Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanı

Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini bilgisayara kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir.


GÖREVLER


Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydeder,
Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapar,
İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesini sağlar,
Her ayın sonunda o ayın hesaplarının ve yapılan işlemlerin genel kontrolü amacıyla aylık dökümü çıkarır (aylık mizan), hata var ise gerekli düzeltmeleri yapar,
İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izler,
Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini (envanter) yapar,
Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları (bilanço) düzenler,
Kurum ve kuruluşların yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izler ve denetler.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayar,
Hesap makinesi,
Fiş, fatura vb. belgeler,
Çeşitli dokümanlar,
Vergi ve ilgili kanunlar


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLERİ
Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Matematik ve mantık konularında başarılı,
Ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen,
Kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan,
Dikkatli, sabırlı, düzenli ve titiz, sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanları sakin, temiz, iyi aydınlatılmış kapalı ortamlarda görev yaparlar. Sürekli masa başında ve bilgisayar karşısında oturmak gözleri rahatsız edebilir. Yıl sonu ve dönem sonlarında gece ve hafta sonu çalışmak gerekebilir. Meslek elemanları çalışmaları sırasında muhasebecilerle, işverenlerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu alanda bilgisayar programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada her zaman ihtiyaç duyulmaktadır


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ”Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Muhasebe” olarak değişmesi nedeniyle, ”Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) başvurulan programlardan en az biri için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almak gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama bölümünde eğitim süresi 2 yıldır.
Bu eğitimin;
1. Yılında: İşletme, Muhasebe, Bilgisayar Matematiği, Bilgi İşlem, Basic Programlama Dili, İktisat, İstatistik, Cobol Programlama Dili, Ticaret Hukuku, Kamu Yönetimi,
2. Yılında: Envanter, Bilanço, Yönetim organizasyonu, Maliyet Muhasebesi Vergileme Teknikleri, Veri Tabanı Yönetimi, Şirketler Muhasebesi, Tablolama Programlama, Bilgisayarlı Muhasebe Organizasyonu Veri Tabanı Teknikleri, Vergileme Teknikleri, Güncel İşletme Sorunları, Mali Tablolar Analizi Fortran Programlama Dili, Program Geliştirme, Bitirme Projesi vb. gibi dersler alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki alanlarda dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
Muhasebe,
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği,
İşletme,
İşletme-İktisat.
İşyerlerinde çalışanlar bilgi ve becerilerine göre servis şefi veya muhasebe müdürü konumuna gelebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden yararlanabilirler.
Ücret düzeyleri kişilerin bilgi, beceri, deneyim vb. gibi özelliklerine göre farklılık göstermekle beraber en az asgari ücretin 2-3 katı kadardır.
Bu ücret daha sonra gösterilen başarıya göre artma göstermektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here