Baskı öncesi operatörü / dizgi teknisyeni

Teknolojik gelişmelere ve günün modasına uygun olarak üretilmesi düşünülen ayakkabının elde veya bilgisayarda modelini çizen, şablon hazırlayan, numune dikimini sağlayan ve geliştiren, üretimde kullanılacak malzemelerin kontrollerini yapan ve hataların giderilmesini sağlayan kişidir.


GÖREVLER


-Matbaanın teknolojik şartlarına göre bilgisayar üzerinde metne uygun olarak, satır boyu, satır arası boşluğu, punto genişliği ve font ayarlarını yapar,
-Orjinale göre metin ve resim konulacak alanları tespit eder,
-Masa üstü yayıncılık sistemi ile yapılan dizgi çalışmasının bir çıktısını kağıda alır. Orijinal ile karşılaştırarak üzerinde tashih yapar,
-Çıktı üzerinde tespit edilen tashihleri orjinale uygun olarak düzeltilir. Bir kağıt çıktısı alarak müşteriye verir ve baskı için teyidini alır,
-Teyidi alınan dizginin aydingere yada filme çıktısı alınır,
-Işıklı montaj masasında montajcı ile işbirliği yapar. Metin ve resimleri bir sayfada toplayarak montajı hazırlar,
-Bilgisayarların, bilgisayar yazıcılarının, film çıkış makinelerinin bakımını yapar ve emniyet için önlemlerini alır.
-Resim ve fotoğrafları tarar,
-Dijital fotoğraf makinesinden görüntüyü bilgisayara aktarır,
-Bilgisayarda hazırlanan bir tasarımın çoklu montajını yapar,
-Hazırlanan montajın renk ayırımını yapar.
-Renk ayırımı yapılan montajı rip makinesine ve/veya kalıp çıkış makinesine gönderebilir


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayarlar (PC ve Mac),
-Paket Programlar,
-Scannerler,
-Yazıcılar,
-Film çıkış üniteleri,
-Kalıp çıkış üniteleri
-Işıklı masa,
-Disketler, CD’ler, CD yazıcılar
-DVD Yazıcılar
-Rip


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Baskı Öncesi Operatörü / Dizgi Teknisyeni olmak isteyenlerin;
-Şekil ilişkilerini görebilen,
-Ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen,
-Tasarım ve görsel yeterliliğe sahip,
-Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,
-İleri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan,
-Kronik bronşit, akçiğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan,
-Yaratıcı,
-Yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan
-Ekip içinde çalışabilen,
-Sistemli düşünebilen,
-Kendini yenileyebilen,
-Araştırmacı,
-Sabırlı ve dikkatli,
-Renk algısı gelişmiş kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Baskı Öncesi Operatörleri / Dizgi Teknisyenleri genellikle büro ortamında çalışır, ancak bilgi toplamak amacıyla dış ortamlarda da bulunur. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.
Uzun süre oturmaya bağlı bel ve boyun rahatsızlıkları ile bilgisayarda çalışmaya bağlı görme bozukluğu söz konusu olabilir


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Baskı Öncesi Operatörleri / Dizgi Teknisyenleri, matbaalarda, reklam ajansları, gazeteler, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; daha önceki yıllarda Dizgi Bölümü olarak eğitimi verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Matbaa Alanı Baskı Öncesi dalında verilmektedir.
Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda bu mesleğin eğitimi verilmektedir.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP)) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Eğitim süresince;Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Baskı Öncesi, Baskı Sonrası, Baskı Kalıpları,Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Resim.Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Vektörel Çizim, Görüntü İşleme, Bilgisayardan Kalıba Çıkış, Bilgisayardan Filme Çıkış derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin dizgi bölümünden daha önceki yıllarda mezun olanlar Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Matbaa Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.
Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.
Bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra kazanç,iş bilgisi tecrübe ve işe yatkınlık göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişiklik gösterir. Eğitim sonrası elde edilen kazanç işyerinin büyüklüğü ile kamu ve özel sektör olmasına göre değişkenlik gösterebilir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here