Çevre ile ilgili hibe ve destekler

Avrupa Komisyonu tarafından Girişimcilik ve Yenilik (EIP) programı altında
“CIP Eko-Yenilik: İlk uygulama ve Pazar Yenilemesi” (CIP Eco-Innovation: First
Application and Market Replication) teklif çağrısı duyurulmuştur.

Başvurular için son tarih 8 Eylül 2011”²dir.
Proje teklif çağrısının
genel amacı; çevresel etkilerin önlenmesini/azaltılmasını sağlamak ve
kaynakların (ör: Enerji kaynakları) verimli kullanımına katkıda
bulunmaktır.

Programın Hedefi:

– Çevresel yönetim,
çevre dostu ürünler ve hizmetler vb. gibi alanlarda çevresel bakımdan yeni ve
Eko-yenilik’e entegre yaklaşımların desteklenmesi
– Pazar sayısını arttırarak
ve pazara girişlerdeki engelleri kaldırarak çevresel çözümlerin geliştirilmesini
teşvik etmek
– KOBİ’lerin yenilik kapasitesini arttırmak

CIP
Eko-Yenilik programı kapsamında; doğal kaynakların etkin ve uygun kullanımına
katkıda bulunabilecek, ancak mevcut riskler yüzünden pazara girmede desteğe
ihtiyacı olan, eko-yenilikçi[1] ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesine
yönelik projeler desteklenecektir.

Hibe Miktarı ve
Oranı:

Bu çağrı için belirtilen toplam hibe miktarı 36 Milyon
Avro’dur. Ayrıca, hibe programı doğrultusunda faydalanıcılara projelerinin
toplam uygun maliyetlerinin %50”²sini geçmeyecek miktarda hibe
sağlanacaktır.
Kimler başvurabilir:
Proje teklif çağrısı AB üyesi
ülkelere, AB’ye aday ülkelere ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi EFTA (European Free
Trade Association – Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerine açıktır.
Başvurular bir veya birkaç özel veya kamu tüzel kişisi/kişileri tarafından
yapılabilir.

Başvurular için son tarih 8 Eylül 2011 (Brüksel yerel saati
ile) saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Başvuruların elektronik ortamda yapılması
gerekmektedir. Program ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru dokümanları aşağıdaki
linkten temin edilebilmektedir.

[1] Eko-yenilik: Doğal kaynakların daha verimli
kullanımı veya çevre üzerindeki zararlı etkilerin azaltılması yoluyla
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önemli ve kanıtlanabilir bir gelişimi
hedefleyen her türlü yeniliktir.

Online Başvuru : http://www.euhibe.com/iletisim/basvuru-formu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here