Döşeme ve duvar kaplamacısı

Yapıların iç ve dış yüzeylerini çeşitli yapı malzemeleriyle (karo-fayans, PVC, kağıt, mermer, seramik vb. ile) kaplayarak güzelleştiren kişidir.


GÖREVLER
– Proje ve diğer şartnameleri inceler,
– Kaplama yapacak yüzeyi düzenler,
– İşlem yapılacak yüzeylere yapıştırma işlemi için gerekli olan harcı ya da yapıştırma elemanlarını sürer ve malzemeleri istenilen biçim ve şekilde sabitler,
– Yüzey üzerinde gerekli girinti ve çıkıntıları yapar,
– Döşeme ve kaplama üzerinde kalan toz kir vb. temizler,
– Mesleği ile ilgili malzemelerin hazırlanması, taşınması ile ilgili araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Tesviye betonu,
– Mala, çekiç, pense,
– Kireç, çimento, alçı, kil, kum,
– Seramik, karo, duvar kağıtları,
– Metre, gönye,
– Kesme makinesi,
– Su terazisi,
– Yapıştırırcılar ve makas.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
– Uzun süre ayakta ve eğilerek çalışmaya uygun bir bedene sahip,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilen,
– Renkleri ayırt edebilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
– Çalışma ortamı genellikle içeride olmakla beraber zaman zaman dışarıdadır.
– Ortam aydınlık, tozlu ve mevsim şartlarına göre sıcak veya soğuk ve rutubetlidir.
– Çalışırken alet ve malzemelerle uğraşılır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İnsanlar yaşamlarını sürdürmek, varlıklarını dış etkenlerden korumak ve barınmak için meskenler yapmışlar ve daha sonrada bu meskenlerin daha kullanışlı hale gelmesi ve güzelleşmesi için döşeme ve kaplama işlemleri yapmışlardır. Dolayısıyla bu mesleğin iş imkanları inşaat sektörü ile iç içedir.
İnşaatların bol, gelişmeye açık yerleşim birimlerinin ve mevsim şartlarının ılıman olduğu yörelerde sürekli iş olurken, bir kısım bölgelerde mevsimliktir.
İnşaat firmalarının yurtdışı bağlantıları bu meslekteki elemanlar için iş fırsatları demektir. Bu meslekte çalışanların hemen tamamına yakını bir işyerine bağlı olmaktan çok, bireysel olarak iş yapmakta ve ilgilerle direk veya inşaat şirketleri kanalı ile bağlantı kurmaktadırlar.
MESLEK EĞİTİMİNİNVERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “İnşaat Teknolojisi” alanı “Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı” dalında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Döşeme ve duvar kaplamacılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
– Eğitimin teorik dilimi haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, pratik dilimi ise haftada 5 gün çıraklık sözleşmesi yapılan işyerlerinde verilmektedir. Teorik eğitim ile pratik eğitim birbirine paralel olarak düzenlenmesine çalışılmıştır.
– Eğitim süresince öğrenciler; her çıraklık eğitim programında ortak olarak alınan genel bilgi derslerinin yanı sıra, 3 yıl süren “Meslek Bilgisi, Teknik Resim, Meslek Resmi” derslerini almaktadır.
Mesleğin teorik eğitim konuları:
Meslek Bilgisi Dersi :
İşyeri güvenlik kuralları, tesviye betonu yapım teknikeri, çeşitli döşeme kaplamaları, merdiven kaplamaları (mozaik, mermer, karo-seramik) tezgah kaplamaları,
Malzeme Bilgisi Dersi:
Tabii, suni, ve kimyasal yapı malzemeleri, yapı malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile elde edilmesi, döşeme ve duvar kaplamacılığı malzemeleri ile ilgili standartlar,
Teknik Resim Dersi:
Teknik resmin önemi ve amacı, teknik resim araç ve gereçleri, geometrik çizimler, dikmelerin çizimleri, izdüşümler ve görünüş çıkarma, kesit görünüşler,
Meslek Resmi Dersi:
Resimlerin taranması, resimlerde kullanılan işaret ve semboller, duvar üzerine kaplama çizimleri, döşeme üzerine kaplama çizimleri, basit bir bina proje çizimi ve projenin okunması.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı yasa gereği, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere işveren tarafından ücret ödenmektedir.
Eğitim gören öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
Yapılan işin ücreti metre kare ücreti, yevmiye veya iş bitimi toplu olarak anlaşma çerçevesinde alınmaktadır. Yapılan işin bir kısmı lükse girdiğinden alınan ücrette yükselebilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Mesleki Eğitim Merkezleri,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here