Drywash bayilik

DryWash franchisee iki şekilde olmaktadır. Bunlardan birisi makineli yatırım olan komple tesis diğeri makinesiz bir yatırım olan toplama merkezi şeklindedir.

Komple Tesis: Kuru temizleme ve yıkama hizmetlerine yönelik tüm işlemlerin yapılabileceği bir makine parkurunu içeren tesis tipidir. Makine yatırımının franchisee tarafından yapıldığı bu sistemde DryWash konseptinde yer alan ve yatırımın yapılacağı bölgeyi de dikkate alarak hazırlayacağı makine-ekipman listesini yatırımcıya sunar.  Franchiseeye olan desteğini bu noktadan itibaren başlatmaktadır.
Toplama Merkezi: Makine ekipman içermeyen ve kayıt-kabul, markalama, kontrol ve teslim işlemlerinin yapıldığı butiklerdir. Üretime ilişkin tüm işler merkezi tesisimizde yapılır.

 


Sponsorlu Bayilik Teklifi

Panino Pizza Bayilik

Nakit ihtiyacı Nedir, Leasing Yapılabiliyor mu?
Yapılacak yatırımın tutarı tesis tipine göre değişiklik göstermektedir. Makineli komple bir tesis için göze alınacak yatırım tutarı yaklaşık yatırım bölgesine göre değişmekle birlikte (Çift makine, tek makine, tesis büyüklüğü gibi) 110 bin ila 140 bin Euro arasında değişmektedir. Bu bedel içerisine makine ekipmanlar, tesisat, konsept, DryWash kuru temizleme programı, isim hakkı bedeli dahil olmaktadır.
Bu büyüklükte bir yatırım için yatırımcının bankalar ile olan ilişkisine bağlı olarak %60-75 oranında leasing kullanılabilmektedir. Leasing yapılamayan miktar ise nakit ihtiyacını oluşturmaktadır. DryWash olarak makinalı tesislerde isim hakkı bedeli 15.000 Euro talep etmekteyiz.
Makinesiz bir toplama merkezi için ise yaklaşık yatırım tutarı tutulacak yerin büyüklüğü, hava parası gibi etkenlere bağlı olarak 10 bin ila 25 bin Euro arasında olmaktadır. Bu tutarın içerisine konsept, elbise muhafaza sistemi, DryWash kuru temizleme programı, isim hakkı bedeli dahildir. Toplama merkezlerimiz için ise isim hakkı bedeli 5.000 Euro olup 1 kereye mahsus alınmaktadır.
Burada ise bankalar ile olan ilişkiye bağlı olarak kredilendirme yapılabilmektedir.

DryWashTarafından Verilen Destekler Nelerdir?
Yer analizi, fizibilitesi ve seçimi,
Eğitim desteği
Reklam desteği (Tasarım ve ajans masrafları DryWash, Matbaa vb masraflar Franchiseeye ait)
Kurulum sırasında projelendirme ve makine ekipman alımında destek
Rakipler ile rekabette fiyat ve kampanya desteği
Makine ekipmandan matbaa konusuna kadar tedarikçi desteği (Franchisee kendi tedarikçilerini kullanabilir ancak kurumsal kimlik kitabına uyulması zorunludur)
Müşteri hizmetleri desteği
Kurumsal pazarlama desteği
Denetimler ile işin doğru yapılması konusunda tavsiye ve destek
Markayı ve itibarı koruma güvencesi
Yeni teknolojilerin takibi, bilgilendirilmesi ve adapte edilmesi konusunda eğitim ve destek
Yasal izinlerin alınması konusunda yardım ve destek
Eleman temin ve eğitimi konusunda destek

Daha Önceden Sektörel Bilgi ve Tecrübeye sahip Olmam gerekiyor mu?
Bu konuda değerlendirmeler yatırım tipine ve yatırım bölgesine olan talebe göre değişmektedir. Aynı yatırım bölgesi için birden fazla franchisee talebi olması durumunda sektör hakkında bilgisi olan yatırımcı öncelikli tercih olmaktadır. Ancak hiçbir franchising anlaşmamızı bugüne kadar sadece tek başına bu kriterden dolayı bir yatırımcıya vermiş değiliz. Zaten bilgi sahibi olmayan yatırımcıda firmamızın danışmanları ve uzmanları tarafından her türlü konuda eğitilmektedir.
Sektörel bilgi daha çok makineli yatırım için aranmaktadır. Makineli yatırımda bu kriterin aranmasının sebebi ise tüketicilerin alacağı hizmeti birebir söz konusu yatırımcıdan almasıdır. Yatırımcının konu hakkında bilgisi yok ise her türlü eğitime ve denetlemeye rağmen küçükte olsa bir hata riski olabilmektedir. Hatalar ise yatırımcıdan çok markaya yansımakta konu ile hiçbir ilgisi olmayan diğer tesis ve franchiseelerimizde bundan olumsuz etkilenmektedir.
Bu nedenle Sektörel bilgisi olmayan yatırımcılar için önerimiz bir toplama merkezi ile başlayıp 1,5-2 yıllık bir periyodun sonunda hem tarafların birbirini tanımasına hem de iş hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmasına bağlı olarak makineli yatırma geçiş kararının değerlendirilmesidir.
Toplama merkezi türü franchiseelerde ise yatırımcının sektör hakkında bilgisi olmasa bile kendisine gerekli eğitimler tamamlanıp, firmamızı temsile yeterlilik kazanana kadar personel desteği sağlanmaktadır.Â

Yer Seçimi Nasıl Oluyor?
Yer seçimi iki türlü olmaktadır. Birincisi yatırımcının önerisi ve DryWashın onayı ile ikincisi DryWash’ın tespit ettiği ve franchisee kararı verdiği bir bölgenin yatırımcı tarafından onaylanması ile.
Ancak bu konuda yer seçimini kim yaparsa yapsın detaylı bir araştırma ve fizibilite yapılmaktadır. Fizibilitenin uygun çıkması durumunda yatırım kararı için diğer konuların araştırılması ve görüşülmesine geçilmektedir. Aksi takdirde alternatif bölgelerin tespiti için bir çalışma yapılmakta ve her iki tarafın mutlu olacağı anlaşmalara zemin hazırlanmaktadır.

Yetişmiş Personel Desteği Veriyor musunuz?

Yetişmiş personel konusu sektörümüzün en önemli sıkıntılarından birisidir. Çünkü maalesef henüz bu sektöre yönelik bir okul yoktur
Mevcut personel bilgi bankamızda franchiseemize uygun bir personelin olması durumunda tarafları görüştürerek yardımcı olmak yoluna gitmekteyiz. Eğer franchiseemiz kendisi bir personel alımı yapıyorsa DryWash bu konuda zaten gerekli denetlemeyi yapmakta; Sektörel olarak bilgiye sahip olsa bile DryWashnormları konusunda eğitime tabi tutmaktadır.

Eğer sektör konusunda bir bilgisi yoksa toplama merkezleri için ilk etapta 15 günlük yoğun eğitim programı sonrasında işbaşı yaptırılıp, her hafta belirli sürelerle eğitime devam edilmektedir. Ancak makineli tesisler için üretim personeli alımı konusunda DryWash merkez mutlaka onay sürecinden geçirmekte yeterliliği olmayan personeli hiçbir makineli DryWash tesisinde çalıştırmamaktadır. Bunun nedeni üretim personelinin 15 -30 günde yetiştirilmesinin mümkün olmaması ve işimizin hata kabul etmemesidir. Üretim personeli yetiştirmek en hızlı şekilde bile 1 yıldan daha kısa sürede doğru biçimde olmamaktadır.

DryWash Sistem Farklılıkları Nelerdir?
DryWashash makine ekipmanı temini Kuru Temizleme ve Yıkama Hizmetlerini bireysel, kurumsal ve online olarak sunan bir kuruluştur.
Makine ekipman konusu gerçekten önemli ve teferruatlı bir konudur. Bir makineyi ithal etmek ile konu bitmemektedir. Tesislerimiz hizmet üreten yerlerdir ve bu hizmetler söz konusu makine ekipmanlar ile üretilmektedir. Sektörümüzde ise işimizin özelliği nedeni ile hizmetin aksaması çok kabul edilebilir bir durum değildir. Makine konusunda ise hizmetin aksamasının önüne geçmek ancak iyi bir teknik servis hizmeti ve iyi bir yedek parça stoku ile olmaktadır. Bu sebeple biz makinelerimizi kendimiz ithal edip satmak veya  yeterli yedek parça stoku ve teknik servisi olan tedarikçimiz ile yürütmekteyiz.
Bu nedenle de yatırım sırasında sözleşmede belirtilen isim hakkı bedeli ve makine yatırımı dışında hiçbir maddi talepte bulunmuyoruz.
DryWash olarak gerek makine temini şeklinde gerekse konsept ve diğer işlerin yapılmasında ihtiyaç olan tedarikçiler konusunda yatırımcıları sıkıntıya sokacak zorlamalarda bulunmuyoruz.
Burada aradığımız tek ölçüt kurumsal kimliğimize uygunluktur.

Bunun yanında DryWashın tesislerinde DryWash kuru temizleme programı ile tam bir otomasyon sağlanmaktadır.Â

Franchisee Sınırlamalarınız Nelerdir?
DryWash olarak Franchisee verirken bazı konularda hiçbir şekilde esneklik ve toleransımız bulunmamaktadır. Bunun nedeni esneklik ve toleransın olmadığı konuların direkt marka ve iş kalitemiz ile ilgili olmasıdır.
DryWash olarak yalnızca kendimize ait yerlerin değil  franchiseelerin de haklarını korumak en önemli görevlerimizden biridir. Çünkü biz franchiseelerimizi kendimizden farklı görmüyoruz, kendimizi ve franchiseelerimizi bir ekibin üyesi olarak değerlendiriyoruz. Başarı ekip işidir. Ekibin hakları korunmadı zaman başarıya ulaşan ve koruyan ekibi muhafaza etmek mümkün değildir.
Bu nedenle aşağıdaki konularda kesinlikle esneklik ve tolerans tanımamaktayız;
Aynı bölgede birbirinin gelirini etkileyecek biçimde iki franchisee verilmemektedir.
Kurumsal kimliğimiz tam olarak uygulanmaktadır.

Bugüne kadar hazırlanmış, yayınlanmış ve uygulanmakta olan Dry w Normları yanında bundan sonra hazırlanıp, yayınlanacak tüm normlara da kesinlikle uyulmasını zorunlu tutulmaktadır.
DryWash isminin geçeceği hiçbir materyal, reklâm, broşür web sitesi, e-mail merkezin yazılı onayı alınmaksızın kullanılamamaktadır. Bunların kullanılabilmesi için öncelikle merkezin kurumsal kimliğe uygunluk onayı vermesi gerekmektedir.

Sektör Hakkında-Sektörün Geleceği?

Çalışan nüfusun artması, tekstil çeşitleri ve özelliklerinin gelişmesi, şehirleşme, daha bakımlı giyinme ihtiyaç ve isteği gibi koşullara bağlı olarak kuru temizleme sektörü her geçen gün biraz daha hızlı büyümektedir.
www.drywash.com.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here