Elektrik teknisyeni

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisatın, elektrik makinelerine kumanda sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımını elektrik mühendisi ve elektrik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.


GÖREVLER
 
- Ev, ticari kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurar, işletmeye hazır hale getirir,
- Elektrik sistem ve teçhizatının bakımı ve onarımı işlemlerine yardımcı olur,
- Devre şemalarının geliştirilmesi için deneyler ve testler yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, galvanometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
- El matkabı, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, kontrol kalemi gibi el aletleri,
- Çeşitli kablo, duy, fiş, yalıtım malzemeleri gibi elektrikli araç ve gereçleri kullanır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektrik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan),
- Ortalamanın üstünde genel yeteneğe sahip,
- Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,
- Dikkatli, tedbirli ve sabırlı ,
- Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Elektrik teknisyenleri inşaatlarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişir ama genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknisyeni birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir ancak, zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi meslek liselerinin elektrik bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde elektrik ismiyle alan ve dal ismi bulunmamakta,  eğitim Elektrik- Elektronik teknolojisi alanında Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım-Onarım, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarında verilmektedir. Bu dallara ait bilgi edinmek için Bakınız Genel Eğitim-Öğretim dosyaları.Bu dosyadaki mesleğin eğitimine ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Endüstri meslek liselerine; en az ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış, başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Endüstri meslek ve çok programlı liselerin 1. sınıfını bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan öğrenciler, kontenjan da olması halinde, 2. sınıftan  itibaren teknik liseye devam edebilirler..Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Endüstri meslek liseleri ve çok programlı meslek liselerinde 4 yıllık, teknik liseler ve Anadolu meslek liselerinde 4 yıllık, Anadolu teknik liselerinde ise 5 yıllık, eğitim programlarına yer verilmektedir.Eğitim süresince, derslerin % 40’ını; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Yabancı Dil, Tarih-Coğrafya gibi genel kültür dersleri; % 60’ını ise Teknik ve Meslek Resmi, Bilgisayara Giriş, Temel Elektronik, Elektroteknik, Elektrik Makineleri, Endüstriyel Elektronik, Bilgisayar Uygulamaları, İleri Kumanda Teknikleri, Meslek Resmi, Endüstriyel Elektrik, Elektrik Makineleri Laboratuarı, Atölye, Atölye ve Laboratuar gibi meslek dersleri oluşturur. Bu meslek derslerinde öğrencilere; çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, güç kaynakları, elektrikli ev aletleri, endüvi ve trafo sarımı, şalterler, kumanda devreleri, tablo ve panolar, elektrik motorları, transistörlü yükselteçler vb. konularda mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Elektrik teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça fazladır. Elektrik teknisyenlerinin kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, elektrikli cihaz ve makinelerin kullanımının söz konusu olduğu işpiyasasının çeşitli dallarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Kanunlarla belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilirler. 
Mesleki eğitime bayanların alınmaları söz konusu olmakla birlikte, çalışma ortamının koşullarına bağlı olarak, çalışma hayatında çok düşük oranda yer almakta ve daha çok yapılan çalışmaların proje ve şartnamelere uygunluğunun araştırılması gibi  kontrol hizmetleri ile proje çalışmalarında bulunmayı tercih etmektedirler.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Döner sermayesi olan endüstri meslek liselerinin ve benzeri liselerin okul atölyelerinde, uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere “İşçi hakkı” olarak bir ödenek verilmektedir. 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,Hastalık  iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanır.Eğitim sonrası Elektrik teknisyeni olarak işe ilk başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç elde edilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Elektrik teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.Yüksek ve alçak gerilim tesisleri üzerinde uzmanlaşabilir ve çalışmalarını elektrik santralleri, elektrikli ev aletleri tamirciliği, bina, uçak, gemi, motorlu taşıtlar, sahne ve stüdyo elektrikçiliği ve benzeri alanlardan birinde yoğunlaştırabilirler.
Meslek liselerinin “Elektrik” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Enerji, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon,  Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Elektrik Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksekokulu), Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık Yüksekokulu) lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan alarak diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi  Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here