Ekonomist nasıl olunur

Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.


GÖREVLER


Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar.


- Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak karı hesaplayarak fiyatını belirler,
-Â İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler,
- Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler,
- Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir,
- Enflasyon, kar oranları, istihdam ve  enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Çeşitli konularda yazılmış kitap, dergi, istatistiki bilgileri içeren kaynak yayınlar,
- Çeşitli büro malzemeleri,
- Muhasebe defteri ve gerekli dokümanlar,
- Faaliyet alanına giren konularda kullanılan çeşitli evrak ve belgeler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ekonomist olmak isteyenlerin;
- Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Araştırma ve incelemeye meraklı,
- İletişim ve işbirliğine açık
kimseler olmaları gerekir.
Ayrıca, yaratıcılık bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ekonomistler, görev yaptıkları kurumlarda büro ortamında çalışırlar. İşletmeci, maliyeci, istatistikçi gibi diğer araştırmacı ve uygulayıcılarla işbirliği yaparlar. 


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda “Uzman” olarak, özel ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.
- Çalışma alanları çok geniştir. Özellikle, yabancı dil ve bilgisayar kullanmasını bilen elemanların, iş bulma olanakları çok daha iyidir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler  Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve İktisat Fakültelerinin “İKTİSAT veya EKONOMİ” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İktisat”, “Ekonomi” lisans programları için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İktisat”, “Ekonomi” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Alan/Dal/Bölüm mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre  daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
- Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Borsa ve Finans, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Dış Ticaret, Emtia Borsası, İthalat–İhracat, Para ve Sermaye Yönetimi, Uluslararası Ticaret/ Uluslararası Ticaret Yönetimi ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde “İktisat” ve “Ekonomi” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrenciler:
-İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Genel Muhasebe, İktisadi Sistemler, Çalışma Ekonomisi, İktisadi Planlama, İktisadi Düşünceler Tarihi, İstatistik, Tarım Ekonomisi, İktisadi Büyüme Teorileri, Sanayi Ekonomisi, İşletme, Para Politikası, Ekonometri, Türkiye İktisat Tarihi, Kalkınma Ekonomisi, Maliye Politikası, Devlet Bütçesi, Uluslararası İktisat Politikası, Mali Analiz Teknikleri, Kamu Yönetimleri, Davranış Bilimleri, Türk Vergi Sistemi, Büyüme Teorileri, Türkiye’nin İdari Yapısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Konjonktür ve Tahmin, Yatırım Proje Değerlendirmesi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Türkiye Ekonomisi gibi mesleki konularda dersler almaktadırlar.
-Ayrıca, Matematik, Toplumbilim, Hukuk, Yabancı Dil, Bilgisayar, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler de okutulmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.
Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisini alabilirler.
Çalışma alanları çok geniş ve kapsamlı olduğundan, bu meslek elemanlarının almış oldukları ücretler de değişiktir. Devlet memuru olarak çalışanlar, yasalarla belirlenen ücreti almaktadırlar. Özel sektörde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler. Ancak ücret düzeyi asgari ücretin 2 katından daha fazla olmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here