Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Nasıl Olunur ve Maaşları

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni meslek tanıtımı. Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ve
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Nasıl Olunur ve Maaşları
5 dk
Son güncellenme: 05/10/2021
Tüm Başlıklar

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni meslek tanıtım

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Nasıl Olunur? Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişidir. Standart öğretmen maaşı kadar aylık alırlar.

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni ne iş yapar?

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak istiyorum Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, bu program çerçevesinde; 

 • - Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
 • - Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur,
 • - Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
 • - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
 • - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır,
 • - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
 • - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
 • - Öğretmenler Kurulu toplantısına katılır,
 • - Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirir,
 • - Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını izler,
 • - Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunar.
 • - Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip eder,
 • - Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapar,
 • - Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunur,
 • - Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi verir,
 • - Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengeler,
 • - Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltir,
 • - Aile bireylerinin kaynaklarını(zaman, para, araç-gereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlar,
 • - Özellikle kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 1. - Görsel araçlar (TV, Video, Tepegöz, Sinema filmi, Slayt) ve bilgisayar,
 2. - El becerilerine yönelik örnek ürünler ve yapım araç-gereçleri, dikiş makinesi,
 3. - Laboratuar aletleri, kimyasal katkı maddeleri,
 4. - Mutfak araç-gereçleri (Ocak ,fırın, buzdolabı),
 5. - Alanı ile ilgili mesleki yayınlar,
 6. - Yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi,
 7. - Öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları,
 8. - Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni nasıl olunur?

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin; 

 • - Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili,
 • - İnceleme ve araştırmaya meraklı,
 • - Ayrıntılara dikkat eden,
 • - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 • - Ekip çalışmasına yatkın,
 • - Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen,
 • - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,dikkatli,işine özen gösteren,
 • - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 • - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
 • - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede çalışır. Genelde derslerini ayakta yürütür. Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Yakıcı maddeler ve kesici aletlerle çalışıldığından dikkatsizlik durumunda tehlikeyle karşılaşılabilinir. İşin durumuna göre tam ve yarım gün çalışırlar, okullarda belli günlerde nöbet tutarlar. Çalışırken öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve öğrencilerle iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 • - Mezunlar Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi- Ev Yönetimi ve Beslenme öğretmeni olarak atanırlar.
 • - Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Servis Hizmetleri,
 • - Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan ,teorik ve uygulamalı meslek dersleri,
 • - Kafeterya İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik , Yat Kaptanlığı Mutfak Yaşlı Hizmetleri ile,Diğer alanların beslenme alanına teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanın /dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleridir.
 • - Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler.
 • - Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler.
 • - Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, Üniversitelerin Mesleki Eğitim Fakültesi, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni taban puanları

Mesleğin eğitimine girebilmek için; 

 • - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • - Öğrenci Seçme sınavında (ÖSS) “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA-1) puanı almak,
 • - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” ile ilgili en az bir yüksek öğrenim programını tercih etmek gerekmektedir.
 • - Meslek Liselerinin, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri,Yiyecek ve içecek hizmetleri Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi, Aşçılık, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi -İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi–Besin Kontrolü ve Analizleri, Besin teknolojisi-Gıda Kontrol analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Ev ekonomisi, Mutfak, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
 • - 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Aşçılık, Et Endüstrisi, Ev İdaresi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri ile Yiyecek-İçecek İşletmeciliği ön lisans programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 

 • - Bu bölümde alınan eğitim dersleri: Genel Kimya, Genel Biyoloji, Genel Psikoloji, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, İstatistik,
 • - Bu bölümde alınan branş dersleri; Meslek Teknolojisi, Temel Beslenme İlkeleri, Pişirme Tekniklerine Giriş, Ev ve Mutfak Araçları, Besin Kimyası, Ev Yönetimi, Besin hazırlama ve Pişirme Teknikleri, Genel Mikrobiyoloji, Özel Durumlarda Beslenme, Aile Ekonomisi ve Tüketici Eğitimi, İş Teknik Eğitimi, Ev Planlama ve Dekorasyon, Deneysel Yiyecek Hazırlama, Kurum ve Ticari Mutfak, Gıda Analizi ve Kontrolü, Dünya Mutfak Kültürleri, Kat Hizmetleri, Servis Teknikleri, Besin Hijyeni ve Kalite, Türk Mutfağı, Besin İşleme ve Saklama, Toplum Sağlığı ve İlkyardım, Ana ve Çocuk Beslenmesi, Ailede Etkileşim, Hastalıklarda Beslenme ve Diyet,
 • - Bu bölümde alınan Pedagojik Formasyon Dersleri; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Yazılı-Sözlü Anlatım Teknikleri, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme.
 • - Ayrıca fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

- Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak uzman, doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları alınabilir. - MEB 'ce yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler. - Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınava girerek başarı gösterenler Uzman Öğretmen veya Baş öğretmen olabilirler. - Milli Eğitim Bakanlığında meslekte uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe ek bilgi ve beceri kazandıran seminerler ve hizmet-içi eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. - Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler. BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Eğitim süresince kazanç olmamakla birlikte öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Aile Ekonomisi ve Beslenme öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

 • -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
 • -Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,
x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.