Elektrik ve elektronik malzemeleri satış elemanı

Her türlü elektronik malzemeleri müşteriye tanıtan ve satışını gerçekleştiren kişidir.

GÖREVLER

- Satışa sunulacak elektrik ve elektronik ürünlerini teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar ve etiketler.
- Satılacak malları cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırır.
- Malları raflara yerleştirir, vitrin düzenlemesine yardımcı olur.
- Müşterileri nazik ve kibarca karşılar ve malları satın alması için teşvik eder,
- Satışı artırmak için önlemler alır,
- Müşteri tiplerine uygun satış tekniklerini uygular,
- Satılan malın satış fişini düzenler ve her gün satılan malların dökümünü yapar, günlük satış cirosunu hesaplar ve satış fişlerini mal çıkış defterine işler,
- Mal stoklarını kontrol ederek ilgilileri bilgilendirir,
- Elektrik ve elektronik malzemeleri ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Satış fişi,
- Yazar kasa,
- Her türlü elektrik ve elektronik ölçü ve test aletleri,
- Ürün tanıtım ve fiyat katalogları,
- Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve girişken,
- İkna yeteneği olan,
- Konuşması düzgün ve anlaşılır,
- Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
- Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen,
- Teknolojik gelişmelere açık olan,
- Grup (ekip) çalışmasına yatkın,
- Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
- Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
- Elektrik ve elektronik malzemeleri satış elemanları çalışmalarında birinci derecede insanlarla ilgilidir.
-Â İş sürekli ayakta durmayı gerektirir. Bu yüzden meslek üyeleri arasında bel rahatsızlığı, varis gibi hastalıklar görülmektedir.
- Çalışma gün ve saatleri işin yoğunluğuna göre değişiklik görülmektedir.
Â
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Bu mesleği öğrenenler elektrik ve elektronik malzemeleri satan mağazalarda ve büyük marketlerin ilgili bölümlerinde satış elemanı olarak iş bulabilirler.
- Yeterli sermayeye sahip olanlar kendi adına işyeri açabilirler.
- Teknolojik gelişmelerle birlikte piyasaya her gün yeni ürünler sunulmaktadır. Bu ürünlerin piyasada yer edinmesi, gerek ürünün kalitesine, gerekse bu konuda ürünü uygun şekilde sunan ve satabilen bilgili satış elemanlarına bağlıdır. Bu konuda iyi yetişmiş nitelikli eleman gereksinimi diğer mesleklerde olduğu gibi bu alanda da kendini hissettirmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Satış Elemanlığı” alanı “Elektrik ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanlığı” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Elektrik ve elektronik malzemeleri satış elemanı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada bir gün mesleki eğitim merkezlerinde; pratik eğitimlerini ise beş gün işyerlerinde görürler.
Eğitim süresince öğrencilere; Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı ve Mesleki Bilgisayar gibi genel bilgi dersleri ve Genel Muhasebe, Muhasebe Defter ve Tabloları, Ekonomi, Müşteri İlişkileri ve Satış Tekniği gibi alan ortak dersleri ile Elektrikli Araç ve Gereçler, Elektronik Araç ve Gereçler, Tanıtım ve Güvenlik Tedbirleri gibi meslek dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
- Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra  “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması  zorunludur.
- İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Mesleki eğitim kanununa göre işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere işletmelerce asgari ücretin % 30’ undan az olmamak kaydıyla bir ücret ödenmektedir.
- Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Eğitim görülen işletmenin sağladığı sosyal olanaklardan faydalanırlar. Öğrencilik haklarından yararlanırlar.
-Â İşe ilk başlangıçta asgari ücret tutarında ücret verilmekte olup daha sonra ücret artışı olmaktadır.
- Kendi işyerini açanlar yaptıkları satışa göre kazanç elde etmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here