Arkeolog Ne İş Yapar?

Arkeolog
Arkeolog Ne İş Yapar?

Arkeolog olmak günümüz gençlerinin çok büyük bir kısmının hayallerini süslemiyor. Arkeolojinin öneminin yeterince vurgulanamaması bir taraftan “arkeolog ne iş yapar?” sorusunun yanıtının bilinmemesi bir taraftan, e bir de malum istihdam koşulları birleşince arkeoloji alanında çalışanların sayısı giderek azalıyor.

Bu yazımızda arkeolog olmak isteyenlere yol göstermesi açısından birçok önemli bilgiye yer vereceğiz. Nelere mi değineceğiz? “Arkeoloji nedir?” açıklayacağız, sonra “Arkeolog nedir?” ile devam edip “Arkeolog ne iş yapar?” açıkladıktan sonra size veda edeceğiz.

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji nedir kısaca açıklayalım. İnsan davranışlarını tanımlayıp açıklamak amacıyla kalıntıların incelendiği bilim dalına arkeoloji adı verilir. Arkeoloji insanlık tarihi ve tarih öncesi dönem ile ilgili bilgi toplanmasını sağlayan; dünya tarihi hakkında önemli veriler sunan bir bilim dalı olarak kabul edilir. Ülkemizde “kazı bilimi” olarak basite indirgenip algılarla oynansa da arkeoloji geçmişin gizemlerini ortaya çıkarmanın anahtarıdır.

Arkeolog Nedir?

Eski kültürler, gelenekler, yaşam alanları, insanlık tarihi ve tarih öncesi dönem hakkında bilgi sahibi olmak adına arkeolojik çalışmalar yapan, arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulguları değerlendiren, bu bulgulardan yola çıkarak teoriler geliştiren; kazılar neticesinde elde edilen kalıntıları inceleyen, değerlendiren, sınıflandırıp koruyan uzmanlara “arkeolog” denir.
İlginizi Çekebilir: Dünyanın Dört Bir Yanından 10 İlginç Meslek
Arkeologların tek görevi kazı çalışmalarına katılmak değildir, kazı çalışmaları arkeolojik çalışmaların somut dayanaklarını oluşturur ve bu kazılarda elde edilen bilgilerin yorumlanması gerekir. Arkeologlar hem kazı yerlerini belirler hem kazılarda aktif görev alır hem kazı ekiplerini yönetir hem de kazıda edinilen bilgilerin ışığında bilimsel araştırmalar yürütür.

Arkeolog Ne İş Yapar?

Geleceğin en parlak mesleklerinden biri olan arkeologların oldukça kapsamlı görev tanımları vardır. Az önce de kısaca bilgi verdiğimiz üzere arkeologlar kazı öncesi, sırası ve sonrası süreci yönetirler. Tarihi önemi olan bulguların korunması, incelenmesi ve sınıflandırmasında da görev yaparak arkeoloji alanına giren tüm konularda varlıklarını gösterirler. Genellemek gerekirse “Arkeologlar ne iş yapar?” sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

Arkeologlar,

 • Kazı çalışmalarında çeşitli ekipmanlar kullanarak ekip üyesi olarak araştırma yaparlar.
 • Jeofiziksel araştırmalar gerçekleştirerek kazı alanları tespit ederler.
 • Projede görev yapan ekip üyelerini organize ederler, kazıya dair çizimler yaparlar ve ayrıntılı notlar alırlar.
 • Kazılarda edinilen bulguları gruplar, tanımlar, sınıflandırır ve analiz ederler.
 • Kazı bulgularını teste alarak tarihlerini belirlerler.
 • Kazılarda elde edilen bulguları daha önceki arkeolojik veriler ile karşılaştırırlar.
 • Elde edilen verileri elektronik ortama aktarırlar, böylece teknolojinin yardımıyla bilgi kayıpları oluşma riskini ortadan kaldırırlar.
 • Arkeolojik kalıntıların korunması ve kaydedilmesi konularında danışmanlık yapıp tavsiyeler sunarlar.
 • Tarihi kalıntıların, anıtların ve çalışma sahalarının korunmasını sağlarlar.
 • Kazı ve saha raporları üretip yayımlarlar.
 • Kazı alanları ile ilgili çalışmaları derinleştirip akademik makaleler yazarlar.
 • Kazı çalışmaları neticesinde elde edilen eşyaların, araç ya da gereçlerin sergilenmesini, sergilenme sırasında nasıl görüneceklerine dair simülasyonların oluşturulmasını sağlarlar.
 • Şehir planlama stratejilerini inceler, arkeolojik kazı alanlarını araştırıp gerektiğinde planlamalar ile ilgili tavsiyede bulunurlar.

Görüldüğü gibi arkeologların birçok farklı görevi bulunur. Geçmiş kültürleri doğru anlamlandırmak zorunda olan arkeologların sorumlulukları düşünüldüğünden de fazladır. Bu nedenle arkeolog olmanın zorluğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu meslek kişinin analitik bir zekaya sahip olmasını gerektirir. Ekip çalışmasının önemi kişi tarafından fark edilmeli, bir arkeolog hem sabırlı hem de fazlasıyla özverili olmalıdır. Aynı zamanda arkeologlar teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli, hızlı ve doğru karar verebilmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here