Çalışan Kadınlar Ofiste Şiddete Maruz Kalabiliyor

Türkiye’nin önde gelen iş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com’un 8 Mart
Kadınlar Günü öncesinde düzenlediği anketlerin sonuçları kadınların iş
yerlerinde en az bir kere hakaret, aşağılama gibi şiddet içeren bir davranışa
maruz kaldıkları gerçeğini ortaya koydu.


En önemli toplumsal sorunlardan biri olan “kadına şiddet”, Türkiye’de önüne
geçilmesi gereken olguların başında geliyor. Yenibiris.com tarafından çalışan
kadınlar arasında internet ortamında gerçekleştirilen bir dizi ankette çarpıcı
sonuçlar elde edildi. Anketleri 1583 kişi yanıtladı.

Anketlere göre iş
hayatının herhangi bir döneminde birden fazla şiddet içerikli davranışa maruz
kalan kadınların oranı yüzde 41 çıktı. Sadece bir kere bu tip bir şiddet
görenlerin oranı da yüzde 31 olarak belirlendi. Hayatlarında böyle bir şiddetle
karşı karşıya kalmadıklarını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde yüzde 28
oldu.


İş hayatında en sık karşılaşılan şiddet türünün başında yüzde 78 oranla
hakaret ve aşağılama geliyor. Ardından, yüzde 11 oranla sözlü veya fiziksel
cinsel taciz ile karşılaşılan şiddet türü oluyor. Tehditle karşılaşma oranı ise
yüzde 10 olarak belirlendi. Dayak ve yaralama ile karşılaşılan kadınların oranı
da yüzde 1 olarak açıklandı.


Anketlerin diğer bir sonucuna göre, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 39’u
şiddete mesai arkadaşları tarafından maruz kaldı. Yüzde 35’i yöneticisi, yüzde
19 patronu, yüzde 7’lik bir kısmı ise müşteriler tarafında şiddet içeren
hareketlerle karşılaştı.


Şiddet karşısında kadınlar ne yapıyor?
Anketlere göre
şiddet karşısında kalan kadınlardan yüzde 24’ü tepkilerini dava açarak
gösteriyor. Ekonomik nedenlerden dolayı herhangi bir karşılık vermeyenlerin
oranı yüzde 22 olarak belirlendi. Yönetici veya genel müdüre şikayet edenlerin
oranı ise yüzde 17 civarında olurken, şiddete maruz kalanlardan istifa edenler
yüzde 15 oranında oldu. Çalışmaya katılanların yüzde 4ü tepkisiz kalırken, yüzde
1’i psikolojik destek aldığını belirtti. Yüzde 18’lik bir kesim de bu
seçeneklerin birkaçını aynı anda yaptıklarını ifade etti.


İş hayatının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalıp, durumu yönetici veya
patronlarına bildirenlerden yüzde 30’u üstlerinden sadece moral aldığını fakat
bir şey yapmadıklarını belirttiler. Yüzde 29’u patronların konuyu örtbas
ettiğini ifade ederken, yüzde 28’i üstlerinin şiddet gösteren kişiyi işten
çıkardığını belirtti. Çalışmaya katılanlardan yüzde 13’ü de patronlarının şiddet
gösteren kişiyi uyardıklarını açıkladı.


Yenibiris.com Genel Koordinatör Burçak Pak Yılmaz çalışmanın önemli sonuçlar
ortaya koyduğunu belirterek, “Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren kadınların
çalışma hayatına girişi hızlandı. Son yıllarda kadınların kurumlardaki
sayılarının yanı sıra mevkilerinin de yükseldiğini görüyoruz. Ancak, bu
gelişmelerin sürdürülebilmesi için iş ortamlarında kadınlara yönelik her türlü
şiddetin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Ancak bu şekilde kurumlar
sağlıklı ve başarılı bir çalışma ortamına sahip olurlar. Her türlü şiddetin
ortadan kaldırılması için kurumlarda yeni düzenlemelere gerek duyuluyor”
dedi.


İş hayatınızın herhangi bir döneminde şiddete (hakaret, aşağılama,
tehdit vs.) maruz kaldınız mı?
Birden fazla %41
Bir
kere %31
Hayır hiç kalmadım
%28


İş hayatınızın herhangi bir döneminde şiddete maruz kaldıysanız, ne
türdendi?

Hakaret, aşağılama % 78
Sözlü veya
fiziksel cinsel taciz % 11

Tehdit % 10
Dayak,
yaralama % 1

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here