Dekoratif ev tekstili teknisyeni / ev tekstil konfeksiyon teknisyeni

Ev tekstil ürünlerinin  (mutfak takımları, nevresim takımları, tül ve perdeler, banyo takımları, yatak örtüsü ve pikeler, hurçlar, yastıklar, sehpa, masa ve dolap örtüleri v.b) model tasarımları, kalıp hazırlama, kesim, dikim, süsleme, ütü, ürün kontrolü ile paketlemesini yapan kişidir.


GÖREVLER


- Yapılacak ürün ile ilgili model tasarımı yapar,
- Uygun kumaş ve süsleme malzemelerini seçer,
- Kullanılacak kumaş ve süsleme malzemelerinin miktarını hesaplar,
- Ürün ile ilgili kalıpları hazırlar,
- Parçaların kesimini yapar,
-Â İşe uygun makineyi seçer ve kullanır,
- Uygun dikiş ve süsleme tekniklerini çalışır,
- Ürünün ütüsünü, kontrolünü ve paketlemesini yapar.
-Â İş akışı ile ilgili planlamayı yapar,
- Alanı ile ilgili moda ve gelişmeleri takip eder.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Modeller,
- Kumaşlar,
- Süsleme ve dolgu malzemeleri,
- Dikiş ve nakış makineleri,
- Kesim bıçakları ve ütüleri,
- Kalıplar,
- Makas,
- Cetvel,
- Dikiş malzemeleri,
- Bilgisayar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Dekoratif Ev Tekstili Teknisyeni/Ev tekstil konfeksiyon teknisyeni olmak isteyenlerin ;
- Yaratıcı  çalışmalar yapabilen,
- Dikiş dikme ve nakış işlemekten hoşlanan,
- Uzun süre ayakta ve makinede çalışmaya dayanıklı,
- Göz, el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
- Dikkatli ve tedbirli,
- Araştırıcı,
- Modayı, gelişmeleri ve piyasayı takip eden,
- İnsan ilişkilerinde başarılı, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Dekoratif Ev Tekstili Teknisyeni/Ev Tekstil Konfeksiyon teknisyenleri, ev tekstili konfeksiyon ürünlerinin üretimini yapan fabrika, atelye ya da özel butiklerde çalışırlar.Çalışma ortamı makinelerin çalışmasından dolayı gürültülü ve tozludur.  Kesici ve elektrikli aletlerle çalışıldığı için iş kazası riski olabilir. İşveren, diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halinde çalışılır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Günümüzde bu meslek oldukça önem kazanmaktadır. Konfeksiyon alanında çalışmak isteyenlerin iş bulma olanakları oldukça fazladır.  Bu alan emek-yoğun  yapısı nedeniyle geniş bir istihdam yapısına sahiptir. Çalışmalar daha çok özel sektör tarafından yapılmaktadır. Kişiler kendi işletmelerini de açabilmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi daha önceki yıllarda  Tekstil Konfeksiyon alanı Ev Tekstili isimli dalda verilmekte iken yapılan değişiklikle  meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin El Sanatları  alanı Dekoratif Ev Tekstili isimli dalda verilmektedir
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine  girebilmek için  ilköğretim okulu mezunu  olmak
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır  Eğitimde;
- Öğrencilere önce konular hakkında bilgi verilir.
- Anlatılan konuların uygulama teknikleri gösterilir.
- Bilgi ve tekniklere göre öğrencinin uygulama yapması sağlanır.
- Araştırmacı ve yaratıcı yönleri geliştirilir.
- Dikkatli, pratik, kurallara uygun çalışma alışkanlıkları kazandırılır.
- Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.Ayrıca;
- Tekstil konfeksiyon ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırılır.
- Ev tekstil konfeksiyon alanına giren tüm ürünler ile ilgili uygulamalar yapılır.İşletmelerde mesleki eğitimi yapılarak öğrencilerin iş ortamını ve sektörün uygulama tekniklerini tanımaları sağlanır


MESLEKTE İLERLEME
Meslek elemanları çalıştıkları işyerinde bölüm şefi ve atölye şefi  düzeyine kadar ilerleyebilir.   
Meslek lisesi El Sanatları Teknolojisi alanı Dekoratif Ev Tekstili dalından mezun olanları  istedikleri taktirde  meslek yüksekokullarının El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık Halıcılık ve Desinatörlüğü, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı , Takı tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Uygulamalı Takı Teknolojisi, ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gerekli koşulları sağlamaları halinde bu bölümlere yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Çiçek-Örgü-Dokuma Öğretmenliği, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Nakış Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı kanun gereği 3. sınıfta işletmelerde eğitim görürler.  İşletmelerde eğitim gördükleri sürede asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.Öğrenciler eğitim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir.Eğitim tamamlandıktan sonra aylık kazanç çalışılan işletmenin ücret politikası ve toplu iş sözleşmelerine göre belirlenmektedir.Kendi işyerlerinde çalışanlar ise yaptıkları işin yoğunluğuna  göre kazanç sağlamaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube   Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here