Bitkisel üretim teknikerliği

Gıda ve gıda dışı amaçlı tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminden, verimliliğinin artırılmasından, ürünlerinin değerlendirilmesinden ve satışından sorumlu ara meslek elemanıdır.


GÖREVLER


Bitkisel üretim alanında çalışan ziraat mühendislerinin gözetimi altında;
Bilimsel yöntemlerle tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminde çalışır,
Gübreleme ve ilaçlama işlerini uzmanlarca yapılan öneriler doğrultusunda yapar,
Aldığı önlemlerle bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlar,
Yapılan üretim programına göre işçi temin eder, işçilere işi öğretip takip eder,
Ambalajlama ve pazarlama ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulmaya çalışır,
Kullanacağı alet ve ekipmanın standartlara uygun olmasını sağlar,
Yeni teknolojileri takip eder ve uygular.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler),
Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar vb.)
İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (İlaç ve pulverizatör),
Bitkilerin budama ve aşılamasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler,
Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Fidan, Fide,Çapa, Kürek, Bel, Testere, Hortum, Sırt tırpanı, Tırmık, Traktör, El arabası, Çim biçme makinesi,
Zirai ilaçlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bitkisel üretim teknikeri olmak isteyenlerin;
Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
Koku alma ve dokunma duyuları güçlü,
Fen bilimlerine ilgi duyan (Biyoloji ve Kimya),
Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan,
Bedence sağlıklı ve dayanıklı,
Sabırlı,insanlarla iletişimi iyi,
Dikkatli, sorumluluk sahibi, risk alabilen ve tedbirli,
Sorunlara çözüm üretebilen, kimseler olmaları gerekir.
Bilgisayar ve yabancı dil meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bitkisel üretim teknikeri; bağ, bahçe, tarla, sera, fide-fidan üretim alanları gibi bitkisel üretim yapılan yerlerde veya hasat sonrası uygulamaların (Depolama, paketleme ) yapıldığı ortamlarda görev yapar. Üretim alanları çamurlu, tozlu, rüzgarlı zaman zaman soğuk ortamlar olabilmektedir. Genellikle ayakta çalışır. Ziraat mühendisleri, çiftçiler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedir


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bitkisel üretim teknikeri özel işyerlerinin yanısıra; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile Araştırma Enstitülerinde tekniker olarak çalışabildikleri gibi özel sektörde de değişik birimlerde görev alabilirler.
Fidan-Fide üretim tesisi, tarla, bahçe ve süs bitkileri üretim ve satışının yapıldığı işletmeler, tarımsal ilaç satış yerleri, tıbbi ve aromatik bitki üretim yerleri, peyzaj uygulama işletmeleri, belediyelerin park-bahçe müdürlüklerinde de çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Bitkisel Üretim” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin; Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Bitkisel Üretim” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal” (SAY-1)” puanı almaları gerekir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Bitkisel Üretim Programında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri’ ne yönelik dersler verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.
Bitkisel üretim programında matematik, biyoloji, kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı, böcek ekolojisi, yem kültürünün ilkeleri, serin iklim tahılları gibi dersler okutulur.
Program dersleri bahçe ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe ve tarla bitkileri hastalık ve zararlıları, mantar yetiştirme tekniği ile mantar yetiştiriciliği hastalık ve zararlıları temel konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Bitkisel üretim önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Ziraat Mühendisliği, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
Özel sektörde ise işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here