Denizcilik işletmeleri yöneticisi

Deniz yolu ile taşımacılık işlemlerini planlayan ve yöneten kişidir.


GÖREVLER


Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlar. Bunu yaparken;
– Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılması ve deniz taşımacılığı ile ilgili yasalara uygun davranılması için çaba sarfeder,
– İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlar,
– Hazırladığı plana göre kendisine bağlı olarak çalışanlara görev dağıtımı yapar ve çalışmalarını kontrol eder,
– Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler, inceler.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Telsiz, fax gibi iletişim araçları,
– Bilgisayar,
– Hesap makinesi, kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,
– Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin
– Normalin üzerinde bir genel yeteneğe, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme gücüne sahip,
– Bir işi planlayabilen ve bunu uygulayabilen,
– Başkalarını etkileyebilen ve yönlendirebilen,
– Yaratıcı,
– Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
– Sorumluluk duygusuna sahip,
– İleri görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek bu alanda başarıyı artırıcı bir faktör olabilir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Denizcilik işletmeleri yöneticisi, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır ve görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede sayısal verilerle ilgilidir. Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir. Yönetici olarak emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir. Denizcilik işletmeleri yöneticisinin ileri görüşlü olması gereklidir. Aksi halde şirketi zarara uğratması söz konusu olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Bu konuda eleman yetiştiren eğitim kurumunun az olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin iş bulma şansı çok yüksektir. Mezunlar genel işletmecilik disiplini gerektiren tüm işkollarında görev alabilirler. Ayrıca,
-Özellikle Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimler ile özel sektöre bağlı denizcilik kurum ve kuruluşlarında,
-Gemilerde ve özel limanlarda,
-Kendisine ya da bir başkasına ait deniz acentaları ve sigorta şirketlerinde çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1) puanı almak ,
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
-Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
-Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
-Meslek Liselerinin Deniz ve Liman İşletme, Deniz Araçları yapımı, Denizcilik bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Deniz ve Liman İşletme, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Öğretim dili İngilizce’dir. Dil sınavında başarılı olanlar, hazırlık sınıfı okumadan birinci sınıfa geçerler.


MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme ve yükselme kişinin gayret, başarı ve deneyimine bağlıdır. Okul başarısı yüksek olan ve yaptığı stajlarda kendini kanıtlamış bir öğrenci, mezuniyetinden hemen sonra da yönetici pozisyonuna gelebilir. Ancak özellikle kamu kuruluşlarında, yöneticilik pozisyonlarına gelebilmek için deneyim (belli bir süre çalışmış olmak) şarttır.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak koşulların uyması halinde daha sonra ödenmek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan mecburi hizmet karşılığı veya karşılıksız burs alınabilir.
Mezuniyet sonrası kazanç, çalışılan işletmeye ve kişinin başarısına göre çok farklılık göstermektedir. Ancak bir çok mesleğe göre kazanç durumunun oldukça iyi olduğu söylenebilir. Yüksek miktarlarda gelir elde etmek mümkün olabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here