Bilgisayar teknik servisçisi/bilgisayar donanım teknisyeni

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu ile bakım ve arıza giderme işlemlerini yapan ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kuran nitelikli kişidir.


GÖREVLER


Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar donanım (Hardware) ve yazılım (software)’dir. Donanım, bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını kapsar. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.
Bilgisayar Donanım Teknisyeni;
– Önceden tasarlanmış bir otomasyon sistemini kurarak tümüyle çalışır hale getirir ve bakım onarımını gerçekleştirir.
– Bilgisayar ortamlarının bakımını gerçekleştirir; varsa arızaları tespit ederek onarımını yapar,
– Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlar.
– Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışması için en uygun donanımı seçer.
– Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, sabit disk, diğer kartlar) seçimini yaparak sisteme monte eder ve çalışır hale getirilmesini sağlar,
– Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulumunu gerçekleştirir ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemleri alır.
– İnternet bağlantısı ve ayarlarını gerçekleştirir,
– Bilgisayar ve çevre birimlerini (yazıcılar vb.) network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirir.
– Ölçü aletleri grubuna giren birçok cihazı kullanır ve temel arızalarını giderebilir.
– Asgari düzeyde yazılım bilgisine sahip olup işletim sistemlerini kurup çalıştırabilir. (Bu cümle mantıksız. .Asgari düzeyde yazılım bilgisine sahip olabilir ama bu cümle sadece, “İşletim sistemlerini kurup çalıştırabilir” olmalı.)
– Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirebilir,
– Devre tasarımı yapar ve gerçekleştirir,
– İhtiyaç olduğunda bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirerek testini gerçekleştirir,


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayar ve bilgisayarların çevre birimleri,
– Elektronik ölçü aletleri (gerilim ölçme, akım ölçme, direnç ölçme vb.)
– Ağ kablosu test cihazı vb. cihazlar,
– Elektronikçi tipi takımları (matkap, pense, karga burun, kablo soyacağı, çeşitli tornavidalar),Lehimleme aletleri,
– Lojik prop, Lojik analizör, Lojik pulser , Osilaskop, Frekansmetre, Ram test cihazı, Hdd kopyalama cihazı, fonksiyon jenaratörü, Akım izleyici (Tracer), İşaret analizörü, Temizleme aletleri (Temizleyici köpük temizleyici, temizleme fırçaları, temizleme kompresörü, temizleyici sıvı ve spreyler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
– Sorumluluk sahibi ve dikkatli,
– Ayrıntıya dikkat edebilen,
– Göz ve ellerini uyumlu kullanabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Tertipli, düzenli kimseler olmaları gerekir.Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bilgisayar Teknik Servisçileri/Bilgisayar Donanım Teknisyenleri; genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı ve klimalı ortamlarda çalışırlar. Bilgisayar sistemleri kurulumu ve bakım-onarımında eğilme, uzanma vb. hareketleri sıklıkla yaparlar, bina içinde veya dışında, tozlu kirli ortamlarla karşılaşırlar.
Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bilgisayar Teknik Servisçileri/Bilgisayar Donanım Teknisyenleri kamu sektörüne ait bilgisayar kullanılan bütün kuruluşlarda çalışabildiği gibi, mali ve finans sektörü, iletişim sektörü vb. özel şirketlerin, bankaların bilgi işlem merkezlerinde iş bulabilirler. Kendi adlarına işyeri açabilirler. Bilgisayar satış ve teknik destek hizmeti veren firmalarda teknik servis elemanı olarak görev alabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin “Bilgisayar (Donanım)” bölümlerinde verilmekte iken Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumlarında artık bu isimde alan ve dal bulunmamakta olup eğitim Bilişim Teknolojileri alanı altındaki Bilgisayar Teknik Servis dalında verilmektedir.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.
Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur.Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojilerinin Temelleri, Paket Programlar, Temel Elektronik ve Ölçme, Teknik ve Mesleki Resim.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Ağ Temelleri, Bilgisayarlı Devre Tasarımı, Elektronik Uygulamaları, Mikrodenetleyiciler, Sistem Bakım ve Onarım, Açık Kaynak İşletim Sistemi ve Endüstriyel Kontrol derslerini alırlar


MESLEKTE İLERLEME
Bilgisayar Teknik Servisçileri/Bilgisayar Donanım Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef..vb. olabilirler.
Bilgisayar Donanım bölümünden mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde, Bilgi Yönetimi (Uzaktan eğitim), Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim), Bilişim-Yönetim, e-Ticaret, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Masaüstü Yayıncılık önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknoloji Y.O.), Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Yönetim Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Yönetim Bilişim Sistemleri (Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Y.O.), lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince işletmelerde beceri eğitim gören meslek lisesi son sınıf öğrencilerine asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.Öğrenciler döner sermayesi olan okulların üretim çalışmalarındaki faaliyetlerinden de ücret alabilmektedirler. Eğitim sonunda; kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 1, 1,5 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi olanlarda kazanç asgari ücretin 3-4 katına ulaşmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here