Döküm teknikeri

Döküm işletmelerinde; ergitilen metallerin hazırlanmış kalıplara dökülmesini ve istenen şeklin verilmesini, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizlettirip kullanılır hale gelmesi ile ilgili işlemleri yürüten kişidir.


GÖREVLER


”¢ Döküm yolu ile elde edilecek parçanın, kullanılacağı yere göre, hangi metal veya alaşımdan hangi miktarlar kullanılarak yapılması gerektiğine karar verilmesi,
”¢ Kum kalıplarının hazırlanıp döküme hazır hale getirilmesi,
”¢ Döküm parçanın mikro yapısını bilerek mikroskop ile malzeme tayini yapılması,
”¢ Metallerin teknolojik bilgilere göre ergitilmesi veya alaşımların hazırlanması,
”¢ Ergitilmiş metalin veya alaşımın daha önce hazırlanmış kalıplara dökülmesi,
”¢ Dökümü yapılan parçadan, fazla kısımların temizlenmesi ve işlemeye hazır hale getirilmesi ,
”¢ Dökülen parçanın analiz hesaplarının tutulması,
”¢ Plak model üretilmesi, ile ilgili işlemleri yürütür


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
”¢ Çeşitli makine parçaları modelleri,
”¢ Kurutma fırını,
”¢ Ergitme ocakları,
”¢ Püskürtmeli temizleme makineleri,
”¢ Basınçlı hava musluğu,
”¢ Kalıpçı küreği, kaşığı, şiş,
Ӣ Kum eleme makinesi,
”¢ Kum hazırlama ve tavlama makineleri,
Ӣ Bilgisayar,Mikroskop,
”¢ Kalıplama makineleri, kalıp bozma makineleri,
”¢ Körük, hava kompresörü,
”¢ İş temizleme makineleri,
”¢ Alaşım elementleri,
”¢ Bakır makas,
”¢ Pirometre (metal sıcaklığını ölçer),
”¢ Basınçlı hava muslukları,
”¢ Su üfleyicisi,
”¢ Tandiş ve sürekli döküm makinesi.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Dökümcü olmak isteyenlerin;
”¢ Sayılarla akıl yürütebilme gücüne,
”¢ Güçlü bir fiziksel yapıya sahip,
”¢ El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
”¢ Şekil, çizim ve uzay ilişkilerini görebilme gücü yüksek,
”¢ Fizik ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma sırasında çok dikkatli olmak gerekir, aksi halde yanma tehlikesi vardır. Döküm teknikerleri döküm yapılacak parçaları çizenlerle, modelcilerle ve parçayı işleyenlerle iletişim halinde çalışırlar


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Döküm teknikerleri fabrikalarda, dökümhanelerde, özel sektör veya kamuya ait olan, endüstriyel seri üretim yapan büyük işletmelerde (Demir çelik fabrikaları gibi), küçük ölçekli-orta ölçekli dökümhanelerde, çalışabilecekleri gibi gerekli makine alet ve malzemelere sahip olmak koşuluyla kendi işyerlerini de kurabilirler.
Eskiden erkeklerin çalıştığı döküm dalında kadınlarında çalıştığı görülmektedir. Özellikle izabe denilen dökümcülere alaşım yapma ve ergitme bölümlerinde kadınlar rahatlıkla çalışabilmektedirler. Döküm Teknikerinin iş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin Eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının döküm bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Döküm, ön lisans programına sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olanlar “Döküm” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
4 yarıyıl (2 yıl) boyunca teorik ve uygulamalı ders eğitimi yapılır. Yıl sonlarında ise 8 haftalık endüstriyel staj eğitimi işletmelerde gerçekleştirilir.
1.Yılda: Matematik, Genel İletişim, Döküm Materyalleri teknolojisi, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Kimya, Teknik Resim, Meslek Resmi, Fen Bilgisi, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi dersler görülür.
2 .Yılda : Bilgisayar Uygulamaları, İstatistiksel Kalite Kontrolü, Meslek ve Döküm Resmi, Döküm Metalürjisi, Kalite Kontrol, Üretim Kontrolü, İş Uygulama ve Denetim Çalışmaları, Mesleki İngilizce gibi dersler görülür


MESLEKTE İLERLEME
Döküm ön lisans programını başarı ile bitirenler gerekli şartları taşımaları halinde ÖSYM’nin belirlediği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alabilmektedirler.
Kamu sektöründe çalışan teknikerler bulundukları derece ve kademeye göre ücret almakta olup, bu ücret ortalama olarak net asgari ücretin 2-3 katı civarındadır.
Özel sektörde ücretler işletme politikalarına göre farklı olmakta ve görüşmeye göre belirlenmektedir. Tecrübe ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. İlk işe girişte tecrübesiz bir döküm teknikeri asgari ücretten biraz fazla kazanmakta, ücreti; gösterdiği başarıya ve edindiği deneyime bağlı olarak artmaktadır. Ücret asgari ücretin 3-5 katına ulaşabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
”¢ İlgili Eğitim Kurumları,
”¢ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
”¢ Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here