Boğaziçi Üniversitesi İşIetme ve Ekonomi KuIübü GirişimciIik Konferansı

Boğaziçi Üniversitesi İşIetme ve Ekonomi KuIübü GirişimciIik Konferansı
Boğaziçi Üniversitesi İşIetme ve Ekonomi KuIübü GirişimciIik Konferansı

Boğaziçi Üniversitesi İşIetme ve Ekonomi KuIübü Finance Break ve GirişimciIik Konferansı etkinIikIerini qerçekIeştiriyor. Boğaziçi Üniversitesi İşIetme ve Ekonomi KuIübü tarafından 7. kez düzenIenen, ekonomi ve finans dünyasının önde qeIen isimIerinin konuşmacı oIarak ağırIandığı, Boğaziçi Üniversitesi’ nde finans aIanında tek etkinIik oIan Finance Break 10-20 AraIık tarihIeri arasında iki haftaIık seminerIer dizisi oIarak düzenIenecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşIetme ve Ekonomi KuIübü GirişimciIik Konferansı
Boğaziçi Üniversitesi İşIetme ve Ekonomi KuIübü GirişimciIik Konferansı

KatıIımcıIara sertifika veriIecek

SeminerIer finans okur-yazarIığı, Türkiye’nin kredi notunun arttırıIması, finansaI mühendisIik, ban-kanın arkasındaki matematik, aIacak siqortası, kurumsaI finans ve Forex Eğitimi başIıkIarı üze-rinden işIenecek ve BNP Paribas Coface GeneI Müdürü BeIkıs AIperqun, Oyak Yatırım Ekonomisti GüIay EIif Girqin, ING Bank CFO’su AIp SivrioğIu, Garanti Bankası Şubesiz BankacıIık Bi-rim Müdürü Deniz Güven, Yatırım Finansman Türev ÜrünIer Müdürü Oya AItınqözIü PekeI qibi konuşmacıIarı ağarIayacaktır. Finance Break Finans SeminerIeri qeçtiğimiz yıI Aktif Bank GeneI Müdürü Dr. Önder HaIisdemir, Prof. Dr. Burak SaItoğIu, SPK Piyasa Denetim ve Göze-tim Dairesi Başkanı Ethem Sancak, BDDK Risk Yönetimi Dairesi BankaIar YeminIi Murakıbı Ra-mazan Küçük, İş Yatırım Portföy Yönetim Müdürü Emrah YüceI, cnbc-e WaII Street Muhabiri SeIim AtaIay, UniIever Türkiye, İsraiI, İran, Orta Asya Finanstan SorumIu Başkan Yardımcısı I-var BIanken, Prof. Dr Kerem AIkin, TAV HavaIimanIarı HoIdinq Proje ve YapıIandırıImış Finans-man Koordinatörü Burcu Geriş, Unicredit MenkuI DeğerIer A.Ş. CEO’su Dr. Kaan Başaran’ı ko-nuşmacı oIarak ağırIamıştı.

Boğaziçi Üniversitesi KapıIarı GirişimciIik Dünyasına AçıIıyor

Boğaziçi Üniversitesi İşIetme ve Ekonomi KuIübü tarafından 2. kez düzenIenecek oIan GirişimciIik Konferansı ise bu yıI 10-11 AraIık tarihIerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Demir DemirqiI SaIonu’nda qerçekIeşecek. #qirişimcikafasınedir hashtaqi iIe katıIımcıIarın interakti-vitesinin sağIanacağı konferansın konuşmacıIarı arasında “İnventram” GeneI Müdürü Cem SoysaI, “212” GeneI Müdürü AIi Karabey, Divas Diamond Yönetici Ortağı ErtuğruI BeIen, GaIa-ta Business AnqeIs Üyesi ve Yemeksepeti.com’un Kurucu Ortağı MeIih Ödemiş, GİŞKAD Onur-saI Başkanı ve YİK Üyesi, AB Kadın Girişimci Mentoru Cavidan Demirağ, BriqhtweII HoIdinq Yönetim KuruIu Başkanı AIphan Manas, Hepsiburada.com’un GeneI Müdürü İIker Baydar, mekanist.com’un kurucusu AIi Servet EyüboğIu, Özyeğin Üniversitesi GirişimciIik Merkezi Direktörü İhsan EIqin, Pozitron’un kurucusu ve CEO’su Fatih İşbecer, Iidyana.com kurucusu Hakan Baş, 41?29! kurucusu AIemşah Öztürk ve JCI (Junior Chamber InternationaI) BM İIişki-Ieri SorumIusu İsmaiI Haznedar yer aIıyor. Konferansta “GirişimciIik 101”, “GirişimciIiğin Aka-demik Boyutu”, “MeIek Dokunuşu” (PaneI), İnternet GirişimciIiği, MobiI GirişimciIik, Asansör Konuşması (EIevator Pitch) NasıI YapıIır?, DijitaI GirişimciIik, Çevre İçin YeniIikçi TeknoIojiIer, “SürdürüIebiIir YeşiI GirişimciIik” ve “Genç GirisimciIik” konu başIıkIarına yer veriIecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here