Deri giyim teknisyeni / deri konfeksiyon teknisyeni

Teknolojik gelişmelere ve modaya uygun olarak, deri giysilerin (manto, ceket, etek vb.) modellerini geliştiren, kalıplarını hazırlayan, üretimin diğer aşamalarını düzenleyen ve denetleyen kişidir.


GÖREVLER


– Üretilecek giysiye uygun derinin seçimini yapar,
– Değişik yaş ve cinsiyetten kişiler için deri giysi kalıbını hazırlar,
– Deri parçalarını keser ve birleştirir,
– Üretim sırasında yapılan işin kalitesini denetler


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayar ve ilgili yazılım programları,
– Deri dikim makineleri,
– Deri spesial makineleri,
– Deri, iplik, düğme, astar, tela vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Deri Giyim Teknisyeni / Deri Konfeksiyon Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El ve parmak becerisine sahip,
– Renk ve şekil algılama yeteneği gelişmiş,
– Yeniliklere ilgi duyan,
– Kesmeyi, çizmeyi ve şekillendirmeyi seven,
– Şekil ilişkilerini görebilen,
– Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Deri Giyim Teknisyenleri / Deri Konfeksiyon Teknisyenleri, genellikle kapalı ortamlarda çalışırlar. Ortam kokulu ve gürültülüdür. Çalışırken yöneticilerle, işçilerle ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte çalışma alanları oldukça geniştir. Bu alanda eğitimli insan sayısı az olduğundan bu eğitimi alanlar kolayca ve yüksek ücretle iş bulabilmektedirler. Bu meslekteki kişiler, deri konfeksiyon işletmelerinde iş bulabildikleri gibi, örme ve hazır giyim sektöründe de rahatlıkla çalışabilmektedirler. Bu meslekte kendi işini kurma olanağı da vardır
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri, anadolu teknik liseleri, Giyim Üretim alanı Deri Giyim dalında, Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsünün ise “Deri Hazır Giyim” bölümünde verilmektedir.Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek Liselerinde mesleğin eğitimini alabilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP)eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.
Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde öğrenim görmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.Eğitim süresince öğrencilere;Genel kültür derslerinin yanı sıra; temel sanat eğitimi, bilgisayar, araştırma teknikleri, girişimcilik, insan ilişkileri ve iletişim, kalite kontrol, tekstil bilgisi, üretim planlaması, temel tasarım bilgisi, uygulama teknikleri, kalıp ve tasarımları, tasarım ve uygulamalar gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9.sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir. Anadolu kız Meslek/Anadolu meslek liseleri ve kız meslek/meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 11.sınıfta 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda beceri eğitimi yaparlar
MESLEKTE İLERLEME
İşe başlayanlar belirli bir deneyimden sonra bant şefi, üretim şefi, işletmenin yapısına göre modelist, kalite kontrol, fason takibi, üretim müdürü gibi görevlere gelebilirler. Meslek Liselerinin “Giyim Üretim Teknolojisi” alanı Deri Giyim dalından mezun olanlar, istedikleri taktirde Deri Konfeksiyon, Kostüm Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil, önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.Ayrıca Meslek liselerinin “Giyim Üretim Teknolojisi” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği, lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilebilmektedirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler son sınıfta, işletmelerde beceri eğitimi yaparlar. Bu eğitim sırasında öğrenciler asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.Eğitimini tamamlayıp işe başlayanlar asgari ücretin 2 katı, tecrübe kazandıktan sonra işletmelerin yapısı ve kendi pozisyonlarına göre asgari ücretin 4-6 katı arasında ücret alabilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here