Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı

İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.


GÖREVLER


Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere,
Ofis yönetimi işlemlerini yürütür,
Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür,
Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar,
Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar,
Toplantı organizasyonu yapar,
Seyahat organizasyonu yapar,
Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayar, fax, telefon, fotokopi, hesap makinası, daktilo.
Örgüt amacını ve hedeflerini kapsayan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler.
Çeşitli demirbaşlar (masa, sandalye, dolap vb)
Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, büro malzemeleri)


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen),
Görsel ve işitsel belleği kuvvetli,
Kendine güvenen, güvenilir,
İnsanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen,
Sorumluluk sahibi,
Güleryüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak akşamları geç saatlere veya hafta sonları çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle, ziyaretçiler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluş da, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Büro hizmetleri, Büro yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Sekreterlik Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, bölümlerinden mezun olanlar “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sözel-1 (SÖZ)”puanı almaları koşulu ile ve sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 2 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar.


a) Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil.


b) Meslek Dersleri:
Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Çalışma Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır.
Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik 1.ve 2.sınıf sonrasında işyerlerinde 8 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması bulunmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunları AÖF İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümüne yatay (sınavsız) geçiş yapabilirler.
Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey (sınavlı) geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları işyerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.
Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Genel İdari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.
Özel sektörde işe başlayan meslek elemanı işyerinin kapasitesine göre genellikle asgari ücretle işe başlayarak, deneyimi arttıkça yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikleri de dikkate alınarak, ücret yükselebilmektedir. Yönetici konumunda ise bu ücretler daha da artabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here