Daktilograf

Müspette olarak hazırlanmış dokümanları, imla kurallarına uygun olarak kağıt üzerine daktilo makinesi ile yazan kişidir.


GÖREVLER


– Kullandığı yazı makinesinin bakımını yapar ve kullanıma hazır hale getirir,
– Yazılacak yazıya göre kağıt ve malzemeyi seçer,
– Kendisine verilen yazı ve yazılı dokümanları, yazım kuralları ve yazının içeriğine uygun olarak makine ile yazar,
– Yanlış yazımları düzeltir,
– Biten şeridi değiştirir,
– Daktilo makinesinin basit onarım işlerini yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Daktilo makinesi,
– Şerit,
– Silgi, daksil,
– Çeşitli ölçü ve türde kağıtlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Daktilograf olmak isteyenlerin;
– Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarını bilen,
– Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Aynı işi yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Daktilograflar büro ortamında çalışırlar, ortam gürültülüdür. Daktilograf görevini tek başına yapar. Başkaları ile etkileşime girme durumu azdır. Çalışma saatleri düzenlidir. Çalıştığı işyerinin özelliğine göre zaman zaman çok yoğun olabilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Günümüzde birçok kurum ve kuruluş daktilograf kadrosunu, sekreter, bilgisayar operatörü gibi kadrolarla bütünleştirerek kullanma eğilimindedir. Bu yönüyle, daktilograflık, tek başına bir meslek olma özelliğini yitirmek üzeredir.
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak daktilo kullanımının giderek, yerini bilgisayar kullanımına bırakması beklenmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Halk eğitim merkezleri ve özel eğitim kuruluşlarınca açılan, daktilo kursları ile bu alanda eğitim verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Eğitim görmek için 18 yaşını tamamlamak yeterlidir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Özel ve kamu kuruluşlarınca yürütülen kurslar yaklaşık 6 ay sürmektedir.
Bu eğitim kurumlarında yalnızca daktilograflık üzerine eğitim veren bölüm bulunmamakta; ancak, daktilograflığı da kapsayan eğitim programı uygulanmaktadır. Bu çerçevede, öğrenciler: yazışma, mektup şekilleri, resmi yazışmalar, grafik ve şekil yapımı, bilgisayar, mekanik ve elektronik makinelerin kullanımı gibi dersler almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Daktilograflık, yapısı gereği, dar sınırlar içerisinde yürütülen bir meslektir. Dolayısıyla, meslekte ilerleme olanağı sadece bilgisayara geçişle mümkün olabilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.


EĞİTİM SONRASI
Asgari ücretle işe başlandığı gibi, işletmenin büyüklüğüne göre, asgari ücretin üzerinde de aylık ödenebilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışılması durumunda ise, yasaya bağlı olarak, lise ve dengi okul mezunlarına uygulanan ücret ödenmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here