Elektrik öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektrik meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Elektrik meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları,  CD vb.),
- Elektrik bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektrik  bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Elektrik bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
- Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Elektrik öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz zaman zaman gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Teknik Eğitim Fakültelerinin “Elektrik Öğretmenliği” bölümlerini  bitirenler, kamu    ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarının  elektrik  bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.
- Ayrıca kendi  branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Elektrik, Elektrik tesisatcılığı, Bobinajcılık, Bakım ve onarım elektrikciliği, Asansörcülük Bakım  ve tamirciliği, Elektromekanik taşıyıcılar, Elektrikcilik, Oto elektrik,  Soğutma  Havalandırma, Elektrikli ev aletleri  Onarım meslek alanları ile  ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri , Diğer alanların  elektrik alanı ile  ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri Elektrik bilgisi bütün alanların,  teknik ve meslek resmi, soğutma ve iklimlendirme, mekatronik, elektroteknik,  Endüstriyel otomasyon teknolojileri,
- Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin  Teknik Eğitim Fakültelerinin “Elektrik Öğretmenliği”Â  bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektrik Öğretmenliği”Â  lisans programı  için Yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektrik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Meslek liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik,  bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Elektrik Öğretmenliği  lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Elektrik, Elektrik–Elektronik Teknikerliği, Elektrik-Elektronik Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Otomasyon,  Hidroelektrik Santralları, Kontrol Sistemleri Teknolojisi,  Mekatronik, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik,   Otomasyon, Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektriği, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektroniği,    ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Elektrik Öğretmenliği” lisans programına  dikey geçiş yapabilirler. 
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
- Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları nedeniyle 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel  Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İşÂ  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi  Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here