El sanatları öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, dekoratif ürünler, çiçek yapımı ve el sanatları  ile  ilgili bilgi,  beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.


GÖREVLER


Dekoratif ürünler, çiçek, el dokuması ürünleri vb. yapımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
El sanatları öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- El sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler,
- Cendere ve cendere kalıpları,
- El ütüleri,
- Eğitim araçları (projeksiyoni tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
- Dokuma tezgahı.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
El sanatları öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
El sanatları öğretmeni olmak isteyenlerin; 
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Şekil algısı ve estetik görüşü gelişmiş,
- Yaratıcılık yeteneği olan,
- Göz- el koordinasyonuna,
- El ve parmak becerisine sahip,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
El sanatları öğretmeni, sınıfta ve atölyede  görev yapar, görevini genellikle  ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve sakindir. 


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında El Sanatları, Dekoratif Sanatlar, Dokuma ve Takı Tasarımı (Kuyumculuk) görev yaparlar. 
Kendi  branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Trikotaj, Kuyumculuk  Teknolojisi alanı ile  ilgili dersler (Atölye) El asanatları,  Deri aksesuarları, Yapma bebek,  Dokuma dallarının  ortak alan  teorik ve uygulamalı meslek dersleri,  Meşguliyet terapisi  ve kutlama  organizasyonu,
Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer alanların  dekoratif sanatlar alanı ile ilgili  teorik  ve uygulamalı meslek dersleri dir.
Olanakları elverenler, kendi işyerlerini açabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;  üniversitelere bağlı  mesleki eğitim fakültelerinin          “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” ve “Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği”, “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği”Â  lisans programlarından biri için Yeterli “Sözel-1,(SÖZ-1)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği”, “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


Meslek liselerinin, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları ve Teknolojisi Dekoratif Sanatlar, Giyim ve Ev Aksesuarları/Ev ve Giyim Aksesuvarları, Plastik Sanatlar, Nakış bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ağaç İşleri, Dokumacılık ve El Sanatları, Duvar Süsleme Sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Dekor Tasarımı,  Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Mobilya ve Dekorasyon, Mimari Dekoratif Sanatlar, Örme, Mimari ve Tekstil Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” ve “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. 


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince,
Sanat Tarihi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş, Makine Bilgisi, Deri Teknolojisi, Temel Yapma Çiçek Teknikleri, Moda Tasarımı, Temel Şapka Teknikleri, Türk Süsleme Sanatı Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesabı, Spor Şapka Teknikleri, Dekoratif Yapma Çiçek Teknikleri, Fantazi Yapma Çiçek Teknikleri, Dekorasyon İlkeleri, Deri Ev Aksesuarları  vb. meslek dersleri ile, Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğretim, Alan Öğretim Yöntemleri gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilgili okullarda Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik olmaları sebebi ile 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.)  El sanatları öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi,  görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi  faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirini artırma imkanına da sahiptir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel  Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

  1. el sanatları öğretmenleri yıllardır atanamıyor,bu bölümü yazacaklara tavsiye asla etmiyorum.diplomalı ev hanımı olursunuz akıllı olun ,lisede çocuk gelişi okuyun daha iyi.en azından çocuk gelişimciler asla açıkta kalmıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here