Çocuk giyim modelisti/çocuk giysi tasarımı teknisyeni

Çocuk modasını ve teknolojik gelişmeleri izleyen, çocuk giyimi üzerine tasarım yapan, kalıplarını hazırlayan ve örnek üretimini yapan kişidir.


GÖREVLER


– Tasarım panosu hazırlar,
– Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde, uygulanabilir nitelikte çocuk giysi tasarımını ve teknik çizimini yapar,
– Bilgisayar desteğinde veya elle çizdiği modelin kalıbını hazırlar,
– Bu tasarıma uygun ürünü saptar,
– Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,
– İlk deneme üretimini gerçekleştirir,
– Tasarımlara uygun aksesuar seçimi yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayar, atölye masası, çeşitli makaslar, sanayi tipi dikiş makinesi, overlok makinesi, ilik makinesi, vakumlu ütü presi, kalıp çizme masası (pazen kaplı), buharlı el ütüsü, boya malzemeleri, kumaş vb. tekstil ürünleri, dikiş malzemeleri, çeşitli kalem ve cetveller, riga, pistole vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çocuk Giyim Modelisti/Çocuk Giysi Tasarım Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Modayla ilgili,
– Hayal gücü zengin, yaratıcı, yeniliklere açık, estetik görüşe sahip,
– Renkleri ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Tasarım ve çizim yeteneği olan,
– Düzenli, insanlarla iyi iletişim kurabilme özelliğine sahip kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı aydınlıktır. Görev hem oturarak hemde ayakta ve çeşitli aletleri kullanılarak yürütülür.Çalışırken yöneticilerle ve diğer meslektaşları ile iletişimde bulunur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çocuk Giyim Modelistleri/Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyenleri özel sektöre ait hazır giyim işletmelerinde (deri hazır giyimde dahil) model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim ve kalite kontrol birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca meslek elemanları kendi işyerini açabilirler


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi daha önceki yıllarda Tekstil Konfeksiyon alanı Çocuk Giysi Tasarımı isimli dalda verilmekte iken yapılan değişiklikle meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi alanı Çocuk Giyim Modelistliği dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP)) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslekte eğitim süresi 4 yıldır.
-Eğitim boyunca genel kültür derslerinin yanı sıra Temel Sanat Eğitimi, Bilgisayar, Araştırma Teknikleri, Girişimcilik, İnsan ilişkileri, Kalite Kontrol, Tekstil Bilgisi, Üretim Planlaması, Temel Tasarım Bilgisi, Tasarım Uygulamaları, Kalıp ve Tasarımları gibi meslek dersleri okutulmaktadır.
-Anadolu meslek/ Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinin 11.sınıfında öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı yasaya göre 3 gün işletmelerde beceri eğitim yapar, 2 gün okulda teorik eğitime devam ederler.


MESLEKTE İLERLEME
Çocuk Giyim Modelisti/Çocuk giysi tasarım teknisyeninin yükselmesi, kendini yenilemesine, deneyimine bağlıdır. Meslek liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi alanından mezun olanlar, Deri Konfeksiyon, Kostüm Tasarımı, Tekstil, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları taktirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puanı almaları ve Giyim Endüstri Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Moda Tasarımı Öğretmenliği, Moda Tasarımı (Endüstriyel Sanatlar Y.O) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret verilmektedir.Eğitim gören öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır ve bütün öğrenci haklarından yararlanırlar.Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanırlar.Eğitim sonrası özel bir iş yerinde işe başlayan bir kişi başlangıçta net asgari ücret tutarında ücret alır. Bu kazanç iş yerinin büyüklüğüne ve deneyim durumuna göre 2-3 katına çıkabilir.Kendi hesabına çalışanlar ise yaptıkları işe göre değişen miktarlarda gelir elde ederler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here