Avrupa’nın en ucuz ve en pahalı ülkesi

Türkiye giyim ve ayakkabıda Avrupa’nın ‘en ucuz’u çıktı pahalılıkta 24’üncü
oldu. Avrupa’da 37 ülkenin karşılaştırıldığı Satınalma Gücü Paritesi
çalışmaları, İsviçre’nin ‘en pahalı’, Makedonya’nın da ‘en ucuz’ ülke olduğunu
gösterdi. Türkiye ise 73 olan tüketim mal ve hizmet değeri ile pahalılıkta 24,
ucuzluk sıralamasında 13’üncü oldu. Türkiye giyim ve ayakkabı da ise Avrupa’nın
en ucuz ülkesi çıktı.


SATINALMA Gücü Paritesi’ne (SGP) göre “Tüketim Mal ve Hizmetleri” grubunda
geçen yıl Avrupa’nın en pahalı ülkesi İsviçre, en ucuz ülkesi de Makedonya oldu.
AB ortalama fiyat düzeyinin 100 olarak kabul edildiği listede Türkiye’nin fiyat
düzeyi endeks değeri 73 olarak hesaplandı. Bu durumda Türkiye 37 ülke arasında
pahalılıkta 24’üncü sırada yer alırken, ucuzluk olarak bakıldığında 13’üncü ülke
oldu. Alt gruplara bakıldığında Türkiye’nin, bu konumunu nasıl elde ettiğine
bakılınca da giyim ve ayakkabıdaki ucuzluğu ön plana çıktı.


Ankette 37 ülke karşılaştırıldı
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan, “2010 Yılı Tüketim Mal ve Hizmetlerine Yönelik
Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyi Endeksleri”ni açıkladı. Eurostat ve OECD
işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları çerçevesinde 37 ülke
için yapılan “Tüketim Mal ve Hizmetleri” ve seçilmiş alt gruplarına ilişkin 2010
yılı fiyat düzeyi endekslerine göre yapılan karşılaştırmaların ortaya koyduğu
bazı sonuçlar şöyle:


Türkiye 24’üncü sırada yer aldı
Türkiye’nın mal ve
hizmetler grubundaki fiyat düzeyi endeksi 73 olarak hesaplandı. Bu değer
Türkiye’yi en pahalılar listesinde 2 basamak geriletti. Önceki yıl Avrupa’nın en
pahalı 25’inci ülkesi olan Türkiye 2010’da 27’nci oldu. Bu endeks değeri
Türkiye’yi ucuz ülke sıralamasında ise 13’üncü yaptı.


Türkiye’de Elektronik pahalı
Alt gruplar incelendiğinde
kişisel ulaşım araçları 115, tüketici elektroniği 110 endeks değeriyle,
Türkiye’yi ortalamanın üzerindeki ülkeler arasına çıkardı.
Alkollü içkiler ve
sigarada 106 olan endeks değeri, haberleşmede 104 olarak Türkiye’de pahalı olan
diğer alanlar oldu.


Türkiye’de Giyim ve ayakkabı ucuz
Buna karşılık 72 ile
ayakkabı, 73 ile giyim, 75 ile mobilya ve yer döşemeleri de fiyat düzeyinin
nispeten düşük kaldığı gruplar olarak belirlendi.
Hatta ayakkabı ve giyimdeki
endeks değeriyle Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkesi çıktı. Türkiye’de 72 olan
ayakkabı fiyat endeksi Avrupa’nın en ucuz ülkesi olan Makedonya’da 73 oldu.
Türkiye’de 73 olan giyim endeksi Makedonya’da 75 olurken, Avrupa’nın en pahalı
ülkesi olan İsviçre’de 118’e çıktı.


Ortalama 100 alınıyor
KARŞILAŞTIRMALARDA 27 Avrupa
Birliği (AB) ülkesi, 4 aday ülke (Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ), 3
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda, Norveç) ile 3
Batı Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan) kapsanıyor.
Karşılaştırmalarda Satınalma Gücü Paritesi kullanılarak elde edilen fiyat
düzeyleri temel alınıyor. Endeksler AB’ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 olacak
şekilde hesaplanıyor. Fiyat düzeyi 100’den büyükse bu ülke karşılaştırılan ülke
veya ülke grubuna göre pahalı, 100’den küçük ise ucuz olarak ifade ediliyor.


En ucuz ülke yine Makedonya
Makedonya, bu yıl da 44
endeks değeri ile en düşük fiyat düzeyine sahip ülke olarak önceki yıllardaki
gibi ‘Avrupa’nın en ucuz ülkesi” ünvanını kimseye kaptırmadı. Düşük endeks
değeriyle Makedonya’yı takip eden ülkeler, Arnavutluk (50), Bulgaristan (51) ve
Sırbistan (52) izledi. Ucuzluk sıralamasında ilk 10’a giren diğer ülkeler ise
Bosna-Hersek, Romanya, Karadağ, Polonya, Litvanya ve Macaristan oldu.


İsviçre pahalılıkta Danimarka’yı geçti
2010’da tüketim
mal ve hizmetleri grubunda İsviçre 148 ile fiyat düzeyi en yüksek ülke oldu. Bu
değerle İsviçre “Avrupa’nın en pahalı ülkesi” ünvanını Danimarka’nın elinden
almış oldu. Toplamda 15 ülkenin endeks değeri 100’ün üzerinde çıktı. En pahalı
ülkeler sıralamasında İsveç’i takip eden ülkeler Norveç (147) ve Danimarka (143)
oldu. Sıralama Finlandiya, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Fransa, Belçika, İzlanda,
Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya ve İngiltere olarak devam etti.Hürriyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here