Doğalgaz tesisat teknisyeni

Doğalgaz tesisatının, bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kombi, kalorifer kazanı vb.) kadar projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve kullanıma hazır hale getiren kişidir.


GÖREVLER

– Doğalgaz çalışmalarında teknik emniyet tedbirlerini alır,
– Kurulacak olan doğalgaz sisteminin plan ve şemalarını okur,
– Regülatörlerin montaj işlerinde karşılaşılan problemleri çözer,
– Polietilen boruların kaynak döşemesini yapar,
– Çelik hat boru kaynağını, kontrolünü, döşemesini yapar,
– Çelik hat borularının korozyona karşı korunması için gerekli önlemleri alır,
– Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında; ön hazırlık çalışmalarını yapar, teknik emniyetle ilgilenir,
– Doğalgaz sayaçlarının; periyodik kontrollerini, okunmasını ve bakımını yapar,
– Kontrolsüz gaz çıkışları ve yangınlarına karşı arızanın onarımını yapar ve rapor eder,
– Doğalgazın binaya nasıl ve nereden alınacağını tayin eder ve karar verir,
– Yapıların iç dağıtım şebekesini oluşturur ve gaz borularını tekniğine uygun döşer,
– Yaptığı gaz tesisatını test ederek kaçaklarını giderir,
– Baca çekiş testlerini yapar,
– Havalandırma menfez ve kanallarının yerlerini belirler ve monte eder,
– Kazan dairelerinde gaz boruları ile gaz yolu armatürlerinin nasıl döşenmesi gerektiğini tasarlar ve yapar,
– Doğalgazla çalışan kazanların işletilmesini ve bakımını yapar,
– Doğalgaz tüketim cihazlarına ait elektrik devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar,
– Baca gazı ölçüm cihazlarını kullanarak yanma sonucu meydana gelen ürünleri ölçer ve cihaz alev ayarlarını yapar,
– Doğalgaz tüketim (yakıcı) cihazların montajını fonksiyon şemasına göre bakım ve onarımını yapar,
– Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Elektrik kaynak makinesi,Matkap tezgahı, Hidrolik demir testere tezgahı, Sütunlu zımpara taşı tezgahı, Bakır boru işleme takımı,Lehim takımı, Çelik boru bükme makinesi, El breyzi, Kenet makinesi,Rulo makinesi,Demir, kurşun ve bakır borular,Elektrik el breyzi,Oksijen-asetilen takımı,Gaz kaçak arayıcısı,Gaz basınç regülatörleri,Gaz sayaçları,Sızdırmazlık malzemeleri (macun, keten, özel dolgu malzemeleri),Ayaklı ve tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi,Eğeler, keskiler, gönyeler,Tenekeci makası,Su terazisi,Boru anahtarları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Doğalgaz Tesisat Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
– Ellerini ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
– Bedenen güçlü ve sağlıklı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri; binalar, kazan daireleri gibi kapalı ortamlarda bazen, açık havada ve ayakta çalışmak durumundadırlar. Çalışma ortamı genellikle tozlu ve gürültülüdür. Doğalgazın patlayıcı ve zehirleyici özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Endüstri Meslek Liselerinin “Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz)” bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu isimde dal bulunmamaktadır. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı altında Soğutma Sistemleri, Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Sıhhi Tesisat , Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Gaz yakıcı Cihazlar dallarında eğitim verilmektedir.Bakınız genel eğitim-öğretim dosyaları.Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine giriş için;
-En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Endüstri Meslek Liseleri “Tesisat Teknolojisi” bölümü bünyesinde eğitim süresi I. ve II. yıl ortak program, III. Yıl ve IV. “Isıtma Doğalgaz Tesisatı” ihtisas programı olmak üzere 4 yıldır. Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra bu bölümde öğrencilere; konutlar, işyerleri ve diğer sosyal tesislerde kullanılan doğalgaz, sıhhi ve ısıtma tesisatı ile ilgili tesisat, montaj, bakım-onarım ve kullanımı hakkında mesleki bilgiler kazandırılmaktadır. Öğrenciler III. Sınıftan itibaren istekleri doğrultusunda ısıtma-sıhhi tesisat yada ısıtma-doğalgaz tesisatı ihtisas alanlarına ayrılmaktadırlar.Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri, doğalgaz sektöründe üretim yapan fabrikaların teknik servislerinde çalışabilecekleri gibi bu sektörde hizmet veren özel firmaların doğalgaz tesisatı döşeme ve servis bölümlerinde de çalışabilirler.
– Ayrıca, kendi işyerlerini açma imkanına da sahiptirler.
– Çalışma alanı yeni ve genişleyen bir meslektir. Doğalgaz projesinin büyük şehirlerde tüm semtlerde ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir. Toplu ısınmadan bireysel ısınmaya geçiş, kat kaloriferlerinin yaygınlaştırılması, bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.
Doğalgaz Tesisat Teknisyenleri işe yeni başlamaları halinde asgari ücret düzeyinde yada 2 katı oranında gelir elde ederler. Ancak kazanılan bilgi birikimi ve edinilen deneyime paralel olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar ücret alabilmeleri de söz konusudur. Tecrübeleri, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre ücrette değişiklik olabilmektedir. Kendi işyerlerini açmaları halinde de asgari ücretin en az 4-5 katı kadar kazanç elde edebilmektedirler.


MESLEKTE İLERLEME
Daha önceki yıllarda meslek liselerinin “Tesisat Teknolojisi” bölümlerinden mezun olanlar istedikleri taktirde, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, İklimlendirme-Soğutma, Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puanı almaları ve Enerji Öğretmenliği ile Tesisat Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here