Bu ürünleri ekenlere para var

Yeni tarım politikası “devrim” olarak nitelendiriliyor. Türkiye 30 bölgeye ayrıldı. 16 ürün belirlendi. Bu ürünleri ekene devlet para verecek.


Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 12 Temmuz pazar günü İstanbul’da az sayıda gazeteciyle birlikte yaptığı kahvaltılı basın sohbet toplantısında “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli”ni açıkladı. Bakanlık Türkiye’yi 30’a böldü ve desteklenecek 16 ürün belirledi. Bunları eken çiftçiye para verilecek.


Türkiye’de şimdiye kadar hiç yapılmamış olan Tarık sektörünün kurumsal derinlik analizi için yüz yüze görüşme yöntemiyle 55 bin anket sonucu ortaya çıkarıldı. Bakan Eker, yaptıkları çalışma için “Tarım bakanlığı olarak kendimize ayna tutuk” dedi. Eker’in sunumu yaptığı çalışma uzmanlar tarafından “Tarım Devrimi” olarak değerlendirildi.


TARIM HAVZALARI


Tarım Bakanlığı üç üniversite ile birlikte yönlendirdiği çalışmanın eksininde Türkiye’nin Tarım Havzalarını ortaya çıkartmak vardı.


Nedir Tarım Havzası?


Bakan Eker bunu şöyle açıkladı:


-Ekolojik olarak benzer olan, ülkenin idari yapılanmasına uygun yönetilebilir büyüklükte, tarım ürünlerinin ekolojik ve ekonomik olarak en uygun yetiştirilebildiği alana Tarım Havası adı veriliyor.


Tarım Bakanlığı’nın çalışması kurumsal hafızanın oluşturulduğu, bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı dinamik ve gelişebilir bir model olarak tanımlanıyor.


ESKİ İLE YENİ FARKI


Bugünü kadar üretim ve kalkınma planları sadece coğrafi bölgeler ve idari sınırlar esas alınarak yapıldığından, tarımda arz ve talep dengesi sağlanamamış olduğundan tarım sektörü ekonominin sırtında yük konumuna getirildi.


Tarımsal alanda çok veri üretilip, birlikte değerlendirme yapılmadığından hiçbir işe yaramadı.


Mehdi Eker, çalışmanın gerekçesini açıklarken şunları söyledi:


-Çiftçinin gelirini attırmak, hangi ürünün nerede yetiştirilmesi gerektiğini saptamak, üretim planlarına imkân tanımak, sağlıklı bir tarım envanteri çıkartmak ve tarım havzalarını belirlemek.


Bakan bütün bunların sonunda da geleceğe ait talep projeksiyonları yapmak olduğunu sözlerine ekledi.


Tarım Bakanlığı muhtelif senaryolara göre üretim planlaması yaparken şu olasılıkları değerlendirme imkanlarına sahip olabilecek hale geldiklerini söyledi:


-Sıcaklığın artması, kuraklık, aşırı yağış, minimum maliyet, üretim artışı”¦


REKOR SAYILAR


Çalışma sonunda toplam 527 milyon 782 bin 613 kayıt elde edildi.


İklim için 265 istasyondan 30 yıllık sonuçlarla 21 milyon sonuç kaydedildi.


Toprak için 11 değişik veri grubu işlenerek 2 milyon 200 bin sonuç işlendi.


Topoğrafya için de arazi eğimi, rüzgar yönü ve yükseklik dikkate alınarak 500 milyon üretim noktasından veri toplandı.


KAÇ TÜRKİYE VAR?


Tarım Bakanlığı’nın çalışması birden fazla sonuca göre değişik sınıflandırmalar yapıyor. Mesela iklim değerlerine göre toplam 32 farklı küme ortaya çıkıyor. En düşük sıcaklıklara göre hazırlanan haritayı, en yüksek sıcaklık için olan harita takip ediyor. Buna benzer olarak yağış miktarlarının en azı ve en fazlası harmanlanıp bir sonuca ulaşılıyor. Hepsinin sonunda 32 değişik bölge olduğu saptanıyor.


Topoğrafya dikkate alındığında ise 1000 bölge olduğu sonucuna varılıyor. Buradaki kıstaslar ise yükseklik, eğim ve rüzgar yönü oluyor.


Toprak verilerine (derinlik-erozyon-arazi sınıfları) göre ise yine 1000 farklı küme oluşuyor.


İklim-toprak-topoğrafya verilerine bakıldığında toplan 190 tarım havası olduğu tespit ediliyor. Ancak bu kadar çok havzanın yönetilebilirlik kabiliyeti riskli olduğundan Tarım Bakanlığı ürün desenleri-yönetilebilirlik ve ekolojik özellikleri dikkate alarak 30 tarım havzasında karar kılınıyor.


DAR ALANDA GENİŞ ÜRETİM


Bakan Mehdi Eker, yapılan çalışmanın sonuçları üzerine de bilgi verdi. Buna göre planlama öncesi çeltik üretimi 28 havzada 79 bin 676 hektar alanda 648 bin ton iken, planlama sonrasında 16 havzada 116 bin 546 hektar alanda 837 bin 568 ton çeltik üretimi yapıldı.


Tarım Bakanlığı üretim desteği verdiği arpa, aspir, ayçiçeği, buğday, çavdar, çay, çeltik, kanola, kuru fasulye, mercimek, mısır, nohut, pamuk, soya, yulaf, yağlık zeytin gibi 16 üründe üretim artışını şöyle açıkladı.


Planlama öncesi 2007 yılında yukarıdaki 16 tarım kalemi, 15 milyon hektar alanda 35 milyon ton ürün alınarak 23 milyon lira elde edilirken, planlama sonrasında yine 15 milyon hektar alanda 42 milyon ton ürün alınıp 28 milyon liraya ulaşılmış. Arada 5 milyon liralık gelir artışı elde edilmiş.


BAKANLAR KURULU 7 SAAT TARIM KONUŞTU


Mehdi Eker kahvaltılı toplantıda açıkladığı Tarım Devrimi niteliğindeki değişiklikleri Bakanlar Kurulu’ndaki sunumu sırasında yaşananları da anlattı:


-Geçen günkü Bakanlar Kurulu’nda bu çalışmayı tam 7 saat anlattım ve tartışarak kabul edildi!


Şimdi Tarım Bakanlığı’nın önünde bulunan aşamayı ise Bakan şöyle açıkladı:


-Tarım Kanunu’nun 14. Maddesi’ni değiştirdik. Bu maddede ‘Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması ve entegre bir şekilde yürütülmesi için tarım havzaları Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar kurulu kararı ile belirlenir. Havzaların faaliyet ve işleyişiyle ilgili esas ve usullerin düzenlenmesine ilişkin yönetmelik Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur ifadesine uygun olarak bir yönetmelik çıkartılacaktır.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here