Anestezi Teknisyeni Nasıl Olunur ve Ne Kadar Maaş Alır?

Anestezi teknisyeni
Anestezi teknisyeni ne iş yapar?

Anestezi teknisyeni nedir?

Anestezi Teknisyeni Nasıl Olunur ve Ne Kadar Maaş Alır? Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir.

Anestezi teknisyeni nedir?
Anestezi teknisyeni ne iş yapar?

Anestezi teknisyeni ne iş yapar?

– Anestezide kullanılacak araç-gereci hazırlar,
– Hastanın ameliyathaneye alınmasını sağlar,
– Hastayı ameliyata hazırlar, hastanın özelliğine göre uyutmadan önce cesaret iğnesi yapar,
– Anestezi uzmanı veya cerrahın kontrolünde hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre uyutucu madde (Narkoz) vererek hastayı uyutur,
– Ameliyatlarda anestezi işlerinde doktora yardımcı olur, bütün cerrahi vakalarda hastaya genel anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri doktorun kontrolünde uygular,
– Ameliyat boyunca hastanın durumunu izler. Herhangi bir beklenmedik sorun karşısında doktorla birlikte müdahale eder,
– Ameliyat sonrası hastanın ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine usulüne uygun olarak, naklini sağlar ve hasta kendine gelene kadar onu gözlem altında tutar,
– Hastayı yoğun bakım ünitesi hemşiresine teslim eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Anestezi cihazı (larangoskop),
– Endotrakeal tüp (gazların olduğu tüp),
– Anestezi ilaçları,
– Oksijen, azottprotoksit (mutlaka hastaya verilmesi gereken gazlardır),
– Halotan, izofloran gibi gazlar uyuşturucu gaz olup hastanın durumuna göre verilir,
– Alkollü pamuk,
– Damlalıklı kazı seti,
– Turnike (kola bağlanan plastik),
– Flaster,
– Tespit tahtası,
– Kol bağı.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Anestezi Teknisyeni olmak isteyenlerin;
-Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam,
-Kimyasal madde kokularına karşı allerjisi olmayan,
-Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi,
-Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Anestezi Teknisyenleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Eğitimini tamamlayanlar sınavlara katılıp başarılı oldukları takdirde devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumu ve kuruluşlarında “Anestezi Teknisyeni” unvanıyla görev alırlar. Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Sağlık Meslek Liselerinde Sağlık alanı Anestezi dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Meslek eğitiminde genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır.Temel Bilim Dersleri olarak; Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, İlk Yardım, Hastalıklar Bilgisi, Anestezi Bölümü Özel Meslek Dersleri olarak ise Anotomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Anestezi, Anestezi Özel Bakımı uygulamalı dersler arasında yer almaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Sağlık Meslek liselerinin Anestezi / Anestezi Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Anestezi, Anestezi Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraşı Terapisi, Sağlık Kurumları İşletmeciği, Sağlık Kurumları İşletmeciği (Açıköğretim) önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir.Anestezi Teknisyeni olarak mezun kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ölçüsünde Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) kazananlar arasından seçme yapılarak atamaları yapılır ve 12. derecenin 3. kademesi ile göreve başlatılır. Anestezi teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki özlük haklarına sahip olup diğer devlet memurlarından farklı olarak “Sağlık Hizmetleri Tazminatı” adı altında maaşa ek olarak ücret alırlar.
Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle ilgililerden alınan bilgiye göre “Anestezi Teknisyeni” olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar maaş almaktadır. Özel hastane, kurum ve kuruluşlarda çalışanlarda ise ücret daha fazla olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here