Meraklıları İçin Astral Seyehat Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

Astral Seyahat Nedir? Astral Seyahat Nasıl Yapılır?
Astral Seyahat Nedir?

Madde temelli bilim dalları için imkansız bir gerçekliğe işaret eden, parapsikolojik anlamda ise mümkün kabul edilen astral seyahat; insan zihninin somut olarak adlandırıp tanımlayamadığı ve dolayısıyla en çok merak edilen konular arasında yer alır. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde beden dışı deneyim yaşanması olarak genel hatlarıyla ifade edilebilen astral seyahat özellikle gençlerin en gözde sohbet konuları arasında bulunur. Ruhun bedenden çıkması ve vücut engelinden uzaklaşması olarak tanımlanabilen astral seyahat deneyiminin uykunun REM (Rüyalar uykunun 4. safhasında görülür ve toplam uyku sürenizin %15 ila %20′sini kaplar. Tam olarak uykuya daldıktan 30 ila 90 dakika sonra rüya görmeye başlarsınız. Bu kısma REM uykusu denir.)evresinde gerçekleştiği iddia edilir. Bu deneyim birçok kişi için ancak belli teknikler doğru şekilde gerçekleştiğinde yaşanması mümkün olabilirken bazı kişiler herhangi bir hazırlık yapmadan dahi astral seyahat deneyimine erişebilirler.

Astral Seyahat Nedir?

astral seyahate çıkmış kadın

Tantrik ince beden, Budizm’ de ışık beden, hayal gövdesi, astral beden ya da enerji beden; nasıl tanımlanırsa tanımlansın astral seyahat ruhun vücuttan çıkması ve bilinçli olarak farklı yerlere gidebilmesi diğer bir deyişle astral katlarda yolculuk edebilmesini ifade eden bir kavramdır.


Ruhun bedenden ayrılması için kişinin uyku halinde olması gerekir, deneyimin rüyaların görüldüğü uyku evresinde yani REM’de meydana gelmesi beklenir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bilinçli ya da farkında olmadan çıkılabilir. Kişi bu deneyimi bilerek ve isteyerek yaşadıysa astral seyahat “bilinçli astral seyahat” şeklinde ifade edilir. Neo Paganizm’in en önemli amaçlarından biri olan bilinçli astral seyahat deneyiminin kökeninin ruhun bedenden ayrılmasının nihai amaç olarak kabul edildiği çok eski uygarlıklara dayandığı bilinir.

Astral bedenin fiziksel kabuk olarak nitelendirilen vücuttan ayrılması sonucu yaşanan vücut dışı deneyimde astral kata; yani sadece ruhların değil dünya dışı doğa üstü varlıkların da bulunduğu bölgeye geçiş yapılır. Astral seyahat deneyiminin yaşanması için birçok farklı teknik uygulanabilir, internet üzerinden arama yaparsanız birçok farklı öneri olduğunu ancak bu önerilerin hepsinin merkezinde derin bir motivasyon seviyesinin yakalanması gerektiğini fark edebilirsiniz. Astral seyahat yaşamak isteyenlerin belirledikleri teknikte uzmanlaşması ve seyahat tehlikeli mi sorusuna yanıt verilmesi gerekir.

Astral seyahat ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birini de önemli bir konseptten bahsederek açıklamak istiyoruz. Seyahat sırasında ruh bedeni tek ediyorsa nasıl döner? İşte bu sorunun yanıtı da gümüş kemer ya da gümüş kordon adı verilen bir konsepte dayanır.

Gümüş Kordon Nedir?

Astral seyehati temsil eden tasarım

Gümüş kordon; Parapsikoloji açıklamalarında fiziksel beden ile ruhu birbirine bağladığı iddia edilen bir ipi tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Astral bedenin yani ruhun fiziksel bedenden diğer bir deyişle vücuttan kopmamasını sağlayan gümüş kordon için farklı savlar öne sürülmüştür. Kimine göre gümüş kordon kalbe kimilerine göre ise karına bağlanmıştır. Parlak beyaz bir renge sahip olduğu düşünülen gümüş kordon elastik bir yapıdadır. Sınırsız bir şekilde esneyebilen özellikte olduğu varsayılan bu bağın kopabilme düşüncesi astral seyahate engel olan en temel korkuların başında gelir.

Genel bilgi aktardıktan sonra astral seyahat tekniklerinden bahsedeceğiz. Bu aşamada birden fazla yöntem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Ancak biz bu yazımızda  insanlık potansiyelini geliştirme amacıyla kurulan Monroe Enstitüsü ve Hemi-Sync meditasyon tekniği yaratıcısı olan Robert Monroe tarafından doğruluğu öne sürülen astral seyahat teknikleri üzerinde duracağız.

Adım Adım Astral Seyahat

Astral seyahate çıkan kadın. Ruh bedeninden ayrılıyor.

📶
Birinci Aşama

Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamanın sağlanması gereken ilk adım, deneyiminin gerçekleşmesi için mutlak surette gereklidir. Kişi ruhen ve aynı zamanda fiziken tam bir rahatlama haline girmediği takdirde seyahat gerçekleşemez. Duygusal olarak kişinin kendini kötü ve mutsuz hissettiği zamanlarda meditasyon yapılıp astral seyahate çıkılmasının denenmemesi önerilir.

📶
İkinci Aşama

Hipnagojik duruma yani sınırlı uyku aşamasına girilmesi yolculuğunun ikinci aşaması olarak bilinir. Beden ve zihin rahatlamış uykuya hazır olunduğu zaman zihnin mümkün olduğunca uyanık tutulması sağlanır. Robert Monroe’ya göre hipnagojik duruma geçilmesi için özel bir teknik bulunmaz. Herhangi bir objeye konsantre olunarak ve düşünce katmanlarına yavaş yavaş farklı objeler sokularak sınırlı uyku haline geçmek denenebilir.

📶
Üçüncü Aşama

Sınırlı uyku halinde derinleşmenin önerildiği bu aşamada zihnin boşaltılması gerekir. Gözler kapalı olsa da görüş alanının incelenmesinin önerildiği teknikte yavaş yavaş gözlere, kapalı olduğu halde, ışık gelmesi beklenir. Işık göz önünden gittiğinde rahatlama seviyesi yükselir ve fiziki beden hissedilemez olur. Kişilerin yalnızca zihinlerini hissettikleri bu aşama sonrası kişiyi kopkoyu bir karanlık esir alır.

📶
Dördüncü Aşama

Astral seyahat tekniklerinde dördüncü aşama oldukça önemlidir. Bu aşama ile birlikte yani titreme durumu ile birçok kişi için astral seyahat başlamış demektir. Kişilerde karıncalanma hissedilebilir. 4. Aşamaya gelmek kolay olmadığı için henüz süreç başlamadan Monroe kişilere bazı öneriler sunar. Mümkün olduğunca sessiz bir ortamda olunması, odanın karanlık olması, başın manyetik kuzeye gelecek şekilde yatağa uzanılması, tene değen tüm takıların çıkarılması ve zihinsel direktiflerin verilmesi gerekir.

4.aşamada hissedilen titreşim durumunun kontrol altına alınması gereken bu süreçte vücutta karıncalanma hissi oluşur. Karıncalanma hissinin tüm vücutta zihin gücü ile gezdirilmesi gerekir. Titreşimden dalga baştan ayak parmaklarının ucuna dek hareket ettirilince astral seyahate geçiş yapılabilir.

Titreşim dalgası kontrol edildikten sonra astral beden ile fiziksel beden birbirinden parça parça ayrılmalıdır. Fiziksel kabuğu terk etmeye odaklanılması gereken bu süreçte temel amaç sürekli hatırlanmalıdır. Bu egzersizin neden yapıldığı unutulduğu takdirde astral seyahat tam anlamıyla başlamadan sona erer.

📶
Beşinci Aşama

Seyahat deneyiminin son aşamasına geldik. Bu aşamada zihnin fiziksel bedenden tam olarak ayrılması gerekir. Ruhun bedenden yükseldiği fikrine konsantre olunarak yedinci aşama tamamlanabilir ve astral seyahate çıkılması mümkün olabilir.

Astral Seyahat Teknikleri Nelerdir?

Aşık havada yatar vaziyatte havada duran kadın

Astral seyahat deneyimi için etkili olduğu savunulan birçok farklı teknik olduğu bilinir. En popülerlerden olanları sizler için araştırdık. İşte detaylar…

✅ Çıpa Tekniği

En popüler astral yolculuk teknikleri arasında yer alan çıpa tekniği fiziksel bedenin dışında bulunan ve kişi tarafından belirlenen bir noktaya odaklanmasını gerektirir. Bu nokta hareketli ya da durağan olabilir. Derin bir rahatlama hissedildikten sonra görselleştirme tekniği ile astral seyahat aşamaları tamamlanabilir.

✅ Kendini Uyurken İzleme Tekniği

Kişi kendini yorgun hissettiği zamanlarda ilk önce yatağa uzanmalı. Zihnindeki tüm düşüncelerden arınmalı ve uykuya dalmaya başlamalı. Kendini uyurken görme fikrine odaklanmalı ve bedeninde karıncalanma başladığında astral seyahate hazır olduğu çıkarımını yapmalı.

✅ İp Tekniği

Robert Bruce tarafından geliştirilen ip tekniği astral seyahat yapmak isteyenlerin en çok kullandıkları ve sonuç aldıklarını söyledikleri tekniklerin başında gelir. İp tekniğinin en önemli bileşeni, duvardan aşağı sarkan bir ip hayal edilmesidir. Kişi bu görüntüyü gözünün önüne getirdiğinde astral elini ipe uzatmalı ve görünmez ipi tutarak kendini yukarı doğru çekmeye çalışmalıdır. Hafif bir baş dönmesinin hissedilebileceği bu teknikte ipe asıldıkça bu his yoğunlaşabilir, normaldir. İpe tırmanma devam ettirilmeli, titreşimlerin başladığı hissedilmeli ve ara verilmeden ipi çekme eylemi sürdürülmelidir. İpe yeterince asıldığında kişi vücudundan astral bedenini ayırabilir.

✅ Bilinçli Rüya Tekniği

Kişi rüyasında bilinçlilik düzeyine ulaştığında astral seyahate çıkmayı kafasına koymalı ve bunu gerçekten istemelidir. Zihin astral seyahat fikri ile beslendikten sonra bilinçli rüya görmek için tetikleyici unsurlar bulunmalıdır. Zihnen bu deneyime hazırlanmalı ve uykuda mı yoksa rüyada mı olunduğu ayrımına iyice varılmalıdır. Bilinçli rüya görüldüğü fark edilince astral seyahat deneyimi yaşanabilir, kişi yatakta uzanan bedenini seyredebilir.

Astral Seyahat Tehlikeli midir?

yerde yatan bedene sert bir şekilde dönen ruh

Astral seyahat gençler arasında bir nevi üstünlük sağlama aracı olarak kullanılır. Astral seyahate çıktım, çıkamadım gibi sürüp giden tartışmalar bilinçsiz denemeleri de beraberinde getirir. Bunun tehlikeli olup olmadığı konusuna gelirsek bu konuda birçok farklı görüşün olduğunu belirtebiliriz. Astral seyahat yapmak insanlara zarar veren bir eylem değildir. Fakat yine de konu hakkında derin araştırmalar yapmayan ve astral katta karşılaşılmasının mümkün olduğu farklı durumlara hazırlıklı olmayanların yapmaması önerilir.

Diyabet, yüksek tansiyon, nörolojik hastalıklar ve panik atak gibi psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişilerin kesinlikle astral seyahat deneyimini yaşamaya çalışmamaları gerekiyor. Daha önce tanımlanmayan ve karşılaşılmayan varlıklarla karşılaşılmasının kişiye zarar verebileceği şeklinde yapılan yorumların da bulunduğunu belirtmek de fayda var.

Astral Seyahat Katları Nelerdir?

Birinci evrede tam anlamıyla seyahat yapılmaz. Kişi farklı görüntülerle karşılaşabilir ancak bu görüntülerin gerçekliğini sorgular. Zihnin bir oyunu olan bu aşamada ruh bedenden ayrılıp farklı yerlere gitmez yalnızca kendisine döner. Hipnoz ya da meditasyon altında trans yaşanırken ki durumlar bu aşamada etkisini hissettirir. Bir nevi bilinçli rüya görme eylemi ile de benzerlik taşıyan birinci evrede kişi kısa süreli ani giriş çıkışlara maruz kalabilir. Yaşanan deneyimin astral seyahat olduğunu iddia edenler ya da astral seyahat yaşayıp yaşamadığından emin olamayanlar gerçeklikte bir obje üzerinde değişiklik yapıp sonrasında kontrol edebilirler.

Maddenin ötesine geçen ve gerçek bir astral seyahat deneyimini ifade eden ikinci evre de fiziksel ve astral beden birbirinden tam olarak ayrılmıştır. Görülen her şey gerçektir, çok az kişi ikinci evreyi görebilir. Nefis terbiyesinin de beden terbiyesinin de gerekli olduğu ikinci evrede bedenin ruh üzerindeki kontrolünün yok edilmesi gerekir. Çakralar üzerinde çalışmak, yeterli beslenmek, hayvansal gıdalardan uzak durma gibi ön çalışmalar ikinci kata ulaşılması için yapılmalıdır.

Seyahatin üçüncü evresi oldukça komplikedir. Demateryalizasyon ve materyalizasyon aşamalarının geçilmesi gerekir, aynı anda iki farklı yerde olunmasının mümkün olduğu üçüncü aşama madenin aşıldığı; astral katlarda hem fiziken hem de ruhen gezinilmesini mümkün kılan bir durumu ifade eder.

Seyahat Yapmak İsteyenlere 20 Öneri

Astral seyahat saçma, imkansız ya da safsata olarak tanımlanabilir. Bazı kimselerin kendilerini ispatlamak için uydurdukları bir deneyim olarak da yorumlanabilir. Bu yazımızda astral seyahatin varlığını da yokluğunu da savunmadan tarafsız bir şekilde bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Astral seyahat yapmak isteyenlere özel önerileri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Gündüzleri Daha Verimli

Astral seyahat deneyimi yaşamak isteyenler sanıldığının aksine geceleri değil gündüzleri bu çalışmaları yapmalıdır. Geceleri astral seyahate çıkmak için meditasyon yapıldığında vücut yorgun olduğu için kişi uyku moduna geçebilir.

2. Ne Yapmak İstediğinize Karar Verin

Denemekte kararlı olanların her zaman ne yapmak istediğini biliyor olması gerekir. Astral beden fiziksel bedenden ayrılacağında nereye gidilmesi istendiği gibi temel unsurlara karar verilmelidir.

3. Korunma Önlemlerinizi Alın

Astral projeksiyon başlamadan önce kişi korunma önlemlerini almalıdır. Meditasyon aşaması geçildiğinde kişi kendini beyaz veya altın renkli bir ışık ile çevrelendiğini hayal etmelidir.

4. Çakralar Önemli

Bu deneyimi güvenli kılmak için çakraların açılmasına önem verilmelidir. Çakralar ile ilgili bilgi edinilmeli ve seyahat sırasında çakraların açık olmasına özen gösterilmelidir.

5. Takılara İzin Yok

Astral seyahatten önce vücutta hiçbir takı bulunmamalıdır. Rahat kıyafetler tercih edilmeli; yüzük, saat, küpe, bileklik ve kolye gibi takılar çıkarılmalıdır.

6. Size Uygun Tekniği Tercih Edin

Bilinen teknikler arasında en uygunu tercih edilmelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu konuda birden fazla teknik bulunur. Seyahat yapmak isteyenlere amaçlarına ulaşana dek tüm teknikleri denemeleri önerilir.

7. Korkuya Yer Yok

Astral seyahat hayali kuranların kesinlikle korkuya teslim olmamaları gerekir. Ne olursa olsun zihin sakin tutulmalı ve düşünceler, duygular ve hareketler kontrol edilmelidir. Kişi yoğun bir korku hissederse seyahate çıksa dahi yüksek katlara erişemeyebilir. Seyehat sırasında öz güvenli ve sakin olmalısınız.

8. Sessiz Bir Ortam Şart

Astral yolculuk hazırlıkları sırasında kişi gürültü ihtimallerini ortadan kaldırmalı, mümkün olduğunca sakin bir ortam yaratmalıdır.

9. Karanlık Ortam Tercih Edin

Seyahatin sabah saatlerinde denenmesi gerektiğini belirtmiştik, ancak deneme yapılan ortamda gün ışığının da olmaması gerekir. Ortam karartılmalı fakat zifiri karanlık da olmamalıdır.

10. Konu Hakkında Araştırma Yapın

Seyahat yapanların yorumları, konu hakkında neler anlattıkları araştırılmalıdır. Kişi başkalarının deneyimini öğrenerek kendini sürece hazırlamalıdır.

11. Dikkatli Olmanız Gerek

Astral katların kişinin isteklerinin gerçeklik olarak algılanabileceği bir ortamdır, bu nedenle kişinin ne istediğini net bir şekilde belirlemesi ve dikkatli olması gerekir.

12. İlk Defada Fazla Uzaklaşmayın

İlk kez astral seyahat deneyimi yaşayanların yalnızca fiziksel bedenlerinin bulunduğu odada gezinmeleri önerilir. Böylece astral bedenin kontrolü için alıştırma yapılabilir.

13. Kararlı Olun

Astral düzlemde güçlü zihinsel direktifler belirlenmelidir. Kararsızlık içeren isteklere astral seyahatte yer yoktur. Örneğin kişi çocukluğuma dönmek istiyorum derse bu direktif yeterince net değildir. Spesifik bir tarih, yer ya da olay belirlenmelidir.

14. İletişim Yok

Seyahate çıkmayı başaranlar astral kattayken fiziksel dünyadaki kişilerle iletişim kuramazlar, bu iki boyutun frekansları farklıdır. Yine de çok nadir de olsa bazı kişilerin paranormal yetenekleri olduğunda iletişim sağlanabilir.

15. Her Yere Gidebileceksiniz

Seyahat sırasında kişiler istedikleri yere gidebilirler. İstekler bu boyutun gerçekliği haline gelir, farklı gezegenlere ve hatta galaksilere astral bedenin ulaşabileceği görüşü yaygındır.

16. Zamana Müdahale Edilemez

Astral seyahat sırasında zamana müdahale edilemez, geçmiş de gelecek de değiştirilemez.

17. Ölüm Riski Yok

Seyahatte kişinin ölmesine neden olacak gerçek bir tehlike bulunmaz. Kötü olaylarla ya da korku verici çevreyle karşılaşılırsa bunların gerçek olmadığı bilinmeli ama fiziki bedene de zaman kaybetmeden geri dönülmelidir.

18. Rehbere Mutlak Saygı Duyulmalı

Astral seyahate çıkıldıktan sonra seyahat rehberleri ile karşılaşılabilir. Karşılaşılan rehberin gerçek bir rehber olduğundan emin olunmalıdır. Emin olunduktan sonra rehbere mutlak saygı duyulmalı ve direktifleri yerine getirilmelidir.

19. İstenilen Her Şey Yapılabilir

Astral seyahat sırasında istenilen her şey yapılabilir ama eylemlerin sorumluluklarının kişiye ait olduğu unutulmamalıdır. Astral seyahat kötü niyetle gerçekleştirilmemelidir.

20. Deneyim ve Kararlılık

Astral seyahatin gerçekleştirilmesi için mutlaka bir gerekçe olmalıdır. Bu süreç deneyim ve kararlılık ister. Kişi gerekli motivasyona sahip değilse meditasyon adımlarını tamamlasa dahi seyahat deneyimini yaşayamaz.

Sonuç olarak astral seyahat bilim insanları tarafından da araştırılan ancak henüz herhangi bir ispatın bulunmadığı bir deneyimdir. Seyahat yapanlar kavramın gerçekliğine inanırken bu sıra dışı deneyimi yaşamak isteyenlerin hevesleri artmaktadır. Bu yazımızdaki hiçbir bilginin salt, yüzde yüz doğru olduğu iddiasında değiliz. Birçok farklı kaynaktan alınan bilgiler değişebilir, yine de yaptığımız araştırmaların ortak noktasının konu hakkında bilgi edinmeden bu deneyime teşebbüs edilmemesi gerektiği olduğu söyleyebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here