Bitki koruma teknikeri

Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışan teknik ara elemandır.


GÖREVLER


Ziraat mühendisinin gözetimi altında;
Üretim alanında gözlem yapar,
Mücadelede, kullanacağı yöntemi belirler,
Kullanacağı alet ve ekipmanı kontrol eder,
Kültüre alınmış ve ekonomik değeri olan bitkileri hastalık ve zararlıların oluşturduğu kayıplardan ve yabancı otların olumsuz etkilerinden korumak için, kültürel, fiziksel ve mekanik önlemler alır,
Kimyasal, biyolojik ve biyo-teknik mücadele yöntemlerini kullanarak, zararlı etmenlerin yok edilmesini sağlar,
İhtiyaç duyulduğu takdirde, kimyevi güçlendirici ilaçlarla bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlar,
Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere teknik, gerekse uygulama bilgileri verir
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Traktör,
Çapa,
Tırmık,
Sırt tırpanı,
Çim biçme makinesi,
Testere,
Budama makası,
Pülverizatör, Atomizör, Sisleyici, Fumigatuvar, Tozlama makineleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bitki Koruma Teknikeri olmak isteyenlerin;
Yaygın ve yoğun dikkat yeteneği güçlü,
Ayrıntıyı algılayabilen,
Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
Bazı verileri değerlendirerek gerekli önlemleri alabilen,
Yönergeyi izleyebilen,
Koku alma ve dokunma duyuları güçlü,
Fen bilimlerine ilgi duyan (Biyoloji ve Kimya),
Bitki yetiştirme, açık hava da çalışmaktan hoşlanan,
Dışa dönük, ekip çalışmasına yatkın,kişiler olması gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bitki koruma teknikeri, bağ, bahçe, sera gibi bitkisel üretim yapılan yerler depo ve ambarlar da görev yaparlar.
Üretim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu, rüzgarlı ortamlarda bulunabilirler. Genellikle ayakta çalışılır. Ziraat mühendisleri, çiftçiler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.
Birinci derecede uğraş konusu bitkiler ve ilaçlardır. Yapılan faaliyetlerin başında besleme, yetiştirme, alma, satma, inceleme, ölçme, veri toplama, hesaplama, kullanma- çalıştırma, verilerin hesaplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması iletişimde bulunduğu diğer çalışanlar ile çiftçilere bilgi verme gelmektedir. Sürekli denetim ve iletişim halindedir. Tam gün, hafta sonu ve mevsimlik çalışma, söz konusudur. Bu nedenle stres altında çalışırlar. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler. Düşünme, ayakta durma, güç pozisyonlarda çalışma, ağır eşya kaldırma, konuşma mesleğin gerektirdiği etkinliklerdir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bitki koruma teknikerleri, kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgeler de çalışabilirler. Zirai ilaç firma ve bayilerinde iş bulabilirler. Kendileri adına ilaçlama ve ilaç bayiliği konusunda işyeri açabilirler. Ayrıca zirai ilaç satılan marketlerdede çalışabilirler.
Bitki koruma teknikerliği, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi aşamalarında her zaman gereksinim duyulan bir meslektir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi sadece Kocaeli Üniversitesi-Arslanbey Meslek Yüksek Okulu “Bitki Koruma“ bölümünde verilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Liseleri), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Bitki Koruma” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gerekir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır.
Eğitim süresince;
Bitki biyoteknolojisi,
Bitki fizyolojisi,
Böcek morfolojisi ve fizyolojisi,
Bitki ekolojisi,
Genel kimya,
Viroloji,
Nematoloji,
Bakteriyoloji,
Bitki fungal hastalıkları,
Akaroloji,
Mikoloji,
Yabancı ot mücadelesi,
Bitki virüs Hastalıkları,
Bitki koruma İlaçları,
Bahçe bitkileri yetiştiriciliği,
Tarla bitkileri yetiştiriciliği,
Tarımsal savaş mekanizasyonu,
Tarımsal savaş yöntemleri,
Kültür mantarı hastalıkları ve zararlıları ile mücadele,
Bahçe bitkileri,tarla bitkileri, sera bitkileri hastalık ve zararlıları ile mücadele,
Sulama ve gübreleme,
Bitki klinikleri,
Biyolojik savaş,
Proje uygulamaları, gibi meslek dersleri ile
Bilgisayar kullanımı, Yabancı dil, Türk dili, Matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, istatistik gibi kültür dersleri verilmektedir.
Ayrıca 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.MESLEKTE İLERLEME
“Bitki Koruma Teknikeri” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Ziraat Mühendisliği ve Orman Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Kendi adına işyeri açanlar ilaçlama ve ilaç satış bayiliği yapabilirler.BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenim ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.
Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İşe ilk girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki dönemde ise ücret asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here