Asansör kurucusu ve bakımcısı/elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımcısı

Asansör kurucusu ve bakımcısı/elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımcısı
Asansör kurucusu ve bakımcısı ne iş yapar?

Asansör kurucusu ve bakımcısı nedir?

Fabrika, hastane, işyeri, apartman gibi çok katlı binalarda insan, hasta veya yük taşımak için hazırlanmış asansörleri projelere uygun olarak kuran ve bunların bakımını yapan kişidir.

Asansör kurucusu ve bakımcısı ne iş yapar?

– Asansörlerin mekanik kısımlarının ve elektrik tesisat şemalarının planlarını inceler,
– Asansörleri oluşturan parçaları birleştirmek suretiyle montaj işlemini yapar ve asansör boşluğuna yerleştirerek sistemi çalıştırır,
– Asansörde meydana gelen arızaları saptar, değişmesi gereken parçalarını değiştirir,
– Asansörün iyi çalışıp çalışmadığını kontrol eder,
– Yapılan işin maliyet hesabını yapar.
Asansörlerin elektrik ve elektronik kısımları bu alanla ilgili elemanlar tarafından yapılır. Ancak, asansörcülük alanında kendini yetiştirmiş olan kişiler asansörlerin elektrik ve elektronik panolarının bağlantılarını da yapabilirler.

Asansör kurucusu ve bakımcısı ne iş yapar?
Asansör kurucusu ve bakımcısı ne iş yapar?

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Çeşitli tipte ve boyda tornavida, kontrol kalemi,
– Yan keski, pense, kargaburun,
– Kılavuz takımı, yağdanlık,
– Darbeli bireyiz, sert matkap uçları, normal matkap uçları,
– Şaleme, havya takımı,
– İki ağızlı anahtar takımı, lokma anahtar takımı, yıldız anahtar takımı,
– Şeritmetre, avometre, çelik cetvel, kumpas vb. aletler kullanılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Asansör kurucusu ve bakımcısı olmak isteyenlerin;
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
– Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– El becerisine sahip,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Bedence güçlü, gözleri sağlam,
– Dikkatli, tedbirli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

– Asansör montaj ve bakımcıları görevlerini genellikle çok katlı binalarda, kapalı mekanlarda yürütürler. Asansör boşluğu denilen dar ve karanlık mekanlarda güç pozisyonlarda çalışırlar.
– Bu meslek sürekli değişik yer ve mekanlarda icra edilir. Meslek elemanları çoğunlukla hareket halindedirler, ayakta ve eğilerek çalışırlar.
– İşin gereğine göre çalışma saatleri değişmektedir.
– Kişiler birinci derecede metal alet ve malzemelerle, onarma ve kurma işlemleri ile ilgilidirler.
– Meslek elemanları, elektrikçiler ve kaynakçılarla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları;
– Asansör imal eden işletmelerde,
– Asansör montaj, bakım ve onarım servislerinde,
– Ayrıca kendi işini kurmak suretiyle çalışabilirler.
Düzgün şehirleşme ile birlikte çok katlı binaların yapımı hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak da asansörcülükle ilgili mesleklere ihtiyaç artmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanı “Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcısı” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinde aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.
Meslek eğitimine girişte kız-erkek ayırımı olmamasına rağmen, mesleğin icra edilmesi sırasında belli oranda bedensel güce gereksinim olduğundan genellikle kızlar tarafından tercih edilmemektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Asansör Kurucusu mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.
Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresince okutulan dersler şunlardır;
Genel bilgi dersleri olarak, Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği.
Meslek dersleri olarak;
– Eğitimin 1. Yılında; Tesviyecilik Bilgisi, Matematik I, Elektrik Bilgisi I, Elektronik Tesisat Bilgisi,
– Eğitimin 2. Yılında; Matematik II, Elektrik Bilgisi II, Mesleki Resim,
– Eğitimin 3. Yılında; Matematik III, Otomatik Kumanda ve Asansör Mekaniği,
Pratik eğitimde; asansörlerin mekanik, elektrik, elektronik parçalarının tanınması, montaj ve bakım işlerinde kullanılan araç gereçlerin kullanma şekli ve bakımı konularında eğitim verilmektedir.
Bu eğitimin sonunda öğrencilerimize kazandırılması amaçlanan davranışlar ve beceriler; tek ve çift hızlı insan ve yük asansörlerini basit olarak kumanda şemalarını çizebilme, çizilmiş şemaları okuyabilme, muhtemel arıza kaynaklarını, sebeplerini söyleyebilme, arızaları giderebilme gibi konulardır.

MESLEKTE İLERLEME

– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

– 3308 sayılı yasa gereği, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere işveren tarafından ücret ödenmektedir.
– Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
– Mesleki eğitim bittikten sonra işçinin deneyimine ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-3 katı arasında değişen kazanç elde edilebilmektedir.
– Usta unvanını aldıktan sonra kendi bağımsız işyerini açanların kazanç durumu ise yaptığı işle orantılı olarak değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here