BEVESE Mühendislik’ten Hızlı Kalıp Değiştirme Arabası

BEVESE Mühendislik'ten Hızlı Kalıp Değiştirme Arabası 1

Tüm sanayi kollarında farklı ürün üretimi için pres kullanılır. Presde, ürünü işleyen ‘’kalıp’’ dır. Pres fabrika içerisinde sabittir. Her bir pres farklı ürün üretimi için ihtiyaca göre farklı kalıp kullanır. Bu yüzden bir prese kimi zaman birçok farklı kalıp bağlamak gerekir. Burada ihtiyaç, kalıpların, emniyetli olarak, iş güvenliği çerçevesinde, hasarsız ve hızlıca taşınmasıdır. Buda kalıbın stok alanından alınması prese getirilmesi, prese bağlı kalıbın sökülmesi ve yeni kalıbın bağlanması demektir. Tüm bu şartları karşılayan çözüm ‘’ Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemleri ‘’ dir .

BEVESE Mühendislik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM Sermayesi Desteği Programı kapsamında, Türkiye de üretilmeyen yeni bir ‘’ Hızlı Kalıp Değiştirme Arabası ‘’ tasarlayıp, üretip, satmıştır.

1- Giriş : Pres, işletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştıran mekanizma / makinelere denir ( Türk Dil Kurumu ). Kalıp, bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araca denmektedir ( Türk Dil Kurumu ) .

Kalıplar, çelikten yapılabileceği gibi alüminyumdan yapılan kalıplarda mevcuttur. Bu çalışma her tür kalıba uygulanabilmektedir. 250kg. dan, 30 ton a kadar kalıplar farklı makinelerimiz ile taşınabilir.

İmalat sanayiinde preslerde kalıplar forklift, vinç veya cereskal yardımı ile değiştirilmektedir . Bu durum bir çok personel, uzun değişim zamanı, forklift veya vinç ihtiyacı gerektirmekte ve çok düşük iş güvenliği, çok düşük kalıp emniyeti sağlamakta idi. Bu da hızlı kalıp değiştirme sistemi ihtiyacını doğurdu .

Kalıp değiştirme sistemleri, herhangi bir yerden, pres önüne kalıbı taşıyan Kalıp Taşıma Arabası ve üzerindeki kalıbı prese otomatik olarak verip alabilen itici sistemlerin bir bütünüdür. Araba, kalıp stok alanından kalıbı, otomatik olarak üzerine alır, raylar üzerinde ilerleyerek pres önüne kadar getirir. Pres önünde doğru pozisyonda kendini sabitleyen araba, itici sistemleri ile tam otomatik olarak üzerindeki kalıbı pres içine iter ve operatör kalıbı prese kolaylıkla bağlar. Aynı şekilde kalıbın sökülmesi işleminde de, operatör tarafından presten sökülen kalıbı, otomatik olarak çekerek araba üzerine alıp, kalıp stok alanındaki yerine yerleştirir.

Teknolojinin gelişimiyle tüm sanayimizde oldukça yaygınlaşan ve çok kullanılan preslerdeki kalıp değişimlerinde ciddi emniyet, maliyet ve zaman kayıpları yaşanmaktadır. Genelde firmalar hafif kalıpları el ile, nispeten ağır kalıpları forklift veya vinç yardımı ile değiştirmeye çalışmaktadır. Bu yöntemlerde işçi ve kalıp güvenliği yok denecek kadar azdır. Birçok personel ve forklift/vinç bulundurma ihtiyacı gerektirir . Değiştirme zamanı birkaç dakikadan, birkaç saate kadar uzayabilmekte buda doğrudan maliyetlere yansımaktadır. Bu yüzden pres sahibi tüm sanayi işletmelerinde, yüksek emniyetli, tek operatör gerektiren , hızlı değişim yapabilen ve ilave başka makine/ekipmana gereksinim duymayan bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır .

Bu proje kapsamında, Türkiye’de üretilmeyen, yurtdışı benzerleri ile aynı kalitede ve alıcı ihtiyaçlarına uygun olarak esnek bir yapıya sahip, yurtdışı benzerlerinin yarı maliyetine bir makine tasarlanıp, üretildi.

Bu sistem: Aynı anda 2adet 10‘ar tonluk kalıp taşıyabilmektedir. (kalıp ölçüleri 2,5m.x2,5metre) Pres üzerindeki kalıbı alıp, kendi üzerindeki kalıbı makineye verir. Ray üzerinde gitmekte kullanılmadığı zamanlarda uzakta park etmektedir.

Kalıp değişim süresi 4 saatlerden 15-20 dakikalara inmiştir.
Tüm hareketler otomatik ve insan gücü kullanılmadan gerçekleşmektedir.

Ayrıca tamamen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda küçük, büyük, mobil, uzaktan kumandalı vb. bir çok farklı versiyonda Hızlı Kalıp Değiştirme Makinesi tasarlanıp imal edilebilmektedir.

2 KALIP DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM Desteği programı kapsamında, , çift gözlü ( aynı anda 2 kalıp taşıyabilen ) , kalıbı taşıyan, kalıbı otomatik olarak prese veren ve presten alabilen bir sistem geliştirildi. Geliştirilen sistem satılmış ve aktif olarak çalışmaktadır. Üretilen sistem ve çalışma prensibi alttaki resimlerde görülmektedir.

kaliptasimacalismaprensibi

Bevese Mühendislik Youtube Makine Tanıtımı

KALIP TAŞIMA SİSTEMLERİ
Bener KARADENİZ
BEVESE Mühendislik Makine
0262 646 52 22 – [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here