Elektronik mühendisi

Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır.


GÖREVLER


Elektronik mühendisinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, görevler ve yapılacak işler çalışılan alanlara göre farklılıklar göstermektedir. Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım, elektronik mühendisinin belli başlı çalışma alanlarıdır.
Elektronik mühendisleri,
- Yukarıda belirtilen alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemleri tasarlar,
- Sistemlerin bağlantılarını yapar,
- Sistemleri çalıştırır ve geliştirir,
- Elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır,
- Üretim aşamalarında kalite kontrolü yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Elektronik mühendisleri,
- Bilgisayar,
- Tornavida, kontrol kalemi, havya, lehim, pense, anahtar takımı, yan keski gibi el aletleri,
- Avometre, ampermetre, voltmetre, vat metre, meğer, toprak meğer, osiloskop  gibi ölçü aletleri ile uzmanlaşılan alana göre pek çok alet, ekip ve ekipmanla çalışır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektronik mühendisi olmak isteyenlerin,
- Fen alanına özellikle fizik konularına ilgi duyan,
- Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,
- Dikkatli, sorumluluk sahibi,
-Â İşbirliği halinde çalışabilir, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Elektronik mühendisleri, elektronik alet ve cihaz üreten, bunların bakımını yapan, fabrikalarda, atölyelerde çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Bazen işin niteliğine göre özel olarak düzenlenmiş ortamlarda çalışmak gerekebilir. Örneğin, yüksek frekansta hassas ayarlar yapımında metalden yalıtılmış bir ortamda çalışılır. Elektronik mühendisi çalışmalarında birinci derecede alet ve cihazların tasarımı ile uğraşır, yani zihinsel bir faaliyet yürütür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ülkemizde, son yıllarda, elektronik sanayii giderek önem kazanmış ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 2000’li yılların lokomotif sanayi adayı durumuna gelmiştir. Bu durumda, yetişmiş insan gücüne, yani sanayinin teknoloji geliştirmesine yardımcı olacak, araştırmalar yapıp, bilgiler üretecek elektronik mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle iyi derecede yabancı dilbilgisine sahip ve laboratuarlarda yaptıkları deneylerde, öğrendikleri bilgileri sanayi şirketlerinde kullanabilecek mühendislere gereksinim vardır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programlarından biri için yeterli “Sayısal (SAY-2)”Â  puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre  daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- Eğitim süresi 4 yıldır, hazırlık bulunan okullarda ise bu süre 5 yıldır.
- Üniversitelerin bazılarında elektronik mühendisliği, bazılarında elektronik ve haberleşme mühendisliği, bazılarında ise elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde eğitim verilmektedir.
- Genellikle, eğitimin ilk yılında Matematik, Fizik ve Kimya derslerine ağırlık verilir. Bunların yanı sıra, daha sonra yapılacak uygulamalarda kullanılacak bilgisayar programlaması, teknik resim ve ekonomi konulu dersler okutulur,
- Ayrıca, bu bölümlerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılmış, bu alanda uygulama yapılabilecek laboratuar olanakları da bulunmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Elektronik mühendisleri, aldıkları eğitim gereği birçok alanda yöneticiliğe yükselebilmektedirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden şartları uyanlar yararlanabilirler. Çeşitli kurumların burslarından yararlanan öğrenciler de vardır.
Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlar ise teknik hizmet sınıfının ücretini alır,zam ve tazminatından yararlanır; özel işyerlerinde çalışanlarda ise, ilk yıllarda genellikle ücret biraz düşük, birkaç yıl çalışıp deneyim kazandıktan sonra yabancı dil bilgisi de olanların ücret düzeyleri bir hayli yüksektir,


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here