Devlet bu yıl 32 bin personel alacak

Neredeyse tüm devlet kurumları eleman alımı için ardı ardına sınav açıyor. Başta Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi olmak üzere bir çok kuruluş kadro çalışmaları yapıyor.


Kamu kurumları eleman alımı için ardı ardına sınav düzenliyor. Bu kurumlar arasında 500 vergi denetmen yardımcısı alımı için sınav açan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı dikkati çekiyor. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 500 vergi denetmen yardımcısı alacak. Giriş sınavına, başvuru şartları uygun olan ve KPSS 49 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alan kişilerden, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 4000 kişi alınacak.


STAJYERE DE YER VAR


Sermaye Piyasası Kurulu’nda kadrolu 17 çalışan ile yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan 63 adet iş müfettişi yardımcılığı kadrosu alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 20 adet 7. derecede stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere ‘Stajyer Giriş Sınavı’ yapılacak.TRT 180 kişiye kadrosunu açtı


Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınavla 180 yeni personel alacak. 26 Ekim’de başlayacak başvurular, 9 Kasım’da sona erecek. 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmiş olanlar başvurabilecek. Sınavla, 10 Stajyer Spiker, 40 Stajyer Muhabir, 60 Yapım ve Yayın Görevlisi, 15 kurgu ağırlıklı çalışacak Yapım ve Yayın Görevlisi, 15 ses ağırlıklı görev yapacak Yapım ve Yayın Görevlisi, 20 ışık ağırlıklı iş yapacak görevli ve 20 resim seçici ağırlıklı görevde bulunacak Yapım ve Yayın Görevlisi kadrolarına personel alınacak.


7 bin akademik personel


2010 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısında üniversitelere yeni yılda 4 bin memurun yanı sıra, 7 bin de akademik personel alma hakkı tanınıyor.


Tasarıya göre, yükseköğretim kurumları, öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, bu yıl emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 25’ini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100’ünü) geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kuruluşlardan naklen atama yapabilecek. Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak yükseköğretim kurumları için ilave 7 bin adet atama izni verilecek.


Hükümet, 2009 yılı bütçesinde ilave ataması yapılacak akademik personel sayısını 5 bin olarak belirlemişti. Bu sayı, üniversitelerin artan öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2010 Bütçesinde 7 bine yükseltildi.


KAPSAM DIŞI KURULUŞLAR


Bu arada hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilecek askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu uyarınca yapılacak atamalar ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca gerçekleştirilecek personel nakilleri, emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılanlara ilişkin yüzde 25’lik sınıra tabi
olmayacak.

1 YORUM

  1. 05380130699 ozur grubundan bu devlet neden memur alamıyor bızım haklarımızı kımler savunacak kımlere gıdıp derterımızı anlatacaz sınav oluyoır atma yok ıs yok krız var dıye bızı resmen olume terk etmısler gıbı yesıl kart olayını zorlastırdı devlet artık tedavı bıle olamıyoruz ıstedıgımız hastanede

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here