Çiçek, örgü, dokuma öğretmeni

Bireyin çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında öğrencilere ya da yetişkinlere el sanatları, dekoratif sanatlar, dokuma sanatları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.


GÖREVLER


Çiçek, Örgü, Dokuma konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.


Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik v.b. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencileri belli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup başarılarını değerlendirir, başarılarını artırıcı önlemler alır,
– Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip eder,
– Öğretmenler kurulu toplantısına katılır,
– Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutar diğer raporlarla birlikte idarecilere sunar, velileri bilgilendirir.
– Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve öğrencileri ile paylaşır,
– Teknolojik gelişmeleri izler ve programlarına yansıtır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Meslek dersleri eğitim-öğretim programları,
– Günlük ve yıllık çalışma planları,
– El tezgahı, dikiş makinesi, cendere, cendere kalıpları,
– El ütüsü,
– Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Ders kitapları,yardımcı kitaplar ve alanı ile ilgili süreli yayınlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Şekil algısı gelişmiş,
– Sözlü ifade ve tahmin edebilme gücü yüksek,
– Görme, işitme ve dokunma duyusal yetenekleri yüksek,
– El, parmak, göz-el eşgüdümü gelişmiş,
– Çizim yeteneği gelişmiş,
– Estetik görüşe sahip,
– Yaratıcılık özelliği gelişmiş,
– İşine özen gösteren,
– Sabırlı, hoşgörülü, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Alerjisi olanlar ile görme, işitme ve ortopedik (el-ayak) özürlüler için yürütülmesi güç bir meslektir. Çalışırken atölye ortamında öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halinde bulunur.
İşin durumuna ve çalıştığı işyerinin çalışma saatlerine uygun olarak tam ve yarım gün çalışırlar. Okullarda belli günlerde nöbet tutarlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında iş bulabilirler. Mezunların ataması Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği El Sanatları / Dekoratif Sanatlar alanına yapılmaktadır. İlgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman yönetici, alanı ile sanat danışmanı olarak da çalışabilirler.
Gerekli sermaye ve işgücünün bulunması durumunda kendi işlerini kurabilmeleri mümkündür.
Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) El sanatları, Deri aksesuarları, Yapma bebek, Dokuma dallarının ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu,
Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer alanların dekoratif sanatlar alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleridir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sözel-1 (SÖZ-1)” puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” programını tercih etmek gerekmektedir.
– Meslek liselerinin, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Dokumacılık ve El sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Moda ve Tekstil Tasarımı, Örme ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu mesleğin eğitimi, 4 yıldır.
Eğitim süresince;
Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri, Alan Bilgisi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş, Temel Tasarım, Deri Teknolojisi, Dokuma Teknikleri ve Desen Tasarımı, Temel Çiçek Yapım Teknikleri, Eğitim Formasyonu, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Tabii Çiçek Morfolojisi, El Sanatları, Birleştirme ve Süsleme Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme, Okul Deneyimi, Türk El Sanatları Tarihi, Çiçek Düzenleme Teknikleri, Dekoratif Çiçek Teknikleri, Sınıf Yönetimi, Türk Süsleme Sanat Tarihi, Fantazi Çiçek Teknikleri, Rehberlik, Yüzey Süsleme Teknikleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Temel Örgü Teknikleri, Dekorasyon, Araştırma Teknikleri, Meslek Analizi dersleri verilmekte olup, fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.)
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitim sırasında tasarım ve ürün çalışması yaparak, ürün başına ücret alır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Çiçek-örgü-dokuma öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkânına da sahiptirler. Kendi işletmelerinde çalışanlarda ise ürün karşılığı olarak ele geçen ücret değişkendir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here