Deri işleme teknisyeni

Deri İşleme Teknisyeni kendi başına ve belli bir süre içerisinde; deri sektöründe çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, çözelti hazırlayabilen, kimyasalların deriye etkilerini saptayabilen, deride pikle ve tabaklama yapabilen, finisaj işlemlerini ve derinin kalite kontrol analizlerini yapabilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve becerisine sahip deri mühendislerinin, kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan nitelikli kişidir.


GÖREVLER


Deri Mühendisi tarafından hazırlanan üretim planına göre;
– Deri mühendisi direktifleri doğrultusunda iş organizasyonu yapar,
– İşlenecek deriyi seçer,
– Ham deriyi ıslatır, gerekirse tüy ve kıllarını temizler, derilerde kalan etleri sıyırır, kireç sama ve yağ giderme işlemini yapar,
– Deriye salamura ve tabaklama işlemlerini yapar,
– Sıkma ve traş işlemlerini yapar,
– Deride kalite ayırımı yapar,
– Traşlı derilerin boyama, yağlama ve ikinci tabaklanmasını yapar,
– Deriyi kurutur, istenilen renge boyar, ütüler ve su geçirmezliğini sağlar,
– Deriyi istenilen ölçülerde keserek satışa hazır hale getirir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Programın uygulanabilmesi için Dericilik Alanı standart donanımları;
– Deri işleme dolapları
– Etleme makinesi
– Sepileme sonrası sıkma – yarma – tıraş makineleri
– Boyama sonrası açkı – sıkma ve vakum makinesi
– Kurutma sistemi
– Mekanik yumuşatma makinesi
– Zımpara ve polisaj makineleri
– Boyama makineleri (rolle – gotte, otomatik pistole v.b)
– Ütüleme makinesi
– Desi makinesi
– Deri analiz cihazları,
– Yağ alma makinesi (küçükbaş hayvan derileri için)
– Tarama – kırkma – yumuşatma makinesi
– Pervaneli tekne, Kompresör,
– Kimyasallar
– Kesici aletler
– Eldiven , önlük , çizme , maske


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Deri İşleme Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Uzun süre ayakta çalışmaya dayanıklı ve bedence güçlü,
– Yaratıcı,
– Tasarım ve görsel yeterliliğe sahip,
– Ekip içinde çalışabilen,
– Sistemli düşünebilen,
– Kayıt tutma yeteneğine sahip,
– Kokudan rahatsız olmayan,
– Gürültüden rahatsızlık duymayan,
– Rutubetten, uzun süre ayakta durmaktan rahatsız olmayan,
– Kimyasalların kokusundan ve temasından alerjisi olmayan,
– Görme, duyma ve koku alma duyguları sağlıklı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırma yapabilecek kadar bilgisayar kullanma bilgisine sahip,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Renk algısı gelişmiş kimseler olması gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Deri İşleme Teknisyenlerinin çalışma yeri, deri işleyen tabakhane, atölye ve fabrikalardır. Çalışma ortamı kirli, ıslak ve rahatsız edici kokulu ve gürültülüdür. Meslek elemanının çalışması birinci derecede deri ve kimyasal maddelerle ilgilidir. Genellikle ayakta çalışılır. Islak ve nemli ortamlarda uzun süreli çalışma sonunda romatizmal hastalıklar söz konusu olabilir. Kimyasallara bağlı olan solunum yolu hastalıkları ve işitme eksikliği söz konusu olabilir. Mühendisler, işveren ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Deri İşleme Teknisyenleri; özel sektöre ait deri işleme atölye ve fabrikalarında çalışabilirler.Ekonomik durumuna bağlı olarak kendi işyerini açabileceği gibi özellikle deri işleme sanayinin gelişmiş olduğu İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Uşak, Niğde, Tekirdağ (Çorlu), Bolu (Gerede) gibi illerde de iş bulma şansına sahiptir.Kalite anlayışının artması, deri konfeksiyon ve deri ürünlerinin sürekli çeşitlenmesi ve dış talebin artması bu alanda yetişmiş elemana olan talebi arttırmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek ve anadolu teknik liselerinin Kimya Teknolojisi alanı Deri İşleme dalında verilmektedir.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Deri işleme teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi, 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Temel Kimya, Matematik, Mesleki Gelişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Dal dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Deri Üretim Teknolojisi, Deri Kimyasalları, Ham Deri, Arıtma, Kürk Teknolojisi, Deri Analizleri, derslerini alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Deri İşleme Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler.
Meslek liselerinin Kimya Teknolojisi alanı Deri İşleme dalından mezun olanlar istedikleri takdirde Ayakkabı Tasarımı, Deri İşleme Teknolojisi, Dericilik, Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Kâğıt ve Kâğıt İşleme Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Maden, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Lastik-Plastik, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya, Selüloz ve Kâğıt Teknolojisi, Selüloz ve Kâğıtçılık, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şeker Teknolojisi, Tarımsal Laboratuar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yağ Endüstrisi, Yalıtım Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Endüstriyel Seramik, Seramik önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Kimya Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilebilmektedirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.Kendi işyerlerini kuranlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.Meslek eğitimini bitiren deri işleme teknisyenlerinden özel sektörde çalışanlar yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere değişen oranlarda ücret alırlar.Kamu sektöründe ise, devlet memurlarına uygulanan maaş sistemi yürürlüktedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Kamu kuruluşlarında asgari ücretin yaklaşık 2–3 katı civarında ücret almaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here