriyor.

Hayvancılık Desteği Alınabilen Hayvancılık Türleri Nelerdir?

Hayvancılık, hayvanların sınıflandırılmasına göre temelde altı ana üretim kolunda sürdürülen faaliyetlerden oluşuyor. Yapılan sınıflamalar, üretimi yapılan hayvanların ve elde edilen ürünlerin türlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Büyükbaş Hayvancılık: Sığır, manda ve yük hayvanlarını kapsayan geniş kolu içeren faaliyetler büyükbaş hayvancılık olarak adlandırılıyor. Hayvancılık denilince akla ilk olarak büyükbaş hayvancılık geliyor. Büyükbaş hayvancılık; mandacılık, sığırcılık ile yük hayvanları olan at, katır ve eşek gibi hayvanların tarımını kapsıyor. Büyükbaş hayvancılığın ekonomiye hem doğrudan hem dolaylı büyük yararları bulunuyor. Bu hayvancılık türü içerisinde ayrıca değerlendirilmesi gereken sığır besiciliği ve süt besiciliğinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri hem beslenmemizde hem de endüstriyel ürünlerin üretilmesinde gereken hayvancılık faaliyetlerinin başında geliyor. Son yıllarda önemini kaybeden manda yetiştiriciliğinin hem doğal ve organik ürünlerin popülerliğinin artması hem de küçük ve orta büyüklükteki üreticilerin bu alana yapacağı katkı ile etkinliğinin fazlalaşması bekleniyor.

Küçükbaş Hayvancılık: Koyun, keçi, tavşan ve kürk hayvanlarının yetiştirilmesini ve diğer faaliyetleri kapsıyor. Küçükbaş hayvancılık hem yetiştiriciliğinin ve bakımının kolay olması hem de ürünlerinin yüksek fayda sağlıyor olması nedeni ile önemli hayvancılık türleri arasında sayılıyor. Küçükbaş hayvancılık koyunculuk, keçicilik, tavşan ve kürk hayvanları yetiştiriciliğini de kapsıyor. Küçükbaş hayvancılık koyun ve keçi üretimi sayesinde et, süt, yün ve tiftik gibi ekonomik değere sahip ürünler ile ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Ayrıca bu türdeki hayvanların yılda ortalama iki kez doğum yapmaları ve kısa sürede yetiştiriliyor olmaları, küçükbaş hayvancılığın sektörde en kazançlı alanlardan biri olmasını sonucunu doğuruyor.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Balık ve diğer deniz hayvanlarının yetiştirilmesi ve su ürünleri ile ilgili diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden oluşuyor. Su ürünleri yetiştiriciliği; avcılığın dışında kalan, denizlerin ya da tatlı suların ayrılmış olan bölümlerinde ya da oluşturulmuş olan gölet, havuz gibi balık ve deniz hayvanlarının yetiştirilmesine imkan sağlayan alanlarda yapılan hayvancılık türünü kapsıyor.

Kümes Hayvancılığı: Tavuk, kaz, hindi, ördek, bıldırcın ve deve kuşu yetiştiriciliğini kapsıyor. Kümes hayvancılığını diğer hayvancılık türlerinden ayıran etkenlerin başında kümes hayvancılığında üretimin düşük maliyetlerle ve kolay şekilde yapılabilmesi geliyor. Etin yanı sıra besin değeri son derece yüksek olan yumurta üretimini de sağlıyor olması kümes hayvancılığının öneminin artmasında etkili oluyor.

Arıcılık: İsminden de anlaşılabildiği gibi bal arısının yetiştirilmesi, bal arısından bal, balmumu gibi ürünlerin elde edilmesi faaliyetleri arıcılık olarak adlandırılıyor. Arıcılık düşük maliyet ile işgücünün yüksek katma değere dönüştüğü büyük bir endüstri olarak kabul ediliyor. Arıcılık; bal arıları tarafından üretilen bal, polen, bal mumu, polen ve arı sütü gibi besin değeri yüksek ürünlerin ekonomisine dayanıyor.

İpek Böcekçiliği: İpek ipliği üretimi faaliyetlerinden oluşuyor. İpek böcekçiliği son yıllarda artan teknolojinin yanı sıra sentetik ip ve kumaş maliyetlerinin düşmesi nedeni ile önemini kaybeden hayvancılık kolları arasında yer alıyor.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.