Doğramacı-ahşap doğramacı mesleği

Ahşap doğrama imalatı teknisyeni
ahşap doğramacı

Doğramacı-ahşap doğramacı olmak

Doğramacı-ahşap doğramacı olmak
Doğramacı-ahşap doğramacı nasıl olunur

Doğramacı-ahşap doğramacı mesleği hakkında bu yazımıda sizlere, ahşap doğramacı nasıl olunur, ahşap doğramacı mesleği hakkında bilgi vereceğiz.

Doğramacı-ahşap doğramacı nedir?

Bina ve inşaatların, sahne ve stüdyoların, gemilerin, kayıkların, uçakların, kamyon karoserlerinin vb. ağaç kısımlarını (kapı, pencere, merdiven, pano, kepenk, ağaç lambri vb.) yapan ve yerine takan kişidir.

Doğramacı-ahşap doğramacı ne iş yapar?

 • – Binaların kapı ve pencere çerçevesi kaplamaları ile lambriler gibi iç ve dış sabit eşyaların hazırlama ve kurma işlerini yapar,
 • – İnşa ve tamir halinde bulunan gemilerde güverte salonları, kaptan köprüleri, dümen dolapları, tavan pencereleri, korkuluklar, dolaplar ve ranzalar gibi ahşap kısımları inşa eder, kurar ve monte eder,
 • – Uçağın ahşap kısımlarını inşa, monte ve tamir eder,
 • – Tiyatro temsilleri ve sinema prodüksiyonları için gerekli ahşap sahne, teçhizat ve eşyayı imal eder, kurar ve tamir eder,
 • – Ayrıca, maden ocaklarının, yer altı ve yer üstü iskelelerini, ağaç köprü ve rıhtımların doğrama işlerini yapar,
 • – Yüzeylere tahta kaplama ve lambri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 1. – İşe uygun kereste,
 2. – Doğramacılıkta kullanılan yarı mamul ve hazır malzemeler,
 3. – Doğrama tezgahı, testere makineleri, planya, kalınlık makinesi, delik makinesi, ağaç torna makinesi, şerit bileme makinesi, planya bıçağı bileme makinesi, şerit kaynak makinesi gibi tezgah ve makineler,
 4. – Çeşitli rendeler, kalem, çizecek, çeşitli gönyeler, kerpeten, tornavida, eğe ve törpüler, çekiçler, metre, biz, takım dolabı, matkap; matkap kolu ve uçları, tokmak, keser, çivi gibi alet ve malzemeleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 • – Normal düzeyde genel yeteneğe,
 • – Göz ve eli eşgüdümle kullanabilme ve şekilleri algılama yeteneğine,
 • – Dört işlemle çabuk hesaplama becerisine,
 • – Ayakta durabilecek, ağır eşya kullanabilecek güce,
 • – Düzenli, tertipli çalışma, bir işi belli bir sıra ile yapabilme alışkanlığına sahip kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Doğramacılar mobilya ve ağaç doğrama atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı talaş tozları, cila kokuları ile yüklüdür. İş ayakta yapılır. Çalışırken ağır eşya kaldırmak gerekebilir. Doğramacı malzeme ile çalışır ve genellikle beden gücünü kullanır. Çalışma ortamında; müşterilerle, mühendislerle, meslektaşlarıyla, işyerinde çalışan diğer personelle, kaynakçılarla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 • – Meslek elemanları mobilya ve dekorasyon ile ağaç mamuller işleme fabrikalarında da çalışabilirler.
 • – Meslekte, genelde iş bulma olanağı yüksektir.
 • – İnşaat doğramacılığı alanında alüminyum ve plastik doğramacılığın artış göstermesi, iş kapasitesinin biraz azalmasına sebep olmakla birlikte, yine de, ahşap doğramacılığı alanında iş bulma olanakları bulunmaktadır.
 • – Özellikle, ahşap dekorasyon alanında uzmanlaşarak çalışan kişilerin ücretleri daha yüksek olabilmektedir. İş bulma olanakları bakımından, bu alanda gelişmeler görülmektedir.
 • – Girişimcilik özelliği olan kişiler, kendi işyerlerini kurarak, kendi adlarına da çalışma olanağı bulabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Ağaç İşleri” alanı “Doğramacılık” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Ahşap Teknolojisi” alanı “Ahşap Doğrama” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Doğramacı-ahşap doğramacı nasıl olunur?

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

 • – En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
 • – 14 yaşını doldurmuş olmak,
 • – Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
 • – Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
 • Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Doğramacılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Meslek liselerinde eğitimin süresi ise 4 yıldır.
Mesleki eğitim merkezlerinde haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.
Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında; Türkçe, Matematik, Toplam Kalite Yöntemi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi Teknik Resim, Meslek Resmi ve Meslek Bilgisi dersleri verilmektedir.
Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra Toplam Kalite Yönetimi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik ile İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.
Teorik olarak verilen bilgilerin, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

 • – Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
 • – Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
 • – Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
 • – İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 • – Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30’ndan az olmamak üzere (Çoğu zaman asgari ücret düzeyinde) işveren tarafından ücret ödenmektedir.
 • – Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
 • – İşverenle işçinin pazarlığına bağlı olarak ücret belirlenmektedir.
 • – Bu ücret net asgari ücretin en az iki katı düzeyindedir.
 • – Ayrıca, meslekte kendi işini kurup çalışanların ücretleri daha yüksek olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • – İlgili Eğitim Kurumları,
 • – Meslek Elemanları,
 • – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
 • – Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here