Bilgisayar operatörü

Bilgisayar Operatörü; çeşitli programları kullanarak verilen bilgileri bilgisayara aktaran ve gerektiğinde çıktılarını alabilen kişidir. Bu işlemi yapan kişilere kamu kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı verilmektedir.


GÖREVLER


– Bilgiyi, bilgisayarın okuyup işleyebileceği, disket adı verilen bilgisayar ortamına, klavye yolu ile kaydeder,
– Kaydın doğru yapılıp yapılmadığını denetler,
– Bilginin sıralanması, bilgi arama ve istendiğinde bilgilerin kağıda aktarılması işlemlerini yapar,
– Bilginin kaybolması ihtimaline karşılık, bilgiyi disket veya CD’de saklar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


– Disk üniteleri,
– Teyp üniteleri,
– Disket,
– Satır yazıcı veya matris yazıcı ünite (mürekkep püskürtmeli yazıcı, lazer yazıcı),
– Yazıcı şerit, mürekkep, toner,
– Bilgisayar formları,
– Printer kağıdı,
– Terminal,
– Fax-modem,
– Tarayıcı (scanner),
– CD, CD sürücü (multimedia) vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bilgisayar Operatörü olmak isteyenlerin;


– Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Rutin iş yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bilgisayar Operatörleri, ışıklandırması ve havalandırması yeterli büro ortamında çalışırlar. Ortam gürültüsüzdür. İş temposuna ve işyerine göre hafta sonu ve vardiyalı çalışma söz konusu olabilir. Birinci derecede bilgisayarla ilgilidirler, ancak zaman zaman diğer bilgi işlem personeliyle iletişim halinde çalışırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Kamu ve özel işyerlerinin bilgi işlem merkezleri, muhasebe servisleri, istatistik birimleri vb. birimlerde görev yapabilirler.
– Günümüzde iş dünyasında hizmetlerin bir çoğu bilgi-işlem ile daha hızlı yapılmaktadır. Bu açıdan bilgi-işlem alanında çalışacak elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.
– Bilgi-işlem alanlarında çalışan lise ve dengi okul mezunlarının çoğunluğu veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmaktadır.
– Bu meslekte kadınların çalışma oranı fazladır. Özellikle özel işyerleri yabancı dil bilen bilgisayar elamanını tercih etmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
-Özel kurslar
-Halk eğitim merkezlerinin açtığı kurslar,
-Endüstri meslek liseleri, kız meslek liselerine bağlı pratik kız sanat okullarında ve ticaret liselerinde verilen kurslar mesleğin eğitim yeri olarak sayılabilir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Kurslarda eğitim almak için herhangi bir koşul yoktur.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitiminde süreler değişiklik göstermekte olup eğitimde .Bilgisayar Bilimlerine Giriş, Programlama Dilleri, Data Yapıları, Algoritmalar, Modern Mantık, Mikro İşlemciler, Sistem Analizi, Dosya Organizasyonu ve Veri Tabanı Yöntemi, İşletim Sistemleri vb. dersler okutulmaktadır. (Örneğin: Lotus, Windows, Sql, Network, Cat gibi.)


MESLEKTE İLERLEME
-Meslek eğitiminden sonra niteliğini arttırmak açısından kişi yabancı dil ve bilgisayar programcılığı kurslarına katılabilir. Aynı zamanda işyerlerinin kısa süreli ve uzun süreli hizmet-içi eğitimleriyle bilgisayar alanında bilgi ve becerilerini arttırabilir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince herhangi bir kazanç sözkonusu değildir.


EĞİTİM SONRASI
-Eğitim sonrası kazanç durumu ise işyerinin özelliğine, büyüklüğüne, iş tecrübesine göre değişmektedir. Ücretler genellikle asgari ücretin 2,5 ile 3,5 katı arasında değişmekle birlikte, çalışma süresi ve tecrübeye göre farklılaşmaktadır. Kamu kuruluşlarında bilgisayar operatörlerine ücretin dışında bilgisayar tazminatı verilmektedir. Özel sektörde ise asgari ücret sınır olmak üzere işyerinin ücret uygulamasına göre ücretler değişebilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here