Alsepor ve Sıvapor için Yatırımcı Aranıyor

Alsepor ve Sıvapor için Yatırımcı Aranıyor

Buluşumuzun (Alsepor) ismi tescillidir ve incelemeli patenti alınmıştır. Ayrıca iletkenlik kat sayısı TEBAR tarafından tespit edilmiştir. Sıvapor için koruma süresinin eksilmemesi için henüz patent müracaatı yapılmamıştır.

Bu buluşları hayata geçirmek için Tübitak desteğine başvurdum. 1501, 1507 ve 1509 kapsamlarında desteklenebileceklerini öğrendim. Bu kapsamlar içinde buluşların ürüne dönüştürülme ARGE çalışması için sunulan ve kabul edilen projeye (birden fazla olabilir) % 75 e kadar hibe destek verilebilecek.

isfikirleriBu destekler söz konusu ürünlerin kendisine yönelik standartlarının belirlenmesi (levha alanı, kalınlığı, vs), üretim prosesi, bu prosesin otomasyonu, ürün geliştirilmesi, montaj (uygulama) prensiplerinin tespiti ve ticari faaliyete yönelik olmayan prototip hattının kurulması gibi sahalarda verilecektir.

Tübitak imkanlarını değerlendirerek projenin daha ileri götürülebilmesi için Ankara bazlı olmak üzere ekip, ekipman, yer ve parasal ihtiyaçları karşılayacak bir özel sektör desteği gerekmektedir.

Söz konusu ürünlerden ve piyasalarından bahsetmek gerekirse; Alsepor’un ekonomi ve konfor ile yangın yalıtımı olarak sınıflandırılmış iki uygulaması olacaktır. Üçüncü ürün ise geliştirilen özel sıvadır.

Ekonomi ve konfor uygulaması iç mekandan mantolama esasına dayanır ve bu sayede dıştan mantolama aksine binaların tabiat etkisi ile ısınmasına ve kurumasına imkan tanır. Kısacası rüzgar ve güneşten istifade devamlı olur. Selülozik ve alçı bazlı olduğu için nem ilişkili konfor bir kerpiç ev konforunu aratmayacaktır. Üstelik kuru ve sıcak iklimlerde nem dengelerken soğutma kabiliyeti kullanıcıya büyük avantaj sağlayacaktır. Ülkemizde yalıtım sektörünün önü açıktır bu bağlamda pazar sorunu olmayacaktır ayrıca nem dengelemesi özelliği sayesinde ihracat imkanı da olacaktır. Köpük yalıtım malzemelerinden biraz daha pahalıdır ama nem ilişkili konfor imkanı bahşetmesinden dolayı toplumda kabul göreceğini düşünüyorum.

Yangın Yalıtımı uygulaması ise başlı başına bir başarı ürünüdür. Yapılan deneylerde çok iyi olduğu görülmüştür. Rakipleri sadece bina ısınmasını geciktirebilmektedirler. Çelik güç kaybının ve çökmenin yaşandığı 540 dereceye ulaşma süresini biraz uzatmışlardır. Promat kataloğunda 3 saatte 450 dereceye ulaşır ibaresi yer almaktadır. Alsepor’da ise bu süre hem daha uzun olacaktır hem de bina yangın sırasında iletişim ve enerji kablolarının zarar görmediği 140 derecenin altında tutulabilecektir. Esas hedef sıcaklığı 40 dereceyle limitlemektir ki içerideki insanların tahliyesi kolay ve hızlı olsun. Alsepor, hem fonksiyon hem de maliyet konularında çok ciddi üstünlükler taşımaktadır. Rakip ürün uygulama maliyeti 350 €/m2 civarında bir maliyet getirirken Alsepor ile bu rakam 200 €/m2 civarında olacaktır. Fiyat ve fonksiyon avantajları sayesinde gerekli tanıtım ve pazarlama ile çok geniş bir dış satımı söz konusu olacaktır. İç piyasalarda özellikle hastahane, okul, tiyatro, konser ve konferans salonu, ofis blokları ile bazı kamu ve askeri binalarının bu ürüne tatminkar talep doğuracağını düşünüyorum.

Sıvapor Tescilli adı daha farklı olacak bu üründen amaç 850 derecenin üstünde Alsepor yüzeyinde küllenme şeklinde oluşan tahribatı önlemektir. Bu amaçla özel sıva türleri geliştirilmiştir. Sıvalar yangın sırasında sıcaklıktan ve genleşmeden kırılıp dökülmeyecek tarzda geliştirilmiştir ve başarısı son derece yüksektir. Bu sıvanın patent çalışması yapılmadığı için şimdilik vasıflarından bahsetmek istemiyorum. Ancak çok büyük hacimlerde iç ve dış piyasalarda satılacağını düşünüyorum. Sıva ve Alsepor kombinasyonları ile apartmanlara çok daha ekonomik seviyelerde bir yangın koruması vasfı kazandırılabilecektir.
Konfor eksenli ekonomi konsepti ve yangın yalıtımı Türkiye için bir ilktir. Bu nedenle yatırımcının bu ilkleri değerlendirecek bir yaklaşım sergilemesi esastır. Yani bu konuyu kendi çerçevesinde değerlendirmek ve doğru adımlarla yürümek gerekir.
Daha Ayrıntılı Bilgi ve Dosyalar için aşağıdaki iletişim bilgilerine bakabilirsiniz.

Bedii Erdemir.
Polimer ve HMLS Lif Teknolojileri
(Polymer and HMLS Fibre Technologies)
www.fibre-eng.com
www.alsepor.com
[email protected]
Gsm: +90 532 645 47 11

ALSEPOR;   yapılabilirlik ön çalışması

Bedii Erdemir

Giriş ve Tanıtım: Alsepor yeni bir yalıtım malzemesidir. Halen kullanılan polisitren ve poliüretan esaslı polimerik köpük ya da mineral esaslı cam ya da kaya yünü yalıtım malzemelerinden önemli farklılıkları vardır.  Onu farklı kılan tamamen tabiat ürünü olan alçı ve selülozdan yapılmış olmasıdır.
Öncelikle diğer tümünün aksine kendi bünyesi içine nem alabildiği için çevre ile her şartta nem dengesi tesis eder.  Bundan kasıt cam ya da kaya yünü elyaflarının arasında bulunan havanın alabildiği nem değildir. Alsepor, moleküllerinin arasına doğrudan su moleküllerini çekebilmekte ve biriktirebilmektedir. Kısacası çok yüksek bir nem emme kapasitesi vardır.
Yapısı itibarı ile antimikrobiktir. Hiç bir surette mikroorganizmaların tutunmasına ve yaşamasına izin vermez. Üstelik bu özelliği çok uzun olan faydalı ömrü süresince geçerlidir. Ömrü, formu fiziki olarak bozulmadıkça ya da  kimyasalların etkisi olmadıysa neredeyse sonsuzdur.
İletkenlik kat sayısı yani λ değeri İzoder’in akredite laboratuarı Tebar tarafından 180 Kg/m3 yoğunluk için 0.046 w/mK olarak belirlenmiştir.  Polimerik köpüklerin 0.025 ila 0.033 değerleri ile mineral yünlerin 0.050 değeri arasındadır.  Sonuçta iş görecek ciddi bir yalıtım potansiyeline sahiptir.
Diğer yalıtım malzemelerinden Alsepor’u ayıran çok önemli bir başka fark daha vardır; Bu malzeme yanmaz özelliğe sahiptir. Üstelik bu özelliğini yangın ısısı şartlarının ötesinde de sürdürmektedir. Diğer malzemeleri hiç biri bu ölçüde dayanıklılık gösterememektedirler üstelik yüksek ısıda λ değerleri ciddi biçimde artmaktadır. Yani iletkenlikleri artmaktadır. Polimerik köpükler 100 derece civarında yok olurken yanma kabiliyetinde olduklarından yangını artırmaktadırlar. Cam yünü 500 – 600 derecelerde eriyip tüm vasfını yitirmektedir. Kaya yünü ise keza yangın ısısında formunu ve yalıtım kabiliyetini tamamen yitirmektedir.
Alsepor ile yapılan deneylerde 1250 derecelere kadar yanmadığı ve iletken hale de gelmediği gözlenmiştir. Klasik yangının 950 – 1000 derece arasında bir sıcaklık seviyesinde seyrettiği düşünülürse yangın ısısına dayanıklı bir yalıtım malzemesi ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılır.  

Proje Gerekçeleri:
Ekonomik kalkınma neticesinde dünyanın her ülkesinde refah seviyesi sürekli artmaktadır. Bu durum enerjiye olan talebi hızla yükseltmektedir. Doğan arz ve talep farkı neticesinde ise enerji fiyatları artmaktadır.
Fosil yakıtların mahdut olması ve diğer doğal kaynakların çeşitli sorunlarının bulunması, nükleer enerjinin bitmeyen güvenilirlilik ve ölümcül çevre kirliliği tartışması kapalı mekanların ısıtılması için kullanılacak enerjiden tasarruf zaruretini doğurmuştur.
Özellikle kışın sert geçtiği ve yazların çok sıcak olduğu Türkiye gibi fosil yakıtlar bakımından doğal kaynak yoksunu ülkeler için yalıtım ile enerji tasarrufu ön plana çıkmıştır. Devlet çıkardığı kanunlarla da bu zarureti mecburi hale dönüştürmüştür.  Bu meyanda Alsepor’a olması beklenebilecek talep bir sonraki bölümde detaylandırılmıştır.

Alsepor ile sağlanacak faydalar

Ekonomi ve konfor: Alsepor ile enerji tasarrufu amaçlı yapılan yalıtımın özellikle kuru iklimlerde getireceği iki önemli konfor katkısı olacaktır. Yazları uygulandığı yaşam ortamlarına içinden nem vererek nemlendirmesi ve soğutmasıdır.  Bu sayede buharlaşma ısısını ortamdan alacağı için soğutma doğal olarak sağlanır.
Hijyenik durum: Alsepor mikro organizma barındırmayacağı için soğutma ve nemlendirme son derece hijyenik şarlarda olacaktır. Klima sistemlerine kıyasla yalıtım kabiliyetine ilaveten bu iki avantajı bir arada sessizce ve toz kaldırmadan sağlayacaktır.

Yangın yayılmasının önlenmesi: Ayrıca çok ciddi maddi ve insan kaybına neden olan yangınların engellenmesi de Alsepor proje gerekçeleri arasında önemli bir yer tutar. Bu yıl meydana gelen bir akıllı bina yangınında can kaybı binanın özellikleri sayesinde engellendi ancak yalıtım malzemesinin yanması binada ciddi boyutta hasara yol açtı. Eğer bu bina Alsepor’la donatılmış olsaydı yanmazlığı sayesinde böyle bir felaket yaşanmayacaktı. Alsepor mevcut binalara uygulanabilir olduğu için okullarda, hastanelerde, tiyatro ve sinema salonları ile alışveriş merkezlerinde, devlet binalarında ve çok katlı ve müstakil evlerde yangına karşı önemli bir savunma sunmaktadır.
Yangın tahribatının engellenmesi: En basit hali ile binanın yangın ısısını almasını engelleyerek 540 derece olan kritik sıcaklığa ulaşmasının önüne geçer. Zira bu sıcaklık çelik karkasın taşıma kabiliyetini yitirdiği sıcaklıktır. Hem çelik hem de beton binalar bu sıcaklığa yaklaşıldığında çökerek ciddi boyutta mal ve can kaybına yol açarlar.
İtfaiyenin işinin kolaylaştırılması: Alsepor ile yangına karşı donatıldığında olası bir yangın sırasında binanın sıcaklığı çok uzun süreler makul seviyelerde kalarak hem itfaiyenin işini kolaylaştıracak hem de insanların kolay ve zarar görmeden tahliyesini sağlayacaktır.

Yangın söndürme ihtimali: Bazı patent konusu olacak uygulamalar sayesinde Alsepor’un yangının sönmesini sağlaması da öngörülebilmektedir.
Rakip ürünler:
Yangına karşı kullanımda dünyada tanımış ürünlerden daha iddialıdır ve maliyeti ise yarı yarıya  daha az olabilecektir..

Yalıtım Tekniği:
Avrupa da yalıtımın gerekliliği bizden yaklaşık 40 yıl önce anlaşılmış ve çeşitli teknikler denenmiştir. Öncelikle çift tuğla duvar yapılmış ve iki duvar arasındaki hava boşluğunun getireceği yalıtıma güvenilmiş. Sonra bunun faydası olmadığı anlaşılınca bu boşluk doğrudan köpük ya da cam yünü gibi malzemelerle doldurulmuştur. Bunun da yeterli olmadığı anlaşılmış ve dıştan mantolama tabir edilen günümüzde ülkemizin revaçta olan uygulamasına geçilmiştir. Ne var ki kısa süre sonra dıştan mantolamanın çok ciddi mahsurları olduğu anlaşılmış ve bu teknik terk edilmiştir.  Avrupa’da kapalı mekanlar içerisinden yalıtılmaktadır. Özellikle  eski binalar için bu zaruridir.
Temeli ile toprağa saplı olan binalar toprak ile nem dengesine ulaşırlar.  Emdikleri bu nem, binanın dış cidarından güneş ve rüzgar etkisi ile buharlaşır. Dıştan yapılan mantolama binanın topraktan aldığı nemi rüzgarının ve güneşinin etkisi ile def etmesini engelleyeceği gibi kış güneşinin yabana atılmayacak ısıtma kabiliyetinin önüne set çeker. Kısacası dıştan mantolama sureti ile yalıtılmış binalar içten içe çürümeye, nemli kaldıkları için bakteri işgaline ve kış güneşinin ısıtmasından yoksun kalmaya mahkumdurlar. Bu zararları neticesinde Avrupa eski binalara dıştan mantolama yapmamaktadır. Ülkemizde ise dıştan mantolama lobisi yüzünden bu ciddi hata devam etmektedir. Binalarda temellere su yalıtımı yapılırsa nemin binaya işlemesi azalır düşüncesi ile bohçalama metodu geliştirilmiştir ancak bu yol da dıştan mantolamanın zararlarını yok edememektedir.
Temelin bohçalandığı fakat zemin tabliyesinin bohçalanmadığı durumlarda toprak neminin binaya işlemesinin önü alınamamaktadır. Zemin tabliyesi ile temel ayrı ayrı çalışacağı için bohçalama tabliye altına da yapılsa bile zaman içinde oluşacak yırtıklardan nem içeri girecektir. Zaten kış güneşinin faydalarından yoksun kalınacak rüzgarın binaya getireceği tazelenme imkanı oluşmayacaktır.
Kapalı mekanlardan ısı kaybına neden olan aslında binanın kuruma ihtiyacıdır. Kışları nemli topraktan emilen ve bina duvarlarına yayılan nem büyük ölçüde içeriden aldığı enerji ile buharlaşır. Dışarıdan yapılan mantolama nemin buharlaşma yüzeyini kapadığı için nem ancak mantolanamayan çatı içi kesitlerden buharlaşacaktır.  Yani mantolama nemin buharlaşma hızını kestiği için bir yalıtım varmış gibi enerjiden cüzi bir tasarruf sağlar.  Üstelik kurumanın yavaşlaması sonucunda bina çok daha yüksek nem ile bir arada kalacaktır. Bu durum çürümeyi hızlandırır.
Bir kilo nemin buharlaşma enerjisi yaklaşık 700 kCal seviyesindedir. Nem buharlaştıkça da topraktan yenisi gelecektir zira bu bir termodinamik yasası zaruretidir. Sürekli bu miktar enerji topraktan binaya sızan her kilo nem için harcanacaktır. İşin kötü tarafı da dış cephe alanından dolayı binanın çok hızlı nem nakletme kabiliyetinde olmasıdır. Çok büyük miktarda enerjinin kaybı bu sayede olmaktadır. Küçük bir binanın günde 100 kg nem emebileceği varsayılırsa günlük nem def enerjisi 70,000 kCal olacaktır. Gerçekte emilen nem çok daha fazladır. Bir kap suya yarım batırılacak tuğla deneyi ile bu hız görsel olarak ölçülebilir.
Öte yandan havanın ısıtılması için gereken enerji çok azdır. Her metreküp hava için 0.4 KCal/derece civarında enerji gerektirir.  100 m2 alanı olan bir evde 250 m3 hava olduğu ve kışın ortalama 15 derece ısıtılacağı düşünülürse; 250 m3 x 0.3 kCal/derece.m3 x 15 derece = 1125 kCal toplam enerji gerekir. Havalanma ihtiyacı ve bazı kayıplarla bu rakam % 100 artırılırsa 2250 kCal seviyesine çıkar. Bir metreküp doğal gazın verdiği enerjinin 8500 kCal olduğunu göz önüne alırsak ısı ihtiyacının içeriden mantolama ile ne kadar azaldığı kolayca anlaşılır.
Esas faydalı yalıtım prensibi parasını cebimizden verdiğimiz ısının bina dış cidarındaki nem ile bir araya gelmemesinde yatar. Kısacası yalıtım içeriden yapılmalıdır.
İçeriden yapılacak yalıtımda hem polimerik köpükler hem de mineral yünler kullanılabilir ancak bunların hiç birisi oda içi ortam nemi ile dengeye gelemeyeceği için iç nemin taşınmamasından doğan sıkıntı veren durumlar oluşturacaktır. Yaşam birimlerine banyo, mutfak ve insan nefesi nem kaynaklarıdır.  Bu nem birikirse nispi rutubet yükselir ve % 55 – 60 seviyesini geçince insan huzursuz olmaya başlar.
Yazları ise ülkemizde İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hava aşırı sıcak ve kuru olduğu için de rahatsızlık duyulur. Bu durumlarda da elektrik yakan klimalarla serinleme yoluna gidilir. Bu klimalar havayı daha da kuruttukları ve enerji harcadıkları için zaten makbul değillerdir. Üstelik içleri nemli kaldığı için bakteri üremekte ve hijyen sorunları yaratmaktadırlar. Öte yandan Alsepor sadece ortam ısısını alarak bünyesinden nem deşarj edeceği için hem mahal soğutması yapacak hem de nemlendirecektir. Üstelik bu iki hizmeti elektrik harcamadan ve hijyen sorunu yaratmadan yapacaktır.
Alsepor çok yüksek nem dengeleme kabiliyeti ile hem kışları hem de yazları hijyenik şartlarda nem bakımından konforlu tasarruf sağlayacaktır. Alsepor’un yüksek nem dengeleme kabiliyetinin tek yönlü çalışması için yalıtılacak mekanın dış cephelerinin iç cidarlarına bir nem bariyeri ile tutturulması ve dekorasyonunun nem bariyersiz yapılması bu yeni tekniğin temelleridir.

Yalıtım Malzemesi Pazar Büyüklüğü:
Ülkemizin yıllık yeni konut ihtiyacı 400,000 konut olarak ifade edilmektedir. Bu rakam depreme karşı can ve mal kaybını önlemek için çıkarılan kentsel dönüşüm imkanı sayesinde daha da büyük olacaktır. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik darboğazın aşılmasına bağlı olarak bu rakamın yıllık 600 ila 700 bin konut seviyesinde gerçekleşmesi beklenebilir. Halen 15 milyon civarında olduğu tahmin edilen toplam konut sayısı ise ülkenin nüfus artışı ve çekirdek ailelerin artacağı düşünülürse 20 milyon civarında olacağı varsayılabilir. Bu rakamın neredeyse tümü yeni bina olacaktır.
Sadece ekonomi amaçlı yalıtım ihtiyacı ortalama 100 m2 evler için 75 m2 civarındadır. Yapılacak tanıtım ve kurulacak bayii ağı ile yalıtım pazarından başlangıç itibarı ile yıllık % 5 pay alınabileceğini varsaymak oldukça emniyeti bir yaklaşımdır. Muhafazakar yıllık konut ihtiyacı düşünülse bile; 400,000 X 0.05 = 20,000 konut eder. Bu da 1,500,000 m2/yıl Alsepor pazarı demektir. Montaj hariç satış fiyatı15 TL/m2 olarak lanse edilirse yıllık ciro 22,500,000 TL olabilecektir. Bu başlangıç cirosunun kısa zamanda 5 ila 6 kat artması olasıdır. Yani Alsepor’un toplumda kabul görmesinin akabinde beklenebilecek yıllık ciro 135,000,000 TL civarlarında seyredecektir.
Yukarıdaki projeksiyonda ihracat ve yangın yayılımını önleme pazar payları yoktur. Basit bir internet tanıtımından Alsepor için bir kaç kez ihracat talebi gelmiştir. Özellikle yakın coğrafyamızdaki pazarlar Alsepor için çıkış noktaları olmaya adaydırlar. Avrupa ve Zengin Arap ülkelerinden ise özellikle yangın yalıtımı konusunda tanıtım başarısına bağlı olarak talep çıkacaktır.
Yangın yalıtımı konusu tanıtım broşüründe işlenmiştir. Mevcut sistemlerden üstün olan Alsepor yalıtımı üstelik çok ciddi maliyet avantajları sunabilecektir. Ciddi bir uygulamada bir rakip ürünün üç saat içinde arka yüzeyinin 450 dereceye ulaştığının taahhüt edildiği, montajlı maliyet 350 Avro/m2 civarında olduğu bir kaç yıl önce Türkiye mümessilinden alınan fiyatlarla belirlenmişti. Alsepor uygulaması aynı süre içinde arka yüzünün yüz derecenin altına ancak ulaşacağı şartlarda bu maliyetin yarısı civarında monte edilebileceği öngörülmektedir. Kısacası rakip üründen çok daha başarılı ve daha ucuzdur. Bu sayede pazarında öne çıkması beklentisi yüksektir yeter ki laiki veçhile ürün geliştirilmesi ve tanıtımı yapılsın.
İç ve dış yangın yalıtımı pazarının büyüklüğünü bu aşlamada tahmin etmek çok güçtür ancak, birim satış fiyatı itibarı ile katma değeri getirisi çok yüksek olan bu ürün gamının ve özel yardımcı malzemelerinin yıllık ciroya yapacağı katkı salt konfor ve ekonomi yalıtımı seviyesinde olabilir hatta geçebilir.
Ekonomi ve konfor yalıtımının dış satımının büyüklüğü de tanıtım başarısına bağlı olarak iç pazar büyüklüğüne ulaşması beklenmelidir.
Toplam pazar büyüklüğü başarılı piyasa girişi ve tanıtım ile ciro bazında yarım milyar TL civarına kısa sürede çıkabilecektir. Bunun ötesinde uzak diyarlara teknoloji transferi ile makine ve ekipman satışları da yapılabilir.

Pazarlama Stratejisi:
Alsepor ürünlerinin başarısı tekniğine uygun montaj ile olur. Bu nedenle uygulama ekiplerinin iyi eğitilmiş olması gerekir. Eğer ürün piyasada serbestçe satılırsa yanlış uygulamalar tanıtım çabalarını boşa çıkarır ve pazardan alınabilecek paya set çekebilir. Bu kritik durum satışın ve montajın teknik donanımı yüksek ekiplerle yapılmasını gerektirir.
Önerilen model, bayiinin yapacağı çalışma neticesinde metrajı tam belirlenmiş ve doğrudan üretim tesisine yapılmış siparişin zamanında baştan kararlaştırılan eğitimli ekipçe adrese götürülüp monte edilmesi esasını getirir. Ayrıca gereksiz nakliye ve hamaliye de olmayacağından fiyat makul seviyelerde kalacaktır. Ödemeler üretici firmaya yapılacak bayi ve montaj ekibi paralarını üreticiden başarılı montaj sonrası alacaklardır. Bu sıkı denetim başarının ve piyasalarda kabul görmesinin garantisi olacaktır.

Yatırım Tutarı:
Alsepor bir sulu üretim ürünüdür. Hazırlanan bulamaç kalıplara dökülür, dinlendirilir, kurutulur ve paneller paketlenir. Ayrıca özel bir nem bariyerli yapıştırıcı ve sıva gerekir. Bu ürünlerin geliştirilmesi yönünde tatminkar ilerleme yapılmıştır. Bunun dışında yangın için özel levha türleri de olacaktır.
Ana hatları ve kritik prensipleri tasarlanmış olan üretim teknolojisi her hatta yılda yaklaşık bir milyon m2 üretim yapabilecektir. Bu tesisin yatırımı 4 – 5 milyon Avro arasında olabileceği öngörülmüştür.

Maliyetler:
Hammadde, işçilik, enerji, genel giderler ve yönetim masraflarının birim üretimde 10 TL altında kalacağı düşünülmektedir. Aslında üretim tesisi projelendirilip gerekli işçilik gideri netleştirilmeden bir maliyetten söz etmek çok doğru olmasa da daha önce yapılmış olan bazı çalışmalar ışığında bu yaklaşık maliyet rakamı tahmini bir öngörü olarak sunulmaktadır.

Piyasa Fiyatları:
Ekonomi ve konfor uygulaması açısından rakip ürün maliyetleri bakımından Alsepor biraz daha pahalıdır. Ancak sunduğu avantajlar sayesinde bu farkın bir önem arz etmeyeceği düşünülmektedir. Öte yandan yangın yalıtımı uygulamasında ise rakip ürünlerden çok ciddi olarak ucuzdur ve üstelik çok daha başarılıdır. Bu sayede önemli dış pazar payları elde edebilecektir.
Karlılık:
Ürün montajlı maliyeti satış bedelinin üçte ikisini oluşturmaktadır. Yani brüt karın cironun üçte biri nispetinde olması öngörülmüştür. Piyasa durumuna göre bu oran % 50 nispetine çıkartılabilecektir. Piyasalara takdimini takip eden birkaç yıl içinde yıllık 250 milyon TL kar hedefi aslında oldukça mütevazi bir hedeftir.

Yatırım Hesap Özeti:
Başlangıç ar-ge maliyeti :     500,000 €
Öngörülen arazi, bina, ekipman yatırımı :  5,000,000 €
İşletme sermayesi :  2,000,000 €
Tanıtım, bayii ve montaj ekipleri yapılandırılması :  2,000,000 €
İlk tevsii yatırımı :      500,000 €
Toplam Yatırım : 10,000,000 €
Yatırım süresi : 12 – 18 ay

İlk yıl cirosu      1,500,000 m2 x 15 TL/m2 / 2.3 €/TL : 10,000,000 €
İlk yıl brüt kar   1,500,000 m2 x 8 TL/m2/2.3€/TL :   5,000,000 €

Yatırımın geri dönüşü : 24 – 30 ay
5 yıl sonunda yıllık brüt kar projeksiyonu :  90,000,000 €
(iç piyasa,dış satım ve yangın koruması uygulamaları dahil)
5,000,000 € x 3 pazar x 6 kat büyüme = 90,000,000 €

Hesap özetinde belirlenen bu hedeflere ulaşmak ve ilerisine geçmek mümkündür. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için pazarların ihtiyaç duyacağı ürünleri ar-ge birimi ve pazarlama biriminin eşgüdümlü çalışması ile doğru tespit etmiş olmak, bayii ve montaj ekibi alt yapısının ve ürünün pazarlara tanıtımın gereği gibi yapılmış olması ön şarttır.

Bu hesap özeti varsayımlara dayalı verilerle yapılmıştır. Fiili yatırım durumunda gerçek rakamlar belirlenecektir. Yatırımcının durumuna göre veriler farklılık gösterebilir.

Alsepor geliştirme çalışmalarında bahsi geçen patentler için dünya genelinde çalışma yapmak gerekir. Bu patentleme çalışmasının maliyeti bir milyon Avro civarında tutması mümkündür. Bu maliyet yukarıda özetlenen yatırım maliyetleri içinde değildir.

Bedii Erdemir.
Polimer ve HMLS Lif Teknolojileri
(Polymer and HMLS Fibre Technologies)
www.fibre-eng.com
www.alsepor.com
[email protected]
Gsm: +90 532 645 47 11

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here