Dökümcü

Yüksek fırından gelen sıvı piki (dökme demiri), istenilen kalitede çeliğe dönüştürmek için gerekli işlemleri yapan kişidir.


GÖREVLER


– Ocaktan alınan ergimiş madeni, potalar vasıtasıyla döküm mahalline taşır,
– Potalar üzerindeki cürufu alır,
– Derecelerdeki tutucu yollukları tutuşturur,
– Madeni belli bir yükseklikten belli bir kalınlıkta ve seri olarak kalıba döker,
– Konvektörden çıkan artık maddeleri temizler.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Konvektör,
– Pota ve tandişler,
– Kireç, ferro alyaylar, hurda, sıvı pik,
– Döküm kalıpları,
– Gezer pota kumanda tablası,
– Vinç sapanı,
– Ergimiş metal malzemeler,
– Gözlük.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Dökümcü olmak isteyenlerin,
– Bedenen güçlü, dayanıklı, ayakları ve kolları sağlam,
– Ellerini ustalıkla kullanabilen,
– Göz-el eşgüdümü ve tepki hızı yüksek,
– Alet, makine ve metallerle çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı kimyasal gazlı, tozlu ve nemlidir. Çalışırken alet, malzemelerle ve metallerle uğraşılır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek ile ilgili hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağı olup, erkeklere özgü bir meslektir.
Meslekle ilgili maden cevherinin çıkarıldığı yerlere yakın ve belirli bölgelerde toplanmış durumdadır.
Oldukça ağır iş koşulları olması sebebiyle meslek elemanları zor yetişmektedir.
Meslek elemanlarının başlıca çalışma alanları:
– Demir Çelik Sanayii,
– Haddehaneler,
– Dökümhanelerdir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Döküm Teknolojisi” alanı “Dökümcülük” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Metalurji” alanı “Döküm” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğinin eğitim süresi; mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra 1,5 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitimin süresi 4 yıldır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir. Meslek eğitimi esnasında “Çıraklık Eğitimi Programı”nda yer alan genel bilgi dersleriyle beraber meslekle ilgili dersler alınmaktadır. Meslekle ilgili teorik ve pratik eğitim iç içe olup, öğrencilerin meslek dallarında yeterlilikleri bir bütünlük içinde sağlanmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 3 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.Ayrıca”, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesinin alınması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi esnasında, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince öğrenciler, asgari ücretin %30 ‘ undan az olmamak üzere işverenden ücret alırlar.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
Meslek elemanları asgari ücretin 3-4 katı oranında kazanç temin edebilmektedirler.
Alınan bu ortalama ücret işyerinin kapasitesine, iş yoğunluğu ve ilgili meslek elemanının iş başarısı ve tecrübesine göre artabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Meslek Elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

  1. Hazırlayan arkadaşın eline sağlık, bende döküm bölüm(Metalurji Alanı) öğretmeni olarak ;
    Dökümcülük: Maden ve alaşımları ergiterek önceden hazırlanan kalıplara dökerek şekillendirme sanatı olarak tanımına katkıda bulunmak istiyorum.
    Ali Fuat KÖSE
    Atatürk End. Meslek Lisesi Karabağlar / İZMİR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here