Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcısı

Dizel motorları yakıt sisteminde yer alan elemanların (yakıt pompası, enjektör vb.) bakım, kontrol, ayar ve tamirini yapan kişidir.

GÖREVLER

– Arızaların nedenlerini ve yerini belirlemek için, yakıt sistemini ve sistemdeki normal olmayan olay ve hareketleri belirler ve nedenlerini yorumlar,
– Sistemdeki elemanları kontrol eder,
– Sistemdeki; enjektör, yakıt pompası, regulatör, besleme pompası, filtre, gösterge yakıt depoları gibi elemanlardaki arızalanmış, bozulmuş, yetersiz hale gelmiş parçaları değiştirir, sistemin bakımını yapar,
– Gerekli motor ayarını yapar,
– İş için gerekli olan malzemeyi temin ederek maliyetini hesaplar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– El aletleri (vida, el takımları vb.), ayar tezgahları, özel anahtarlar,
– Takometre (devir ölçer) vb. ölçü kontrol aletleri,
– Gaz analiz cihazları,
– Parça temizleme cihazları,
– Temizlik fırçaları,
– Alıştırma macunları (pastaları).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen ve mekanik problemleri çözebilen,
– Şekil ilişkilerini görebilen,
– El ve parmakları ustalıkla kullanabilen,
– Göz ve eli eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
– Parmak ile hissedip konum ve şekil tayin edebilme yeteneklerine sahip,
– Bir sorunu derinliğine araştırarak çözmekten hoşlanan, yeniliklere açık,
– Temiz ve titiz,
– Görme ve işitme organları sağlam kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dizel Motor Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcıları tamir atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı kirli ve yağlıdır. İş sırasında ayakta durma, eğilme, diz çökme gibi davranışlar gerekebilir. Kişi çalışırken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir. Zaman zaman müşterilerle ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları otomobil tamir ve bakım servislerinde, motorlu taşıt imal eden işletmelerde, yedek parça üreten işletmelerde, küçük araç tamir ve bakım atölyelerinde çalışırlar. Özellikle oto sanayi ve oto yan sanayinin gelişmiş olduğu illerde ve motorlu araç kullanımının yaygın olduğu büyük illerde iş bulma olanağı fazladır. Belirli bir deneyim ve bilgi düzeyine ulaşan ve ustalık unvanına sahip kişiler gerekli sermayeyi sağladıklarında kendi işyerlerini kurabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinin “Motorlu Araçlar Teknolojisi” alanı “Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

– Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
– Mesleğin eğitimi, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası kapsamına alınmış olup, çıraklık eğitiminde haftanın 1 günü kurumsal (teorik), diğer günlerde ise işletmelerde uygulamalı (pratik) eğitim verilmektedir.
– Çıraklık eğitiminde, Türkçe, Din Kültürü, Meslek Ahlakı, Sosyal Bilgiler gibi temel derslerin yanında; dizel motorları, pompa-enjektör ayarcılığına ilişkin temel bilgiler, kontrol, ayar, parça değiştirme, arıza bulma, bakım ve ayarcılıkla ilgili takım-tezgah ve araçlarının uygun koşullarda doğru olarak kullanılması vb. konular verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Mesleki eğitim merkezinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere işveren tarafından ücret ödenir.
– Eğitim süresi içerisinde adayların iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları yapılmakta, sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
– Mesleki eğitim sonrasında asgari ücretin en az 2 katı tutarında bir ücret almaktadırlar, kişinin deneyimi ve işverenlerle yapılacak anlaşmayla, bu ücret daha fazla da olabilmektedir,
– Kendi işyerlerini kuranların, piyasadaki iş kapasitesine bağlı olarak gelirleri değişmekle birlikte, daha yüksek bir gelire sahip olabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Mesleki Eğitim Merkezleri,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here